Спечелете портативни биокамини, мерино одеяла и комплекти с чаши Stella Artois


Краен срок - 31 януари 2021

Участващи опаковки и разфасовки в канал Магазини:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответния участващ магазин продукти с марка Stella Artois на стойност минимум 5 лв., в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:
    Име на продукта     Разновидност     Разфасовка
1     Stella Artois Cidre     Стъклена бутилка за еднократна употреба.     0,5л
2     Stella Artois     Стъклена бутилка за многократна употреба.     0,5л
3     Stella Artois Non- Alcoholic     Стъклена бутилка за еднократна употреба.  0,33л
4     Stella Artois     Кен.     0,5л

Б. Участващи опаковки и разфасовки в канал Заведения:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответното участващo заведение продукти с марка Stella Artois на стойност минимум 5 лв., в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:
    Име на продукта     Разновидност     Разфасовка
1     Stella Artois Cidre     Стъклена бутилка за еднократна употреба.    0,5л
2     Stella Artois     Стъклена бутилка за многократна употреба.     0,5л
3     Stella Artois наливна     Бокал     0,33 л/ 0,5 л
4     Stella Artois Non- Alcoholic     Стъклена бутилка за еднократна употреба.     0,33л
5     Stella Artois     Кен.     0,5л

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

НАГРАДА     БРОЙ НАГРАДИ     ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА
1. Гигантско одеяло     100     Ръчно плетено одеяло от мериносова вълна.
2. Комплект от 4 бокала Stella Artois     300     Комплект 4 бокала Stella Artois в подаръчна кутия.
3. Портативна биокамина     10     Портативна биокамина за домашна употреба.

За да участват за наградите от Промоцията, участниците трябва да закупят продукти Stella Artois (по част 6 по-горе) на стойност минимум 5 лв., в указания по–горе промоционален период и в рамките на една покупка/поръчка, удостоверена с един касов документ.

Участникът трябва да снима касовата бележка от покупката/поръчката и да я качи на www.mystellaartois.bg/promo, като попълни e-mail и телефон за връзка.

След регистрацията се провежда автоматично теглене на случаен принцип и Участникът веднага бива уведомен дали е спечелил и каква награда ще получи. Предоставя му се електронен формуляр за попълване на име и адрес за доставка.

Регистрираните снимки на касови бележки, обявени за печеливши, биват проверявани веднъж дневно. Ако отговарят на условията за участие(т. 8.1.), както и останалите условия за пълнолетие и участие, наградата бива директно изпратена към печелившия по куриер в указаните срокове за получаване. Ако регистрираната снимка на касова бележка не отговаря на условията (т. 8.1.), например не е на определената минимална стойност за продукти Stella Artois, такива не са описани в бележката, не е изпратена снимка на касова бележка, касовата бележка не е от покупка в промоционалния период, касовата бележка е нечетивна и всички други случаи на невалидност, които могат да възникнат, Участникът бива уведомен чрез е-mail, че участието му е невалидно и няма да получи награда.

Участникът може да регистрира касови бележки по всяко време в срока на Промоцията. Всяка касова бележка е отделно участие. Не е допустимо участие повече от веднъж с една и съща касова бележка. При проверка на печелившото участие, тези случаи ще се дисквалифицират като невалидни и наградата ще бъде върната за повторно теглене.

Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на касовите бележки, с които са спечелили награда.

Участник може да спечели не повече от една награда в промоцията, независимо от вида ѝ.

Участник може да регистрира неограничен брой различни касови бележки, с което увеличава шансовете си за награда.

Наградите се предоставят само и единствено на участници, имащи право на участие в Промоцията и одобрени от администратора на промоцията като валидни участия.

Организаторът не носи отговорност за недоставяне на награди, ако участникът не бъде открит на предоставения от него телефон за контакт, както и в случай че е предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт, или не е предоставил телефон за контакт, или ако не може да бъде открит на изписания при регистрацията за получаване на награда адрес, както и в случай че не подаде данни за доставка.

Спечелилите участници удостоверяват, че са навършили 18 години, в случай че куриерът има съмнения за това и поиска участникът да удостовери реалната си възраст. Ако куриерът/ Организаторът установи, че спечелилият не е пълнолетен към началната дата на Промоцията, т.е. участникът не е имал право да участва в Промоцията, участникът няма право да получи награда и Организаторът и неговите представители не му предоставят наградата.

При получаване на наградите участникът е длъжен да предаде на Организатора касовата бележка, с която е спечелил, а куриерът да свери номера ѝ с номера от снимката на печелившото участие. В противен случай и ако има несъответствия, участникът няма право да получи наградата.  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара