Спечелете 5 броя джаги и 90 броя beer pong комплекта от Tuborg

Краен срок - 30 април 2021

В Играта участват следните продукти TUBORG независимо откъде са закупени:
    1     Tuborg стъклена бутилка за еднократна употреба     0,33 л.
    2     Tuborg стъклена бутилка за многократна употреба     0,5 л.
    3     Tuborg кен за еднократна употреба     0,5 л.
    4     Tuborg пластмасова бутилка за еднократна употреба     1 л.
    5     Tuborg наливна бира     0,33 л. / 0,5 л.

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи минимум 2 продукта TUBORG (независимо от разфасовката). Необходимо условие е закупуването на минимум 2 продукта TUBORG да бъде вписано на ЕДНА касова бележка. Касовата бележка следва да съдържа марката Tuborg на закупените продукти. За избягване на съмнение в играта няма да бъдат приемани за участие касови бележки, чрез които не е възможно да се докаже каква марка продукти са закупени.

Стъпка 2: При първоначална регистрация участникът ще получи еднократен уникален код чрез SMS на посочения от него номер. Кодът следва да бъде въведен в полето за регистрация с цел верифициране на телефонния номер.

Стъпка 3: Да регистрира стойността, номера от касовата бележка, броя закупени продукти TUBORG и общата сума с ДДС на интернет страницата www.tuborgpromo.bg/
    При регистрацията участникът трябва:
        - да въведе номера на касовата бележка;
        - да въведе общата сума от закупените TUBORG продукти с ДДС;
        - да въведе мобилен номер;
        - да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на 

Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.tuborgpromo.bg/

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани противоречия съответният касов бон се счита за невалиден.

За целия период на Играта всички заинтересувани могат да задават въпроси по Играта на те. 0882618989 (според тарифния план на абоната)

Наградите в Играта са:
        - 90 броя beer pong комплекта - Участникът трябва да регистрира поне 1 (един) касов бон, с минимум две закупени опаковки бира Tuborg, за да има 1 валидно участие в томболата за beer pong комплект. Наградата се печели в момента на регистрация.
        - 5 броя Джаги – Участникът трябва да регистрира поне 4 (четири) касови бона, с минимум по две закупени опаковки бира Tuborg (общият брой закупени опаковки бира трябва да е поне 8), за да има 1 валидно участие в томболата за голямата награда джага. Печелившите ще бъдат изтеглени в рамките на 5 (пет) дни след края на играта.

Общо, за целия период на Играта, ще бъдат раздадени 95 /деведесет и пет/ броя награди.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер.

За информация на участниците, наградите beer pong комплект са на стойност под облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Спечелите Джага следва да попълнят протокол с данни за подаване на Данъчна декларация от страна на организатора, тъй като наградата е на стойност над облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Теглене на печелившите:
        Наградите Beer pong комплект ще бъдат разпределени за спечелване чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер. Софтуерът ще изтегля печеливши на случаен принцип в периода на промоцията в момента на регистрацията на касов бон, с минимум две закупени опаковки бира Tuborg.
        Наградите Джага ще бъдат изтеглени след края на играта чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер измежду всички участници регистрирали успешно минимум 4 (четири) касови бележки с минимум две закупени опаковки бира Tuborg (общият брой закупени опаковки бира трябва да е поне 8).

Един участник може да направи максимум 20 регистрации на ден. Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на промоцията.

Един касов бон, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден.

Участниците, спечелили награда, ще бъдат известени чрез sms на посочения от тях мобилен номер. В sms-а ще им бъде предоставен телефон номер, на който трябва да се обадят в срок до 5 (пет) дни, след като са известени, че печелят награда, за да предоставят данни за доставка (три имена и адрес). Ако спечелилият не се обади в този срок, ще бъде потърсен по телефона еднократно и ако не бъде открит, наградата ще бъде насочена към резервните изтеглени печеливши.

Награда Джага се предоставя след изпълнение на условията по т. 6.3.4. В допълнение, в рамките на седмица преди доставката представител на организатора ще се свърже с печелившия участник, за да уточни точния адрес и ден за получаване на наградата.

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 30 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т. 6.3.4 и т. 6.3.5 по-горе. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на лична карта и касовия бон/касовите бонове, с който/които участникът е спечелил наградата.

Касови бележки, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда нужната информация или фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват. Решението принадлежи изцяло и само на Организатора и е обвързващо за участниците. В тези случаи участникът няма право да получи наградата.  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара