Спечелете подаръчни пакети с награди от Queen’s


Краен срок - 31 октомври 2020

Само едно движение ти трябва, за да отвориш новата опаковка на Queen’s и да се насладиш на любимия свеж вкус.

А сега само с един клик можеш да надхитриш деня си с нашите изпитани трикове, които ще ти спестят ценно време и усилия и ще направят всекидневието ти по-лесно и забавно.

В Играта имат право да участват всички физически лица, които са на възраст над 18 години.

В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на играта и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия, без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.
 

За да участва в Играта потребителят трябва да е споделил текст с описание на свой трик в официалната страница на активацията от 00:00 на 04.10 до 23:59 на 31.10

На сайта на играта tricks.queens.bg, след попълване на текст с описание на своя трик, участникът трябва да попълни в обозначените за това места своите име и телефонен номер, за да може да участва за награда.

Наградите в Играта “Триковете на Queen’s” са общо 21, от които 9 броя Queen’s box и 12 броя Queen’s сет.

Queen’s box съдържание – 1 бр. Bluetooth колонка Queen’s, 1 бр. силиконова форма за лед, 1 бр. кутия натурален сок Queen’s 1L, 1 бр. комплект мерителни лъжички, 1 бр. нефритен масажен ролер за лице;

Queen’s сет съдържание – 4 кутии натурален сок Queen’s 1L;

Печелившите участници ще бъдат публикувани на страницата tricks.queens.bg и ще получат обаждане по телефона, за да бъдат известени, че са спечелили

Датите за теглене на печелившите са:

Седмица 1 – 21.09.2020
Седмица 2 – 28.09.2020
Седмица 3 – 05.10.2020
Седмица 4 – 12.10.2020
Седмица 5 – 19.10.2020
Седмица 6 – 26.10.2020
Седмица 7 – 02.11.2020

Единният индификатор на всеки печеливш участник в активния период на играта в BG-mamma.com e неговият псевдоним. Единният индификатор на всеки печеливш участник в активния период на сайта www.tricks.queens.bg е неговият телефонен номер, чрез който той ще бъде обявяван и в сайта. Последните 3 символа от всеки печеливш телефонен номер (напр. 0887 653 ***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.tricks.queens.bg

Наградите се изпращат на посочените от печелившите адреси изцяло за сметка на Организатора.

Участниците губят правото си да получат наградата, ако не попълнят коректни лични данни в специално създадена страница на сайта на промоцията в момента на научаване за печелене на съответната награда.

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.
Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

Всички награди се изпращат чрез куриерска фирма на посочения от печелившите адрес най-късно до 20 работни дни, след като участникът е попълнил необходимите данни за извършване на доставката. Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни от 9 до 18 часа. Куриерските разходи са за сметка на Организатора. Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора и участника губи правото си да я получи. Награда, която се е върнала при Организатора, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 20 (двадесет) дни, след обявяването му като спечелил участник, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара