Спечелете 20 ваучера по 50 лв. от Lidl

Краен срок - 28 март 2021

Наградите в настоящата игра са:

Ваучери за пазаруване 20 броя на стойност 50 лева, които ще се предоставят на Организатора от Партньора му в играта: "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КД, с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление област София, община Елин Пелин, 2129 с. Равно поле, ул. "3-ти Март" №1, и могат да бъдат използвани само и единствено за покупка на хранителни/не хранителни стоки в магазини Lidl на територията на Р.България.

В настоящата игра нямат право да участват служители на "Инвестор.БГ" и "Лидл България ЕООД ЕНД КО" КД, както и техни роднини по права линия без ограничения.

В играта може да участва всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, по указания в настоящите Общи условия начин и срокове.

Участието в играта НЕ Е обвързано с покупка.

Участниците в играта трябва да отворят всички двойки еднакви карти в мемори играта както и да попълнят коректно задължителните полета от регистрационната форма.

Всеки участник, който е изпълнил по-горните условия за участие в играта, се счита за регистриран в играта и участва в жребия за спечелване на награда. Организаторът няма задължение да изпраща потвърждение за регистрация на участниците.

С регистрацията си за участие в Играта участникът декларира, че има навършени 18 години и че има валидно и неограничено право да извършва всички правни и фактически действия във връзка с участието си в Играта.

Участници, които не са изпълнили едно или повече от горните условия, няма да бъдат регистрирани в Играта и жребия за награда. Организаторът няма задължение да изпраща уведомление за незавършена регистрация, поради нарушение на настоящите Общи условия от участника.

На 29.03.2021г. жури, посочено от Организатора, ще изтегли на случаен принцип 20 от участниците, всеки от които ще спечели по 1 брой от обявените награди.

Организаторът на играта ще обяви имената на печелившите на страницата на сайта и/или фейсбук страницата на dnes.bg, както и ще изпрати имейл на всеки от печелившите, на който ще очаква да получи отговор с данни за доставка на наградата.

Спечелената награда не може да бъдат заменяна за пари в брой и/или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено.

Получаването на наградата от печеливш участник се извършва чрез изпращането й на посочен от него адрес на територията на Република България, чрез куриерска фирма „Интерлогистика“ за сметка на „Инвестор.БГ” АД.

Печелившият участник ще трябва да подпише обратна разписка и/или товарителница, с оглед доказване на обстоятелството, че е получил наградата. Възможно е куриерът да поиска документ за удостоверяване самоличността на печелившия. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си и/или да разпише обратната разписка/товарителницата, както и ако същият не потърси наградата, то той губи правото си върху наградата, а същата не се предоставя. Наградата се доставя съгласно работното време на куриерската фирма, определена от Организатора да достави наградата. Организаторът не носи отговорност, ако наградата пристигне в нарушена цялост поради небрежност от страна на куриерската фирма. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара