Спечелете 25 електрически скутера от Somersby и Lidl


Играта е приключила!

Печеливши:

V*****v@gmail.com (*******630)
M*****x@gmail.com (*******883)
z****1@abv.bg (*******309)
t*****a@abv.bg (*******861)
v*****a@gmail.com (*******577)
h*****i@abv.bg (*******673)
d*****v@abv.bg (*******854)
m*****a@gmail.com (*******813)
i*****i@abv.bg (*******823)
m*****o@abv.bg (*******888)
v*****3@mail.bg (*******098)
n*****9@abv.bg (*******575)
I*****a@mail.bg (*******666)
d*****d@gmail.com (*******054)
n*****a@gmail.com (*******460)
a*****a@abv.bg (*******505)
d*****e@yahoo.de (*******538)
a*****3@abv.bg (*******352)
s*****1@gmail.com (*******297)
s*****2@abv.bg (*******711)
e****y@abv.bg (*******116)
b*****a@gmail.com (*******917)
G*****9@mail.bg (*******793)
r*****a@abv.bg (*******404)
a*****6@abv.bg (*******360)

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България, в търговските обекти на ЛИДЛ България

„Участващи опаковки“ са бутилки Somersby 330мл – Ябълка, Круша и Манго&Лайм

Участниците мога да спечелят 1 от 25 SOMERSBY електрически скутера.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

Закупилите Somersby 330ml за минимум 5 лв. в комбинация по избор, могат да спечелят награда: един от 25 SOMERSBYскутера. Регистрирай касовата бележка на www.somersbypromo.bg. Запази касовия бон за удостоверяване на покупката.

Уникалният код от касовия бон, който може да бъде регистриран на сайта www.somersbypromo.bg, участва в томбола за наградите, описани в т. 7.1.

Тегленето на наградите ще се извърши в присъствието на нотариус в централен офис на КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД. Всички спечелили награда скутер ще бъдат уведомени по имейл, в рамките на две седмици след края на промоцията, а наградите ще бъдат доставени от подизпълнител на Организатора и предадени срещу предоставяне на съответната печеливша касова бележка.

Регистрация: за да участва в Промоцията, Участникът е необходимо:

    Да въведе своя актуален имейл адрес в сайта www.somersbypromo.bg , на който може да бъде открит, при спечелване на награда.
    Да въведе уникален код от касовия бон, удостоверяващ направената покупка.

    При регистрация на касовата бележка Участникът трябва да се съгласи с Условията за участие в промоцията (отметка в съответното поле, че е прочел Официалните правила на Промоцията, както и че е информиран и се съгласява с изложеното в Уведомлението за защита на личните данни).

За да бъде допуснат за участие в Промоцията за спечелване на награда Somersby скутер, Участникът трябва да е в необходимата възрастова група над 18 години и да е дееспособен. За да вземе участие в тегленето, Участникът трябва да регистрира минимум 1 касова бележка, като всяка касова бележка следва да потвърждава покупка на продукти Somersby 330 мл, в комбинация по избор, на стойност поне 5 лв, описани в Част 6.

При спечелване на награда от Промоцията, участникът ще бъде уведомен по имейл и помолен да предостави следните лични данни – две имена, адрес и телефон за връзка.

Наградата се предоставя след предварителна уговорка по телефона, в рамките на две седмици след края на промоцията. Наградите ще бъдат доставени от подизпълнител на Организатора и предадени срещу предоставяне на съответната печеливша касова бележка- на хартиен носител или в електронен вариант чрез приложението Лидъл плюс. Организаторът и Администраторът на Промоцията не носят отговорност, ако печеливш участник не получи наградата си вследствие на грешни, непълни или неточно посочени данни или поради непредставяне на касовата бележка.

В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани касови бележки, но един участник може да играе за спечелване само на една награда, т.е. 1 участник може да спечели максимум 1 Somersby скутер за целия период на Промоцията.

Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 080011500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна) .

Организаторът на промоцията или негов подизпълнител ще се свърже с печелившия, за да организира предоставянето на наградата – Somersby скутер в рамките на 2 седмици след получаването на контактната информация. В момента на получаването на наградата печелившият участник е задължен да предостави на куриерската фирма касовият бон, удостоверяващ направената покупка. В противен случай, награда не се предоставя, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. В случай че в рамките на 2 седмици от получаване на информация за контакт, доставката на наградата не може да се осъществи, по вина, която не може да се вмени на Организатора или на негови подизпълнители, то награда не се предоставя. За избягване на съмнение, Организаторът ще направи 3 /три/ опита да осъществи доставката на наградата чрез телефонно позвъняване, текстово съобщение, или е-mail съобщение до печелившия участник. При направени 3 неуспешни опита за доставка се приема, че участникът няма интерес от получаването наградата и такава не се предоставя, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция и не носи отговорност. Спечелилите скутер участници се считат за уведомени с настоящите Официални правила, че следва да предоставят на Организатора или негов подизпълнител личните си данни, необходими за получаване на наградата и изготвянето на приемо-предавателен протокол. 

Краен срок - 30 юни 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара