Спечелете чисто нов iPhone 12 Pro

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливш: Вера Христева Рони

Спечели чисто нов iPhone 12 Pro, за да си още по-близко до всичко, което те вълнува! 

За да участваш трябва да харесаш страницата ни и да напишеш в коментар какво най-много обичаш да правиш с телефона си. 

Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България на възраст над 18 години към датата на публикуване на коментара/участие в Играта, които имат профили във Facebook с изключение на служителите на Шварц АЙ ТИ България, Проксимити София ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА!

Всички участници, които са спазили изискванията в периода на Играта (21.07 – 28.07.2021 г.), отговарящи и на условията по т. VII, IX и X, ще бъдат включени в теглене за разпределение на предвидената награда.

Тегленето на печелившия ще се състои до 24 часа след края на играта на случаен принцип и анонимно (без да се виждат имената по време на изтеглянето на печелившия участник) в присъствието на 3-членна комисия. Обявяването на печелившия участник ще бъде предмет на отделен пост, който ще се публикува на страницата на 29.07.2021 г. във Facebook до 24 ч. след края на Играта.

Организаторът не носи отговорност в случай, че лицето, написало поста за участие в играта не е действителният потребител и/или две или повече лица използват/ имат достъп до един и същ профил, независимо от причината за това.

Печелившият участник, коментирал под поста-игра ще бъде известен с лично съобщение във Facebook и ще му/ѝ бъде предоставен телефон, на който може да предостави данните си за доставка на наградата. В случай, че печелившият участник не забележи личното съобщение във Facebook, то следва да пише допълнително на лично съобщение на страницата на Schwarz IT  Bulgaria във Facebook (https://www.facebook.com/schwarzitbg). В случай, че печелившият участник не желае да предостави изисканата информация, той/тя губи правото да получи наградата си. Ако печелившият не потвърди наградата си в 5-дневен срок, губи правото си да получи наградата. Непотвърдената награда ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.
Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил необходимите данни за получаване на наградата.
Организаторът не носи отговорност за деклариране и удържане на данък върху получената награда, в случай че такъв се дължи съгласно приложимото законодателство. Печелившият участник декларира, че ще извърши сам и за своя сметка необходимите действие във връзка с горното.
 
Организаторът не носи отговорност за разходи, които са възникнали или биха могли да възникнат за участниците за и в следствие на тяхното участие в Играта, както и за вреди, причинени от спечелената награда.

За целия период на Играта, един участник (едно физическо лице) може да участва само веднъж с името си, независимо колко коментара е написал и може да спечели максимум една награда.

За периода на играта e предвиден 1 брой награда: iPhone 12 Pro

Наградaта ще бъде доставена с куриер до печелившия в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка, имена и телефонен номер само на територията на Република България. Доставката е за сметка на Организатора. В деня на доставка печелившия участник ще получи уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградата се доставя на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, последния ще получи обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок и/или невъзможност да бъде осъществен контакт по телефона, то печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградата се получава само срещу показване на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол.

Краен срок - 28 август 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара