Спечелете ваучери по 1000 лв, джаги, футболни топки, охладители, чаши и кенове с бира от Heineken

Играта е приключила!

Печеливши: https://www.heineken.com/bg/bg/promo

Общият брой на наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Играта, са:

202 000 броя кенове Хайнекен от 500мл.,

500 броя чаши с EВРО 2020 дизайн в картонена кутия,

500 броя охладители за кен с EВРО 2020 дизайн,

500 броя футболни топки с ЕВРО 2020 дизайн,

500 броя слънчеви очила,

16 броя джаги с ЕВРО 2020 дизайн,

5 броя ваучери за верига магазини Technomarket и technomarket.bg на стойност от по 1000 лв. всеки с валидност до 31 декември 2021 г.

Участието в Кампанията е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

1. да закупи стъклена бутилка Хайнекен 500мл с лимитран етикет ЕВРО 2020 – 11 лимитирани дизайна на преден етикет, включваши графичен символ на ЕВРО 2020.

2. да провери дали има символ или уникален код под капачката на бутилката.

3. в случай че символът, под капачката е „ЕВРО 2020 лого“, да посети https://heineken.com/bg, където може да види Наградните центрове, от които да получи наградата си кен Хайнекен 500 мл срещу предаване на капачката на бутилката. В случай че наличностите в търговските обекти не достигат, спечелилите могат да потърсят наградите си в друг, обозначен със стикер Награден център. Списъкът с Наградните центрове на https://heineken.com/bg може да бъде актуализиран при необходимост. Един участник в Играта може да размени до 6 печеливши капачки на ден за награди в един Награден център.

4. в случай че символът под капачката е уникален код от 8 символа, включващ цифри и букви, да посети https://heineken.com/bg и да регистрира кода, като посочи име и фамилия, телефонен номер и имейл адрес. Участникът трябва да регистрира поне 2 (два) уникални кода, за да участва с 1 (едно) валидно участие в томболата за една от 500 броя чаши с EВРО 2020 дизайн в картонена кутия, един от 500 броя охладители за кен с EВРО 2020 дизайн, една от 500 броя футболни топки с ЕВРО 2020 дизайн или един от 500 броя слънчеви очила. Участникът трябва да регистрира поне 7 (седем) уникални кода, за да участва с 1 (едно) валидно участие в томболата за една от 16 броя джаги с ЕВРО 2020 дизайн и един от 5 броя ваучери за верига магазини Technomarket и technomarket.bg на стойност от по 1000 лв и с валидност до 31 декември 2021 г.. Няма ограничение в броя на регистрираните кодове и валидните участия. Един участник може да спечели само една награда от посочените по настоящата точка.

Участникът може да регистрира уникални кодове по всяко време в срока на Кампанията – наведнъж или на няколко пъти.

Един уникален код може да се регистрира само веднъж.

Регистрацията на уникален код следва да се извърши в периода 01.06.2021 г. - 12.07.2021 г.

Всички спечелили наградите по т.12.4 участници се определят на произволен принцип чрез томбола, която ще се извърши автоматизирано от софтуер на 13.07.2021 г. като тегленето ще бъде записано. Имената на победителите ще бъдат публикувани в сайта https://heineken.com/bg не по-късно от 15.07.2021.

Ще бъдат изтеглени и 1 резервен спечелил участник за наградата джага, 1 резервен спечелил участник за наградата ваучер и по 5 резервни спечелили участници за всеки друг тип награда - чаши, топки, охладители за кен и слънчеви очила, на които съответната награда ще бъде предоставена, в случай че наградата не може да бъде предоставена на първоначално спечелилия я участник.

Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички капачки с уникални кодове, които са регистрирали.

Участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове, с което увеличава шансовете си в томболата за награди.

Кеновете Хайнекен 500мл могат да се вземат от посочените на https://heineken.com/bg центрове в срок до 31.07.2021 г.

Ако спечелилият участник не потърси своя кен Хайнекен 500мл в посочения в т. 14 срок, той губи правото да получи наградата си.

При съмнение, че печелившият е пълнолeтен, Наградният център има право да поиска същият да му представи документ за самоличност, преди да предаде наградата.

В случай че представител на Награден център откаже (извън случаите по т.15 и в случай на непълнолетно лице) предаването на награда, въпреки надлежно представена печеливша капачка, спечелилият участник следва да уведоми за това Организатора чрез обаждане на безплатната потребителска линия на „Загорка“ АД - тел: 0800 11 330 с цел да му бъде оказано съдействие. Участникът следва да предостави конкретна информация – дата, адрес на Наградния център, допълнителна информация, както и координати за контакт.

Участниците, спечелили награда, чрез регистрация на уникални кодове, ще получат обаждане на предоставения по време на регистрацията телефонен номер до 13.08.2021, за да предоставят данни за доставка (три имена, телефон за контакт и адрес, като доставката на спечелените награди ще бъде извършена чрез куриерска компания). Печелившият ще бъде помолен да предостави и своя ЕГН с цел изпълнение на задължението по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. На база на получената информация „Загорка“ АД поема ангажимента за деклариране и плащане на данъка по смисъла на чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дължим за всяка предметна печалба, чиято пазарна цена превишава 100 лв. с ДДС.

В рамките на 30 (тридесет) дни след приключване на крайния срок по т.17 наградата ще бъде доставена за сметка на Организатора с куриер на предоставения по т.17 адрес. При доставяне на наградата, клиентът трябва да предостави капачката с регистриран печеливш код, както и нужния брой капачки с регистрирани непечеливши кодове за достигане на минимален брой регистрирани кодове, нужни за участие, както е описано в т. 12.4 на куриера.

Наградите се предоставят само и единствено на участници, имащи право на участие в Кампанията, срещу представяне на капачки с уникални кодове, с които е спечелена наградата и представяне на документ, удостоверяващ пълнолетие.

След 31.07.2021 г. промоционални опаковки може да се предлагат на пазара в Република България до изчерпване на наличните количествата, но Организаторът има задължение за предоставяне на награди кен само до 31.07.2021 г. 

Краен срок - 12 юли 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара