Спечелете ваучери на стойност 400 лв. за Fashion Days от Raffaello

Краен срок - 31 март 2021

Заслужаваш нещо специално! 

Участвайте в играта и може да спечелите една от 50-е ни награди – ваучер за пазаруване във Fashiondays.bg на стойност 400 лв. с ДДС.

С него може да заплатите мечтаните обувки, дрехи или модерните аксесоари, които сте си харесали от сайта.

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички места за продажба (включително от разстояние), в които се предлагат Промоционалните продукти.

Участващите продукти са всички продукти с марка Raffaello в самостоятелна търговска опаковка, които са закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе Промоционален период („Промоционални продукт(и)“). За избягване на съмнение в Промоцията няма да участват продукти, представляващи комбининирани опаковки (микс), съдържащи Raffaello и други марки продукти (като например Ferrero Collection).

Всяко лице, навършило 18-годишна възраст, което е закупило Промоционален продукт(и) на обща стойност от поне 5 лева (на една касова бележка) в рамките на Промоционалния период, посочен в Раздел 3, може да участва в Промоцията, регистрирайки касовата си бележка за закупения Промоционален продукт(и), в съответствие с реда и правилата, установени в настоящите Официални правила.

В зависимост от броя на регистрираните и одобрени съгласно тези Официални правила касови бележки със закупен Промоционален продукт(и) един участник увеличава шанса си за спечелване на наградата, посочена в раздел 5.3 по-долу, като една регистрирана и одобрена касова бележка отговаря на едно участие в томболата, но за избягване на съмнение един участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията. Един участник може да регистрира неограничен брой касови бележки, отговарящи на условията на Промоцията.

За да осъществи валидно участие в Промоцията, участникът трябва да влезе на www.raffaello.bg („Сайта“) и да следва стъпките, описани по-долу. Участието в Промоцията на Сайта е позволено само за покупки, направени на територията на България от места за продажба, предлагащи Промоционалните продукти, в рамките на Промоционалния период, посочен в раздел 3.

Участието се осъществява в следните стъпки:

    Участникът трябва да закупи Промоционален продукт(и) на минимална стойност от поне 5 лв. на една касова бележка и да запази касовата бележка от покупката.
    След това участникът трябва да влезе на Сайта www.raffaello.bg и да създаде свой потребителски профил, като се регистрира, попълвайки форма със следните данни: телефонен номер, име, фамилия, имейл и парола.
    В профила си участникът трябва да регистрира касовата си бележка, прикачвайки нейна ясна и четлива снимка или сканирано копие, от които да са видими следните данни: името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., “Raffaello“/„Рафаело“); номера на касовата бележка; датата на касовата бележка (да е в рамките на Промоционалния период); стойността на закупения Промоционален продукт(и) (да е от поне 5 лева). Касови бележки, които не съдържат посочените данни или не отговарят на останалите условия на Промоцията, няма да бъдат одобрявани и ще отпадат от играта.
    Снимките или сканираните копия на касовите бележки ще бъдат прегледани и одобрявани от техническо лице, което ще провери дали отговарят на условията по т.3 по-горе и на останалите условия на Промоцията.
    С регистриране на касовата бележка от закупения Промоционален продукт(и) участникът може да играе за спечелването на една от следните награди:
        един от 50 ваучера за онлайн пазаруване във fashiondays.bg на стойност 400 лв., като в томболата за тях могат да се включат само участници с поне една одобрена касова бележка в профила си със закупен Промоционален продукт(и).
    Участникът трябва да е регистрирал касовата бележка(и) от закупения Промоционален продукт(и) в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 23:59:59 часа на 31 март 2021 г.
    От участника ще бъде изискано да потвърди, че е навършил 18-годишна възраст, че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.
    Касова бележка с един и същи номер може да бъде регистрирана само веднъж. Касови бележки, на които не се виждат ясно: номерът и датата на касовата бележка, името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е. „Raffaello“/“Рафаело“) и стойността на закупения Промоционален продукт (от поне 5 лева), ще бъдат дисквалифицирани.
    Всеки участник трябва да пази регистрираната касова бележка(и), за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.
    Печелившите участници ще бъдат потърсени по телефона за доуточняване на детайли по получаването на наградата. Обаждане ще бъде инициирано поне 3 пъти на ден в рамките на три дни. При невъзможност да се свържем с победителя в рамките на този период, наградата ще се присъди на негова резерва.

Забележка: За избягване на всякакво съмнение, за да се приеме за валидна една касова бележка, касовата бележка трябва да съдържа изрично името на Промоционалния продукт(и) (т.е. „Raffaello“/“Рафаело“) и името на Промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от други родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, бонбони, сладки, и други подобни. Не се приемат за валидни касови бележки, които не съдържат името на Промоционалния продукт (т.е. „Raffaello“/“Рафаело“) или върху които то е било добавено допълнително ръчно; касови бележки с неуточнени или неясни артикули, както и касови бележки, съдържащи други допълнително добавени надписи, касаещи името на Промоционалния продукт или останалите изискуеми данни (виж т. 3 по-горе).

Наградите в Промоцията се присъждат по долуописания начин:

    Награда ваучер за пазаруване във fashiondays.bg на стойност 400 лв.: чрез софтуер на случаен принцип след края на кампанията петдесет от участниците, които имат поне една регистрирана и одобрена касова бележка в профилите си за покупка на Промоционален продукт(и) на стойност от поне 5 лв. (на една касова бележка) в рамките на Промоционалния период, може да спечелят наградата.

Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане. В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

Тегленето на наградите ще се осъществи в присъствието на нотариус през периода 01-07.04.2021 г.

Печелившите участници ще бъдат информирани най-късно до 15.04.2021 г. по телефон за спечелената от тях награда и за номера на печелившата касова бележка, който са регистрирали. При невъзможност да се установи връзка с победителя, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 9 – по 3 на ден, в рамките на 3 последователни дни.

Печелившият трябва да изпрати имейл с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България, трите си имена, ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице).

За да получи наградата си, всеки участник трябва да представи на куриера печелившата касова бележка в оригинал, както и да се разпише на протокол, че е получил наградата.

На всяка касова бележка трябва да се виждат ясно номерът ѝ, датата ѝ, сумата и името на закупените Промоционални продукти.

Oсвен печелившите ще бъдат изтеглени и двадесет резерви, в случай че спечелил участник не може да докаже участието си с предоставяне на регистрираната и печеливша касова бележка в оригинал, отговаряща на условията на Промоцията; един и същ участник е спечелил повече от една награда; Организаторът не може да се свърже с печелившия в продължение на 3 дни; спечелил участник не е предоставил изискуемите данни или не отговаря на другите условия на Промоцията; или спечелилият откаже наградата.

Наградите в Промоцията са от 1 (един) вид, както следва:

    Ваучер за онлайн пазаруване във fashiondays.bg на стойност 400 лв. с ДДС. Ще бъдат предоставени общо 50 броя награди от този вид.

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са увредени или дефектни, или не могат да бъдат реализирани от участника при условията на ваучера, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива. Снимките на наградите, изобразени върху промоционалните материали, са с илюстративна цел.

За информация за Промоцията може да се свържете с нас на имейл ferrero@publicis.bg, който е имейлът на Промоцията, или да посетите Сайта.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

Спечелилият участник ще трябва да изпрати на Организатора и трите си имена, ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице), точен адрес на територията на Република България за получаване на наградата, както и да уточни в съгласие с него подробностите по получаването и организацията. Доставките ще бъдат осъществени в рамките на 3 - 6 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е изпратил пълен адрес за доставка и другите необходими данни и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата.

Наградите ще бъдат доставени в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа. Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на неизпратен адрес или други необходими данни в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен или грешен адрес или други непълни или грешни данни; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност, нито да променят характеристиките и параметрите им.
 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара