Спечелете велосипеди Leader и 110 плюшени мечета ХИПЕР от Lidl

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://prestige-promo.bg/hyper-lidl/pechelivshi/


 Промоцията „ХИПЕР ПРОМО“ се организира във всички търговски обекти на Лидл.

В Играта участват следните видове продукти, а именно всички разновидности на вафли ХИПЕР, както следва:

    ХИПЕР Класик 55г тунквани вафли
    ХИПЕР Лешник 55г тунквани вафли
    ХИПЕР Вафлени торти Какао 200г ТВ
    ХИПЕР Вафлени торти Мляко 200г ТВ

Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособено обозначение.

През периода на провеждане на Играта желаещите да участват в нея трябва да закупят вафли с марка ХИПЕР на стойност минимум 3,50 лева, от който и да е вкус и грамаж, от всички търговски обекти на Лидл.

За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestige-promo.bg/hyper-lidl кода от касовата бележка (фискален бон) за закупени вафли ХИПЕР за минимална стойност 3,50 лв.

За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят да попълни следните полета (всички са задължителни):

    Да въведе номера от касовата бележка в комбинация с дата и час на издаването й. Номерът може да бъде намерен, както на хартиеното копие на фискалния бон, така и на дигиталното копие, което се съхранява в приложението Lidl Plus.
    Да въведе име и фамилия и мобилен номер;
    Да изпише указания на съотв. екран код, чрез който да удостовери, че потребителят не е „робот“ (Captcha code);
    Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
    – Ще запази и покаже оригинала на касовата бележка на куриера при получаването на наградата от страна на печелившите участници;
    – След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната игра, да потвърди, че е съгласен с тях.
    След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от „Престиж-96″ АД.

С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, няма да може да участва в Промоционалната игра.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за награди, описани в т. 6.1 от настоящите Правила, което ще се проведе на 18.05. 2020 г.

Регистрация, извършена преди 0:00 ч. на 26.07.2021 г. или след 23:59 ч. на 22.08.2021 г., е невалидна и няма да участва в Играта.

Всеки Участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на касова бележка в играта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.

Всеки участник може да спечели най-много 1 награда с участието си в играта.

Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

Наградите в Играта са:
– 100бр. брандирани плюшени мечки с лого ХИПЕР, кафяв цвят, височина 20,5 см, 111гр.
– 3 броя велосипеди Leader 27.5″HE-AL-MTB R43 T21 F ADVENTURE;

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали, са с илюстративен характер.

Определянето на участниците, спечелили наградите по т.6.1, ще се проведе до 31.08.2021 г. чрез теглене.

Резултатите ще бъдат оповестени до 31.08.2021 г. на уебсайта на Играта на www.prestige-promo.bg/hyper-lidl. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

В срок от 7 работни дни, след датата на оповестяване на печелившите, Организаторът уведомява печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер.

Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация с един и същ касов бон; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността с цел регистриране на един и същ касов бон; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Организаторът си запазва правото и възможността да потърси съдействие от национална агенция по приходите и териториалните й поделения в случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, свързани с нереални касови бележки.

Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил, в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е съгласно да го приеме от името на спечелилия и удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера касова бележка за закупени вафли ХИПЕР за минимална стойност 1,00 лв., от който и да е вкус и грамаж, с номера от касовия бон, който е регистриран за участие в томболата и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че касовата бележка е повредена, дефектна, или номерът от нея не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

За въпроси, свързани с настоящата Игра, потребителите могат да се обадят на телефон 062 61 41 41 (според тарифния план на абоната) от 08:00 до 17:00 часа всеки ден с изключение на официалните празнични дни за 2020 година, за да получат необходимата информация. 

Краен срок - 22 август 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара