Спечелете 150 барбекю сета от MAGGI®


Играта е приключила!

Печеливши:

0888576ххх – 287155
0898434ххх – 4149
0889372ххх – 202596
0898722ххх – 2729940134
0888872ххх – 106725
0882966ххх – 359138
0896852ххх – 196296
0899490ххх – 106509
0895284ххх – 68825
0876423ххх – 775
0877850ххх – 3158
0882929ххх – 134499
0885838ххх – 6613
0887061ххх – 6005
0896669ххх – 309081
0887763ххх – 230907
0894315ххх – 259030
0887579ххх – 4791
0882827ххх – 155401
0878559ххх – 386824
0895887ххх – 3935
0883306ххх – 2177
0878461ххх – 253840276
0888198ххх – 2634350112
0884763ххх – 450278
0889494ххх – 7921
0895998ххх – 243741
0898540ххх – 324699
0892486ххх – 5524
0887487ххх – 148509
0897015ххх – 2455450202
0878852ххх – 231796
0897058ххх – 3624
0885716ххх – 3759490141
0885766ххх – 2752010235
0888140ххх – 2296630365
0899833ххх – 294640
0884217ххх – 265610
0888948ххх – 346837
0888825ххх – 2526110293
0877423ххх – 3958
0884938ххх – 422047
0876663ххх – 439086
0882444ххх – 185147
0886055ххх – 322222
0895751ххх – 1012910028
0893615ххх – 1064500016
0899536ххх – 72911
0877575ххх – 275934
0895252ххх – 245462
0887212ххх – 326843
0894655ххх – 492
0888274ххх – 4734
0887878ххх – 4201
0888452ххх – 72206
0894365ххх – 3905850161
0888804ххх – 216622
0898732ххх – 767
0887534ххх – 282239
0887403ххх – 145087
0897506ххх – 858540428
0898517ххх – 222809
0878760ххх – 211142
0879046ххх – 29870
0899272ххх – 131725
0899038ххх – 210727
0895300ххх – 15114
0888884ххх – 1617390134
0885520ххх – 4023
0888141ххх – 237888
0887892ххх – 150488
0877122ххх – 2203412282
0878104ххх – 3904850169
0893434ххх – 281117
0886984ххх – 99637
0884318ххх – 1125
0899941ххх – 243133
0896748ххх – 66447
0886355ххх – 3092
0884344ххх – 41380
0899044ххх – 39178
0889170ххх – 249425
0877847ххх – 46671
0897686ххх – 70023
0878839ххх – 177479
0888304ххх – 156881
0899339ххх – 7479
0893782ххх – 283239
0887558ххх – 193519
0888294ххх – 316534
0883452ххх – 2365840140
0897224ххх – 278722
0895389ххх – 4527480301
0878462ххх – 272601
0882715ххх – 1013448034
0898936ххх – 2552620166
0894025ххх – 223357
0897566ххх – 305896
0899713ххх – 243225
0884498ххх – 232190
0878646ххх – 205237
0896900ххх – 427308
0882569ххх – 334896
0897898ххх – 3732980049
0879365ххх – 2059880366
0887225ххх – 303859
0888274ххх – 19722
0888077ххх – 235554
0883390ххх – 4730
0877151ххх – 4040
0884399ххх – 1928940172
0899844ххх – 396651
0882985ххх – 2236
0988725ххх – 195524
0878212ххх – 222038
0885631ххх – 162970
0898476ххх – 4691280316
0899915ххх – 221551
0877163ххх – 177156
0896299ххх – 174578
0882831ххх – 163943
0893011ххх – 5596
0889544ххх – 492047
0878566ххх – 2576780073
0899952ххх – 87701
0895348ххх – 147467
0876718ххх – 274043
0876247ххх – 126605
0886522ххх – 3971900068
0887809ххх – 2585310093
0877120ххх – 1221570227
0886066ххх – 1771030174
0887258ххх – 3757
0899589ххх – 3635950534
0899501ххх – 356158
0876663ххх – 136211
0896622ххх – 431744
0878359ххх – 127354
0878994ххх – 1506690489
0896783ххх – 661320035
0878593ххх – 45043
0887390ххх – 366259
0897418ххх – 277675
0894396ххх – 3809440165
0888225ххх – 8046
0893699ххх – 3431700243
0878566ххх – 76850
0899944ххх – 75889
0889307ххх – 6115950238
0887102ххх - 2490370019

В Играта участват всички продукти под марката MAGGI®, предлагани на територията на България.       

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД, както и  служители на агенция „Парида“ ЕООД.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 150 (сто и петдесет) луксозни барбекю сета.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Потребител, който желае да участва в Играта, трябва да закупи по свой избор от участващите продукти MAGGI®  на стойност минимум 3 (три) лева с ДДС в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена в само в  периода на Играта, посочен в т.2 (1).

Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail)  телефон и номер на фискален бон/ове или фактура/и, снимка на фискалния бон/ове или фактура/и на интернет адрес: www.nestle.bg/BBQSET („Сайта на Играта“) и приема правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

С един и същ фискален бон може да се участва еднократно само в една Игра с продукти MAGGI®, организирана в периода 01.06.2021 г. - 30.06.2021 г.

Приложете касовия бон със закупените продукти.

След това участникът въвежда номера на фискалния/те бон/ове или фактура/и от закупените продукти, участващи в Играта, като задължително прикрепя снимка на фискалният/те бон/ове или фактура/и. Снимките на фискалния/те бон/ове или фактура/и трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалният/те бон/ове или фактура/и трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност от 3 лева, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалният/те бон/ове или фактура/и могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон/ фактура само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове/ фактури, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните бонове/ фактури.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.  

След приключване на Играта (23.59 ч. на 30.06.2021 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 150 (сто и петдесет) печеливши и 15 (петнайсет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите номера на фискални бонове  и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на  08.07.2021 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/BBQSET.

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

Наградите се предоставят от Организатора на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта. За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейл и/или телефон, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на адрес за доставка на наградата.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и имейл адрес и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на  наградата, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринадесет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва. 

Краен срок - 30 юни 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара