Спечелете 500 подаръчни пакета с шоколад и магнит от Milka

Краен срок - 28 февруари 2021

Няколко нежни думи могат да променят повече, отколкото си мислиш. Могат да вдъхновят, да подкрепят някого или просто да покажат как се чувстваш. Раздай малко нежност около себе си: избери подходящо нежно послание и сподели с някого нежно топящия се шоколад Milka.

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ!

За да участва в Промоцията /Играта/, всеки участник трябва дa:
    Стъпка 1: Влезе на сайта www.potursinejnostta.milka.bg.
    Стъпка 2: Избере едно от готовите послания
    Стъпка 3: Попълни регистрационна форма за участие (всички полета са задължителни):
        да отбележи, че не e робот.
        да въведе реален мобилен номер
        да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.potursinejnostta.milka.bg

След като участник е преминал и през трите стъпки, описани по-горе и е завършил своята регистрация, той/тя влиза автоматично в томбола за награда, а създадените от него послания ще бъдат видими в подстраницата „Моите послания“. С едно създадено послание /регистрация участник влиза в томболата за награда на края на периода. Регистрациите са с натрупване и всяка следваща регистрация увеличава шансовете за печалба. Всеки участник може да спечели само по една награда. След завършена регистрация, всеки участник може да заяви, че желае да получи чрез SMS на номера посочен при участието си известие за следващата промоционална активност на Организиратора.

Всеки участник може да види създадените от него послания, като посети подстраница „Моите послания“ и въведе мобилния си номер, с който се е регистрирал при участие, в посоченото поле за търсене.

Всеки участник може да сподели своето послание чрез бутона за споделяне във Facebook или да го изтегли на персоналното си устройство, като това не е задължително условие от регистрацията и участието в томболата за награда.

Награди:

    500 бр. „Подаръчен пакет Milka“, който съдържа 1бр. Milka Alpine Milk със специална опаковка и персонализирано създадено послание, с което участникът е изтеглен за печеливш, във формата на магнит за целия период на промоцията (15.02-28.02.2021 г.).
    Тегленето и обявяването на печелившите се извършва до 48 часа след края на Играта.
    Последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.potursinejnostta.milka.bg
    Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер. Един участник може да спечели само по една награда за периода на Промоцията /Играта/.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888423069 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Един участник може да направи максимум 2 регистрации в рамките на всеки един от дните, в които се провежда Играта. Всеки пореден опит след максимума ще бъде зачетен като невалидна регистрация. Един участник може да направи максимум 28 регистрации за целия период на Играта.

Един участник може да спечели само по една награда за целия период на Играта.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни  след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. В случай че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара