Спечелете 10 машини за сладолед и 10 броя капучинатор


Играта е приключила!

Печеливши:
Топло:

(01.04-08.04.2021)
1.Томан Томанов
2.Димитринка Вълчева
3.Валентин Петров

(09.04-16.04.2021)
1. Таня Иванова
2. Елияна Лазарова
3. Ирина Хаджикирякова

(17.04-25.04.2021)

1. Александра Гинева
2. Вяра Дишкова
3. Къню Кънев
4. Юлиана Найденова

Студено:

(01.04-08.04.2021)
1.Ерик Илиев
2.Румяна Диянова
3.Тони Стратиева

(09.04-16.04.2021)
1. Силвия Миланова
2. Росен Кирев
3. Диана Драганова

(17.04-25.04.2021)

1. Антония Ангелова
2. Димитринка Захариева
3. Светослава Димова
4. Сотир Камалиев

В рамките на периода на провеждане са обособени три етапа:

- Етап 1: от 00:00ч. на 01.04.2021г. до 23:59 ч. на 08.04.2021г.

- Етап 2: от 00:00ч. на 09.04.2021г. до 23:59 ч. на 15.04.2021г.

- Етап 3: от 00:00ч. на 16.04.2021г. до 23:59 ч. на 22.04.2021г.

В рамките на играта от „Организатора“ ще бъдат раздадени общо 20 награди, както следва:

    10 броя Капучинатор;
    10 броя Машина за сладолед;

Наградите ще бъдат разпределени по следният начин:

    Етап 1: 3 капучинатора и 3 машини за сладолед
    Етап 2: 3 капучинатора и 3 машини за сладолед
    Етап 3: 4 капучинатора и 4 машини за сладолед

Право на участие има всяко физическо лице, навършило 18 години с местожителство Република България, което е приело настоящите общи условия и е дало съгласие за обработка на личните му данни.

Право на участие в тегленето за спечелване на наградите получава всеки, който е посетил сайта  toploilistudeno.bg, приел е настоящите общи условия и е дал съгласие за обработка на личните данни, попълнил е анкета по какъв начин предпочита да пие млякото си – топло или студено и е предоставил две имена и имейл адрес.

В края на всеки етап, Организаторът тегли печеливши от всички, които са гласували. Печелившите участници се определят посредством томбола след всеки един етап от играта, в зависимост от това как са гласували.

В рамките на Периода на провеждане всеки участник може да гласува само един път, като има право да спечели само една награда в рамките на Играта. В случай че участник бъде изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от първия изтеглен резервен участник. Участник, гласувал повече от веднъж ще бъде дисквалифициран, ще загуби правото си да участва в жребия, както и правото да получи награда дори да бъде изтеглен.

В тегленето на наградите участват само Участници, гласували за една от двете горепосочени възможности/опции посочени в точка 7.1 и отговарящи на Общите условията на Играта в посочения по-горе срок /от 26.03.2021 г.  до 16.04.2021  г. включително/.

За участие в Играта се изисква предоставяне на съгласие за обработка на лични данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел XIII „Лични данни“ и чрез поставяне на съответната отметка при попълване на анкетата.

За да получи наградата си всеки участник, на когото е изпратен имейл, че е спечелил награда, следва в отговор да предостави трите си имена, адрес за доставка на наградата и телефон за връзка.

Участници, които не изпратят всички поискани данни в отговор на получения от организатора имейл в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото си да получат наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с допълнително изтеглен Участник.

Дължимият данък върху дохода на физическите лица, изчислен спрямо получената награда съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), ако такъв е дължим, ще бъде за сметка на Организатора. С настоящото, Организаторът уведомява печелившите участници, че ако получат награда, трите им имена и ЕГН ще бъдат съобщени на Национална агенция за приходите, за целите на деклариране и внасяне на дължимия данък във връзка с наградите, ако такъв е дължим.

Печелившият участник ще получи наградата си и в посочения срок, като предварително се уточни с Организатора за мястото и начина на предаване на наградата и оформянето на необходимите документи, нужни за изплащането на съответния данък, ако такъв е дължим. Печелившият участник следва да окаже необходимото съдействие за получаване на наградата, като предостави на Организатора необходимите данни да изпращане на наградата посредством електронна поща, подпише необходимите за придобиване на собствеността документи, съгласно действащото законодателство в Република България, представи необходимите данни и удостовери писмено, че е получил наградата.

След края на играта и след раздаване на наградите при необходимост ще се проведе изравнително теглене на печеливши при условие, че през периода са останали нераздадени награди, поради това, че:

- спечелилите не са били намерени от организаторите;

- има несъответствие с механизма на играта.

Краен срок - 22 април 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара