Спечелете кафеавтомати Philips EP2231/40, кафеварки и термо чаши Costa

Играта е приключила!

Печеливши:

Купи продукт Costa coffee в ЛИДЛ регистрирай номера на касовата бележка и участвай в томбола за една от много страхотни награди

При регистрация на закупени Costa coffee продукти на обща стойност до 10лв. участвате в томбола за една от следните награди: Bialetti кафеварка или COSTA термо чаша.

При регистрация на закупени Costa coffee продукти на обща стойност над 10лв. участвате в томбола и за голямата награда– една от 5 броя Philips EP2231/40 LatteGo кафе машина.

Пазете касовата бележка от покупката!

Промоцията „Купи продукт Costa coffee в ЛИДЛ, регистрирай номера на касовата бележка и участвай в томбола за една от 105 страхотни награди“ се организира и провежда на територията на Република България, а участващи търговски обекти са всички търговски обекти на Лидл България ЕООД & Ко КД.

Участващи са всички изброени по-долу продукти с търговска марка COSTA, разпространявани в магазинната мрежа на Лидл България ЕООД & Ко КД, а именно:

200 гр. Коста мляно Сигничър Мидиъм 8,
200 гр. Коста мляно 100% Арабика 6,
200 гр. Коста мляно Сигничър Дарк 10,
1.0 кг. Коста Сигничър Мидиъм зърна и
1.0 кг. Коста Сигничър Дарк зърна.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

/Вид и брой награди/:

    Philips EP2231/40 LatteGo кафеавтомат – 5 броя
    Bialetti кафеварка – 50 броя
    Costa термо чаша – 50 броя

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Тук посочената награда Philips EP2231/40 LatteGo кафе-автомат е с пазарна стойност над 100 лева без ДДС и спечелилите участници имат следва да се информират за данъчните задължения, описани в чл. 9.5. от настоящите правила.

Всеки потребител, който закупува някои от участващите в промоцията продукти в периода на промоционалната активност, подробно описани в част 6 от Официалните, може да участва в промоцията „Купи продукт Costa coffee в ЛИДЛ, регистрирай номера на касовата бележка и участвай в томбола за една от 105 страхотни награди “, както следва:

    След закупуване на продукт с търговска марка COSTA в магазините на Лидл, потребителят следва да се регистрира на costacoffee.com/promo и да регистрира номера на касовата бележка.
    При закупени продукти с търговска марка COSTA на обща стойност до 10лв. (десет лева) и регистрация по съответния ред, участникът може да участва в тегленето за една от следните награди: Bialetti кафеварка или COSTA термо чаша;
    При закупени продукти с търговска марка COSTA на обща стойност над 10лв. (десет лева) и регистрация по съответния ред,  участникът може да участва и за голямата награда – една от 5 броя Philips кафе машина;

Всеки регистриран номер на касова бележка с покупка на участващи продукти  на стойност под 10лв. дава на участника право на участие в Промоцията  и съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в Част  7 чл. 7.1. т. 2 и т.3 от правилата награди. При регистриране на няколко касови бележки с покупки на участващи продукти всяка на стойност под 10лв., но общо надхвърлящи стойността от 10лв. или при регистриране на касова бележка с покупка на участващи продукти  на стойност над 10лв. , специализиран софтуеър включва автоматично съответния участник в томбола за теглене на една от наградите, описани в Част  7 чл. 7.1. т. 1.

При първоначалната регистрация, всеки желаещ  да участва в играта попълва специална форма за участие, в която трябва да посочи своите имена /собствено и фамилно име/, телефон за връзка, електронна поща и местожителство. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено за цели, както следва: за участие в промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в играта, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.

Всеки участник трябва да пази до края на промоционалната активност касовите бележки,  за доказване достоверността на регистрираните касови бележки и на направените покупки  на Costaпродукти, и в  случай че спечели следва да ги представи преди да му бъде дадена наградата/ наградите в срок до 5 работни дни от уведомяването му, че е спечелил.  Удостоверяване верността на касовите бележки е възможно както с представяне на хартиена бележка, така и чрез представяне на дигитална (screenshot)такава през приложението Lidl Plus.   При невъзможност да представи регистрираните касови бележки, участникът губи правото си на награда.

Печелившите имена ще бъдат изтеглени  на случаен принцип   от всички участници на 12.04.2021г. в присъствие на нотариус. Организаторът изтегля и резервни печеливши участници, които да получат награди в случай, че някой/някои от спечелилите  не може да бъдат открити  в срок от 20 дни, за да получат наградите си.

Имената на печелившите участници, както и спечелените от тях награди ще бъдат обявени в рамките на три работни дни от деня, в който са изтеглени печелившите на  www.bg.costacoffee.com/promo

Получаването на наградата се осъществява срещу представяне на лична карта, представяне на касови бележки, с които се  удостоверява направената покупка на продукти Costa coffee и оформяне на съответен приемо-предавателен протокол.

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период.

Във връзка с чл. 9.5. в деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерска фирма Еконт ЕООД Организаторът съхранява данните за срока изискуем от българското законодателство.

Наградите ще бъдат доставяни по куриер  в срок до 40 /четиридесет/дни  от обявяване на печелившите участници на www.bg.costacoffee.com/promo

Представител на организатора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участника, че са изтеглени печелившите имена.

Краен срок - 7 април 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара