Спечелете система за домашно кино, телевизори, футболни чаши, футболни топки и кенчета бира от Carlsberg


Играта е приключила!

Печеливши:

12.07
Голяма награда
+359 897826***

12.07
Шести период
+359 884962***

06.07
Пети период
+359 898600***

29.06
Четвърти период
+359 888850***

22.06
Трети период
+359 883351***

15.06
Втори период
+359 879863***

8.06
Първи период
+359 897355***

Играта стартира от 01.06.2021 г. и е с продължителност до 11.07.2021 г. (вкл.)
– Първи период 01.06.2021г. – 07.06.2021г. – Теглене 08.06.2021г.
– Втори период 08.06.2021г. – 14.06.2021г. – Теглене 15.06.2021г.
– Трети период 15.06.2021г. – 21.06.2021г. – Теглене 22.06.2021г.
– Четвърти период 22.06.2021г. – 28.06.2021г. – Теглене 29.06.2021г.
– Пети период 29.06.2021г. – 05.07.2021г. – Теглене 06.07.2021г.
– Шести период 06.07.2021г. – 11.07.2021г. – Теглене 12.06.2021г.

Участващите опаковки в Играта са Carlsberg Кен, Carlsberg бутилка 500 мл., Carlsberg Мултипак Кен 3 + 1 и Carlsberg 500 мл. наливна бира в обозначените със съответния рекламен материал обекти.

За да участва в Играта всеки участник трябва:

Стъпка 1: Да закупи минимум 2 бр. продукти Carlsberg или 1 бр. Carlsberg кен мултипак 3+1.

Стъпка 2: Да получи скреч карта от служител в обекта.

Стъпка 3: Да провери веднага дали печели моментна награда за получаване в обекта или му се пада уникален код.

Стъпка 4: При откриване на уникален код, участникът следва да:

1. Да посети интернет адрес http://footballmoments.bg/

2. Да въведе уникалния код от скреч картата точно така, както е изписан;

3. Да въведе без интервали мобилния си номер по един от двата начина; Пример:            0XXXXXXXXX или 359XXXXXXXX.

4. Да потвърди, че е запознат и се съгласява с правилата на промоцията;

5. Да потвърди, че ще запази скреч картата с промоционалния код;

6. След преминаване на по-горните стъпки да натисне бутон “РЕГИСТРИРАЙ”.

При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство, че регистрацията му е успешна.

!Важно: При регистрирани минимум 10 уникални кода, участникът ще бъде включен в седмична томбола за наградата телевизор Sony Bravia KD-65X81J, 65″. При регистрирани минимум 30 уникални кода, участникът ще бъде включен в томбола за голямата награда система за домашно кино (състояща се от проектор и HD екран) след края на промоционалния период.

Един участник може регистрира максимум 20 кода на ден.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на промоцията.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Участието в играта е обвързано с покупка. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:

1. Традиционна търговия (магазини)

Наградите, които могат да бъдат спечелени в обектите от канал Традиционна търговия (магазини) при участие в Играта, са следните:

    18 012 бр. безплатна бира Carlsberg кен – моментна награда
    6 бр. телевизор Sony Bravia KD-65X81J, 65″, 4k Ultra HD – седмична награда
    1 бр. система за домашно кино, състояща се от екран и HD проектор – голяма награда

2. Модерна търговия (търговски вериги „Фантастико“, „ХИТ“, „Т-Маркет“ и „Bulmag“)

Наградите, които могат да бъдат спечелени в обектите от канал Модерна търговия (търговски вериги „Фантастико“, „ХИТ“, „Т-Маркет“, „Bulmag”) при участие в Играта, са следните:

    113 бр. футболни топки – моментна награда
    2490 бр. футболна чаша Carlsberg – моментна награда
    6 бр. телевизор Sony Bravia KD-65X81J, 65″, 4k Ultra HD – седмична награда
    1 бр. система за домашно кино, състояща се от екран и HD проектор – голяма награда

3. Студен пазар (заведения)

Наградите, които могат да бъдат спечелени в обектите от канал Студен пазар (заведения) при участие в Играта, са следните:

    9000 бр. безплатна бира бутилка Carlsberg 500 мл – моментна награда
    8960 бр. безплатна наливна бира Carlsberg 500мл – моментна награда
    4444 бр. футболна чаша Carlsberg – моментна награда
    6 бр. телевизор Sony Bravia KD-65X81J, 65″, 4k Ultra HD – седмична награда
    1 бр. система за домашно кино, състояща се от екран и HD проектор – голяма награда

4. Седмичните награди телевизор ще бъдат изтегляна на томболен принцип сред всички участници, които са регистрирали минимум 10 промоционални кода от скреч карта на https://footballmoments.bg

Голямата награда система за домашно кино ще бъде изтеглена на томболен принцип сред всички участници, които са регистрирали минимум 30 промоционални кода от скреч карта на https://footballmoments.bg. Системата за домашно кино се състои от проектор и HD екран, който ще бъде съобразен с размерите на помещението на печелившия участник. Спечелилият система за домашно кино участник следва да осигури достъп до дома си на технически лица, изпратени от подизпълнители на Организатора, които ще вземат размери на помещението, в което ще бъде инсталирана системата, и впоследствие (в рамките на разумен срок след взимането на размерите) ще инсталират системата за домашно кино в помещението в дома на печелившия участник.

Седмичните награди и голямата награда са общи за трите канала (т. 8.1., т. 8.2. и т. 8.3.) и кодовете от скреч картите от трите канала са равносилни. Моментните награди се получават в обектите, в които е осъществена съответната покупка.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Всеки участник, който е регистрирал минимум 10 промоционални кода от скреч карти, участва в томбола за седмична награда – 1 от 6 бр. Sony Bravia KD-65X81J, 65″, 4k Ultra HD.

Наградите ще бъдат изтеглени сред всички участници, отговарящи на условията на Играта чрез софтуер за случайно теглене в присъствието на тричленна комисия.

Всеки участник, който е регистрирал минимум 30 промоционални кода от скреч карти, участва в томбола за голяма награда – 1 бр. система за домашно кино, състоящата се от проектор и HD екран.

Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за голямата награда.    Наградата ще бъде изтеглена чрез томбола в присъствието на тричленна комисия до 3 работни дни след края на промоцията.

В тегленето на печелившите участват всички участници, които отговарят на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, който са посочили при регистрация на код от скреч карта.

В съобщението, ще се съдържа линк към контактна форма, в която печелившите участници, в срок до 3 работни дни, ще трябва да посочат: имена, , адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и 5 резерви за всяка седмична и голяма награда. В случай, че спечелил участник е направил невалидна регистрация; или Организатора не е получил данните на печелившия участник в посочения в т. 9.3 тридневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Организаторът ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиито регистрации отговарят на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 3 дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 9.3 начин, трябва да изпрати необходимите данни за доставка на спечелената награда: имена, адрес и телефон за връзка.

Печелившите участници се обявяват на интернет страницата на Играта: https://footballmoments.bg/. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците като номерата се публикуват със заличаване на последните три символа от тях с цел сигурност (пример:+359887 123***).

– Първи период 01.06.2021г. – 07.06.2021г. – Теглене 08.06.2021г.
– Втори период 08.06.2021г. – 14.06.2021г. – Теглене 15.06.2021г.
– Трети период 15.06.2021г. – 21.06.2021г. – Теглене 22.06.2021г.
– Четвърти период 22.06.2021г. – 28.06.2021г. – Теглене 29.06.2021г.
– Пети период 29.06.2021г. – 05.07.2021г. – Теглене 06.07.2021г.
– Шести период 06.07.2021г. – 11.07.2021г. – Теглене 12.06.2021г.

Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора.

Във връзка с чл. 38 ал. 14; чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 7 от Закон за данъците върху физическите лица Ви Уведомяваме, че получената седмична награда телевизор или голяма награда система за домашно кино, подлежат на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на  наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране и внасяне на дължимия данък. Спечелилият участник се съгласява и задължава, за целите на данъчното облагане по реда на ЗДДФЛ, да предостави на Организатора необходимите данни (три имена и ЕГН). Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печеливш да бъде прекратено от Организатора.

В деня на реалното получаване на наградата печелившият участник подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер, ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият Участник трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Играта и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерска фирма „СПИДИ“ АД

Краен срок - 11 юли 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара