Спечелете 5 градски колела и 50 ваучера за Кауфланд от Palmolive


Играта е приключила!

Печеливши:

Велосипед
Цветелина Нихтянова
Кирил Атанасов
Кирил Василев
Наталия Ангелова
Симеон Вутов

Ваучер за пазаруване в магазини Kaufland на стойност 50лв.

Борка Георгиева
Иван Василев
Георги Любенов
Николай Николов
Лора Василева
Екатерина Шерин
Владимир Александров
Мария Янкова
Ирена Тодорова
Албена Ангелова
Мариана Петрова
Надежда Николаева
Донка Пенева
Веселин Василев
Мирослав Мартинов
Мария Спасова
Десислава Александрова
Милко Кардашлаков
Мария Димитрова
Веселина Василева
Борка Атанасова
Мария Гунчева
Цветомира Петрова
Живко Христов
Янка Стамова
Снежина Димитрова
Танчо Колев
Иво Киров
Росица Атанасова
Тенчо Делчев
Ивайло Василев
Юджел Хюсеинов
Ремзие Алиева
Никола Димов
Емил Калинов
Елена Йорданова
Светлана Кибритева
Пенка Стоянова
Пламен Низорков
Веселин Симеонов
Атанаска Иванова
Атанаска Василева
Живка Колева
Цветелина Пенева
Диана Андреева
Евелина Виденова
Димитър Георгиев
Камелия Стоянова
Даниел Балев
Иван Тонев

При закупуването на душ гел “Palmolive” от търговски обект Кауфланд в България за минимум 3.89лв. може да спечелиш велосипед или ваучер за пазаруване в магазини Kaufland на стойност 50лв.

От 07.06 до 04.07.2021 Palmolive и Kaufland ти дават възможност при закупуването на един или повече душ гелове “Palmolive” от търговски обект Кауфланд в България за минимум 3.89лв. да спечелиш един от 5бр. велосипеди, както и един от 50бр. ваучери за пазаруване в магазини “Kaufland” на стойност 50лв. всеки.

Регистрирай кода от касовата бележка от магазина и автоматично се включваш в тегленето за наградите!

Пазете касовата бележка от покупката!

За да се включите в Кампанията за спечелването на едно от 5 градски колела или един от 50 ваучера за пазаруване в магазини Кауфланд на обща стойност 50 лева всеки, трябва да посетите електронната страница www.palmolivepromo.bg, да предоставите нужните лични данни (относно Политиката за опазване на Вашите лични данни вижте по-долу), включително Вашето име, и-мейл адрес, телефон и да впишете кода от касовата бележка, която сте получили, след закупуване на на един или повече душ гела Palmolive на обща стойност минимум 3.89 лв от магазин на търговкса верига Кауфланд. Система на Организатора ще извършва автоматична проверка на уникалността и валидността на кодовете. Проверката е окончателна и Участникът няма право да оспорва резултатите от нея. Организаторът запазва правото си да извърши преглед на системата за проверка на уникалността и валидността на промоционалните кодове и при нужда да ревизира резултатите от проверката, включително, но не само, да прекрати и/или отложи Кампанията.

Регистрацията за участие в Кампанията започва в 0:00ч. българско време, на 07.06.2021г. на www.palmolivepromo.bg. За да имат шанс да бъдат избрани за спечелване на награда (както е описано по-долу), участниците трябва да се включат в Кампанията преди 24:00 ч. местно време на 04.07.2021г. Закъснелите участници няма да бъдат включени в тегленето на наградите.

Системата на посочения в точка 2.1. сайт ще извършва незабавно проверка на валидността на регистрацията на всеки участник. Проверката е окончателна и Участникът няма право да оспорва резултатите от нея. Организаторът запазва правото си да извърши преглед на системата за проверка на уникалността и валидността на кодовете и при нужда да ревизира резултатите от проверката. Организаторът има правото да прекрати, отложи или спре Кампанията в случай на технически проблеми с уебсайта, процеса на регистрация, проверка или някакъв друг технически проблем, който може да възникне. След успешна регистрация на уникален код, системата автоматично включва кода в тегленето за наградите. Един уникален код осигурява едно участие.

Само за срока на провеждане на Кампанията, а именно от 07.06. до 04.07.2021г. закупуване на на един или повече душ гела Palmolive на обща стойност минимум 3.89 лв може да ти донесе подарък градско колело или ваучер за пазаруване от Кауфланд на обща стойност 50 лева. Регистрирайте кода от касовата бележка от продукта на www.palmolivepromo.bg и автоматично се включвате в тегленето за 5 градски колела на стойност 389 лв. всяко или един от 50 ваучера за пазаруване в магазини Кауфланд на обща стойност 50 лева всеки. Пазете касовата бележка до приключване на Кампанията. Повече информация за кампанията можете да намерите на www.palmolivepromo.bg.

Потребителите са задължени да пазят касовата бележка като доказателство за покупка при получаване на награда.

Можете да се включите в Кампанията, като използвате всеки Код само веднъж. С регистриране на един Код може да спечелите само една Награда. Допуска се повече от едно участие, ако с всяко участие се въвежда различен Код. Вие декларирате, че информацията, предоставена от Вас при регистрацията за участие в Кампанията е вярна и точна. Всяка регистрация, направена в нарушение на тази декларация, може да се счита за невалидна и да бъде обект на дисквалификация по усмотрение на Организатора на Кампанията.

Спечелилите награда се избират на случаен принцип след приключване на Кампанията на 05.07.2021г. измежду всички участници, които успешно са се включили в Играта за теглене на награди в рамките на Кампанията, в съответствие с настоящите условия. Тегленето на победителите се провежда в седалището и адреса на управление на Колгейт Палмолив Адриа – София 1592, бул. Христофор Колумб № 64, сграда 1, офис 104, в присъствието на нотариус.

При регистриран уникален и валиден код, системата ще връща имейл, в който информира участника, че кодът му е регистриран за участие и ще го препраща на промоционалната интернет страница, където може да се запознае с правилата на Кампанията и където може да научи, кои са печелившите от Играта ;

В края на Кампанията системата, изработена от Организатора изтегля на случаен принцип и в присъствие на комисия и нотариус, посочена от Организатора, от всички регистрирани уникални и валидни кодове тези, които печелят наградите. Комисията подписва протокол, потвърждаващ спечелилите участници.

Печелившите участници получават поздравителен имейл с указания как ще получат наградите си. Организаторът се свързва със спечелилите участници по електронна поща или по телефон ( по един от двата начина). Ако Организаторът на Кампанията не успее да се свърже с даден Печеливш след три (3) опита в рамките на 48 часа, наградата за съответния Печеливш, автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран и уведомен, при прилагане на описания по-горе процес, във връзка с дадената Награда. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян колкото пъти е нужно, до валидното изискване на Наградата от участник, който има право да я получи.

В случай, че някой участник, който е спечелил награда бъде дисквалифициран или няма право да получи такава, съгласно клауза 4 по-долу, наградата автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран за награда и новият печеливш бива уведомен, при прилагане на същия процес, както е описано по-горе по отношение на Наградата. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян, колкото пъти е нужно, по решение на Организатора

Всеки от спечелилите участници получава или 1 градско колело или 1 ваучер за пазаруване в магазини Кауфланд. Организаторът ще раздаде общо 5 градски колела ТРЕКИНГ ВЕЛОСИПЕД RIVERSIDE 120, СИВ RIVERSIDE и 50 ваучера за пазаруване в магазини Кауфланд като награда на спечелилите участници.

Спечелилият награда ще я получи с куриер в рамките на 10 работни дни след изтеглянето имената на печелившите. При получаване на наградата спечелилият участник е длъжен да удостовери своята самоличност, като представи документ за самоличност на куриера, като представи касовата бележка за покупката и като подпише приемо-предавателен протокол за получаването на наградата. Ако спечелилият участник откаже да представи своите документи за самоличност, касовата бележка за покупката и/или откаже да подпише приемо-предавателния протокол, куриерът няма да предаде наградата. Член 3.4 и член 3.5 по-горе се прилагат.

Приблизителната обща стойност на една награда – градско колело е 389 лв.

Спечелването на награда е обвързано с покупка.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила към 1 януари 2019 г., всякакви парични награди и награди под формата на търговски изделия с пазарна стойност, надвишаваща 100 лв. (сто български лева), получавани от физически лица при игри, състезания и конкурси, които не се предоставят от работодател или възлагаща организация, се облагат с данък. Организаторът издава официална разписка на всички спечелили участници, указваща пазарната стойност на получената награда. Официалната разписка се предоставя на спечелилите участници заедно със самата награда. Спечелилите участници трябва да представят официалната разписка заедно със своята годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ не по-късно от 30 април на годината, следващата годината на придобиването на наградата. За целите на издаването на официалната разписка, спечелилият участник предоставя на Организатора следните лични данни: пълно име, адрес и единен граждански номер. Тези данни се обработват от Организатора в съответствие с Раздел 5 от Правилата на Кампанията по-долу.

Краен срок - 4 юли 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара