Спечелете плажни столове, раници, шапки и одеяла за пикник от Aperol Spritz


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.aperol.bg/pechelivshi

Наградите, определени за тази игра, са: 20 (двадесет) броя Aperol Spritz плажни стола, 30 (тридесет) броя Aperol Spritz раници, 150 (сто и петдесет) броя Aperol Spritz одеяла за пикник, 300 (триста) броя Aperol Spritz шапки.

Участието в играта е обвързано с покупка. 

Всеки участник е необходимо да закупи бутилка / опаковка Aperol 700ml, 700ml + чаша, 1L или Aperol 700ml + Cinzano Pro-Spritz 750ml, за да участва в седмична томбола с награди. 

Всеки участник е необходимо да регистрира своя уникален касов бон (касова бележка) на следния уебсайт: www.aperol.bg .*Правилният регистрационен номер на касовия
бон се намира в долния десен ъгъл. Повече информация участниците могат да
получат на тел. 02 956 60 90 или на e-mail: office@maxxium.bg от 10:00ч до 17:00ч. всеки
работен ден. 

Участниците са длъжни да пазят своята касова бележка/фактура, за да получат своята награда, ако спечелят. В противен случай Организаторът има право да откаже да предостави наградата.

Победителите ще се теглят на лотариен принцип всяка сряда( първо теглене на 2 юни 2021; последно теглене 21 юли 2021) до приключване на промоцията и ще бъдат обявявани в уебсайта на www.aperol.bg и на фейсбук страницата на Aperol Spritz България (https://www.facebook.com/aperolspritz.bgr). 

Печелившите ще получат e-mail, с посочени спечелена награда и срок на доставка (до 20 календарни дни). Една регистрация (една касова бележка) може да спечели
само една награда.

Играта е валидна за всички физически лица, навършили 18 годишна възраст към момента на участие, живеещи на територията на Република България. Всеки участник може да се регистрира, с повече от една касова бележка, при условие, че всяка доказва покупка на бутилка / опаковка Aperol 700ml, 700ml + чаша, 1L или Aperol 700ml + Cinzano Pro-Spritz 750ml. Една касова бележка дава право само на една регистрация. В играта нямат право да участват служителите на Организатора, както и членове на техните семейства.

Краен срок - 18 юли 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара