Спечелете уикенд с кемпер, 1000 фолклорни игри и още над 1 милион награди от Загорка

Снимката е илюстративна

Краен срок - 30 юни 2021

Общият брой на наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Играта, са 1 200 000 броя общо:

    1 198 990 кена Загорка Специално 500мл;
    1 000 фолклорни игри;
    10 уикенда с кемпер.

Участието в Играта е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

1. да закупи Загорка Специално 500 мл бутилка, Специално кен 500 мл или Загорка Ретро 500 мл с промоционален дизайн.2. да провери дали има думата „БИРА“ или символ (число) под капачката на бутилката или езичето на кена.:

    универсални точки: 20, 50, 100
    печеливши точки: 117, 119
    печеливша дума „БИРА“

Участник, който открие думата „БИРА“ печели един от 1 198 990 кена Загорка Специално 500мл. 12.2.2. Участник, който събере:

    Точно сбор 1019 печели едно от 10 броя уикенда с кемпер.
    (Точките могат да бъдат събрани по различни начини. Например: 9 капачки с по 100 точки и 1 капачка със 119 точки или 5 капачки със 100 точки, 8 капачки с по 50 точки и 1 капачка със 119 точки.)
    Точно сбор 417 печели една от 1000 броя фолклорни игри.
    (Точките могат да бъдат събрани по различни начини. Например: 3 капачки с по 100 точки и 1 капачка със 117 точки или 2 капачки с по 100 точки, 2 капачки с по 50 точки и 1 капачка със 117 точки.)

В случай че награда по т.10 е на стойност, по-голяма от 100лв, участникът ще бъде уведомен по телефона от партньор на Организатора -  Метрика ООД (агенция), за да посочи личните си данни – адрес, три имена и ЕГН, които са необходими за изпълнение на задължението по чл. 73 ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. На база на получената информация Загорка АД поема задължението за деклариране и плащане на дължимия данък. Данните ще бъдат събирани и обработвани  от партньор на Организатора-Метрика ООД. В случай, че печелившият участник не желае да предостави информацията, наградата няма да може да му бъде връчена.

При връчване на наградата (фолклорна игра или пътуване с кемпер (под формата на ваучер)) участникът следва да предаде печелившите капачки/езичета на куриера и да подпише приемо- предавателен протокол в два екземпляра, удостоверяващ връчването на награда, както и да покаже лична карта, удостоверяваща, че има навършени 18 години, ако куриера има съмнение. Ако печелившите капачки/езичета не бъдат връчени на куриера, той няма право да предостави наградата.

Кеновете Загорка Специално 500мл могат да се вземат от посочените на https://zagorka.bg/promo центрове, обозначени с награден стикер или друг материал обозначаващ награден център в срок до 31.07.2021 г.

Ако спечелилият участник не потърси своя кен Загорка Специално 500мл в посочения в т. 14 срок, той губи правото да получи наградата си.

При съмнение, че печелившият е пълнолeтен, Наградният център има право да поиска същият да му представи документ за самоличност, преди да предаде наградата.

В случай че представител на Награден център откаже (извън случаите по т.15 и в случай на непълнолетно лице) предаването на награда, въпреки надлежно представена печеливша капачка, спечелилият участник следва да уведоми за това Организатора чрез обаждане на безплатната потребителска линия на „Загорка“ АД - тел: 0800 11 330 с цел да му бъде оказано съдействие. Участникът следва да предостави конкретна информация – дата, адрес на Наградния център, допълнителна информация, както и координати за контакт.

Наградите пътуване с кемпер и/или фолклорна игра могат да се предявят най- късно до 31.07.2021г.

1 Ако спечелиличт участник не потърси наградата си в този срок, той губи правото да я получи.

2 Участниците, които печелят пътуване с кемпер и/или фолклоран игра, трябва да се обадят на телефон 0800 11 330 (всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00 ч до 17.00 ч.) и да посочат пълното си име, телефон за връзка и адрес за доставка. Оторизиран представител на Организатора ще се свърже с печелившия участник, за да валидира печелившите капачки преди да организира получаването на наградата. Участниците дават съгласието си получаването на наградата от тях да бъде заснемано или записвано, а също така този запис да бъде използван от Организатора с рекламна цел, без да се дължи възнаграждение на спечелилия участник за това. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също  и в период от 3 месеца след края и. Ако спечелилите награда не са запазили капачките си и не ги предоставят при получаване на наградата, то наградата не се дължи. Непотвърдените, непотърсени и тези, срещу които не са предоставени капачки награди, ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

3. В рамките на 20 (двадесет) работни дни, след предоставяне на данни по т. 18.2 наградата фолклорна игра или ваучер за пътуване с кемпер ще бъде доставена на печелившия с куриер на посочения адрес. При доставяне на наградата на посочен адрес, печелившият трябва да предостави капачките с печелившите символи на куриера, както и да подпише приемо – предавателен протокол в двата екземпляра и при нужда да покаже лична карта, доказваща, че има навършени 18 години.

4. Когато лице спечелило наградата пътуване с кемпер се обади на посочения в т. 18.2 телефонен номер ще бъде информирано как да може да получи и използва наградата си. Наградата се предоставя при следните условия:

 Спечелилият участник и неговите спътници не могат да имат претенции към Организатора в случай, че е невъзможно пътуването да се осъществи на пожеланата от тях дата (пожелания от тях период) по обективни прични (заетост, невъзможност за запазване на кемпери поради запълнен капацитет, не отговарят на условията на фирмата наемодател др).
    При неявяване на спечелил участник, който е потвърдил присъствието си, по каквато и да е лична причина (включително по здравословни причини) или каквото и да е форсмажорно обстоятелство), не се допуска повторна организация на пътуването.
    Спечелилият поема пълна отговорност за доброто си здравословно състояние, както и това на своите придружители, по време на преживяването.
    Наградата може да се използва в периода 01.08 – 31.12.2021г. само на територията на Р. България и според свободните дати за наемане на кемпер.
    Наградата може да се използва от максимум 4 човека (печелившият и трима негови спътници). Ползването е в рамките на 3 дена (2 нощувки).

След 30.06.2021 г. промоционални опаковки може да се предлагат на пазара в Р. България до изчерпване на наличните количествата, като Организаторът има задължение по предоставянето на награди до 31.07.2021 г. по смисъла на т.14

Не се допуска замяна на награди за паричната им равностойност и/или други ценности.  

ЛИНК за участие

3 Коментари

 1. Само дето като спечелиш кен с думата "БИРА" под езичето, не можеш да си получиш наградната бира нито в лавката, от която си я купил, нито в кварталното магазинче, нито в супера под мола в града...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, в сайта на играта има карта с обектите, в които може да получите наградата си. Ако там няма кенчета, може да се свържете в организатора на телефон 0800 11 330

   Изтриване
 2. Това беше най-тъпата игра от бира, която съм виждал до сега! Това беше пълна измама и спирам да пия загорка!

  ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара