Спечелете таблети и раници от вафли Ная


Играта е приключила!

Печеливши: https://prestige-promo.bg/naya-national/В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към момента на провеждане на Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра НЕ могат да участват служители на „Престиж-96″ АД и „Нет Адванс“ ООД , както и членове на техните семейства: деца, родители, братя, сестри и съпрузи.

Всяко лице има право на неограничен брой участия в Играта, но може да спечели само една награда.

Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в играта декларира съгласието си с настоящите правила.

В Промоцията участват всички разновидности на следните продукти, а именно:

НЕТУНКВАНИ ВАФЛИ

    Ная 150г/6бр нетунквани вафли
    Ная какао 138г/6бр нетунквани вафли
    Ная 375g/15бр. Добавена реалност нетунквани вафли
    Ная кокос 375g/15бр. Добавена реалност нетунквани вафли
    Ная какао 375g/15бр. Добавена реалност нетунквани вафли
    Ная 525g/21бр. Добавена реалност нетунквани вафли
    Ная 25g/35бр. Добавена реалност нетунквани вафли
    Ная какао 805g /35бр. Добавена реалност нетунквани вафли

НЕТУНКВАНИ БИСКВИТИ

    Ная Обикновени бисквити Класик 200г
    Ная Обикновени бисквити Какао 200г

СУХИ ПАСТИ

    Ная Сухи пасти Мляко и какао 150г
    Ная Сухи пасти с вкус на Ягодов сладолед 150г

Върху опаковките на участващите в промоцията продукти не е отбелязана изрично възможността да бъде направено участие в Играта.

През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва да закупят от посочените в т. 4.1 по-горе продукти Наяна „Престиж-96“ АД, участващи в Играта, на минимална стойност от 3 лв. с ДДС (три лева) с ДДС  и могат да спечелят наградите, посочени в т. 6.1 от настоящите Правила.

Участниците закупили продукт с марката „Ная“ на „Престиж-96“ АД от посочените в т. 4.1 по-горе, могат да участват в томбола за спечелването на 1 от наградите, посочени в т. 6.1 от настоящите Правила.

За да участва в Играта, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestige-promo.bg номерът на касов бон, както и да преминат през описаните там стъпки. В настоящата промоция не участват касови бонове, чийто номера са регистрирани или бъдат регистрирани в други промоционални игри на Организатора, провеждани в търговските обекти на вериги магазини „Кауфланд“ и „Билла“

За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:

Да въведе номера на касовия бон, които не участва в други игри, провеждани от организатора;

Да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер;

Да потвърди (чрез чек-бокс), че:

– Ще запази и покаже касовият бон на куриера при получаването на наградата;

– След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;

– След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, няма да може да участва в Промоционалната игра.

При правилно регистриран номер на касова бележка в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за награди, описани в т. 6.1 от настоящите Правила, което ще се проведе на 07.10.2020 г.

Регистрация, извършена преди 0:00 ч. на 01.09.2020 г. или след 23:59 ч. на 30.09.2020 г., е невалидна и няма да участва в Играта.

Всеки Участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на талон с уникален код в играта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.

С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много 1 награда по т. 6.1.

Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

Наградите в Играта са:

а) 25 бр. (двадесет и пет броя) таблети Huawei MatePad T8, Octa–Core, 8″, 2GB RAM, 16GB, Wi–Fi, Deepsea Blue;

б) 200 бр. (двеста броя) раници Quechua, цвят: сивозелено или тъмнорозово ,вместимост 10л, размери 39см х 30см х 12см;

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали.

Определянето на участниците, които печелят наградите по т. 6.1 ще се проведе на 07.10.2020 г., и ще бъде извършено на случаен принцип чрез томбола измежду всички участници, регистрирали надлежно поне един номер на касов бон.

Резултатите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на тегленето на уебсайта на Играта на www.prestige-promo.bg. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

В срок от 10 (десет) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация с един и същ талон с уникален код; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността с цел регистриране на един и същ талон с уникален код; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.  Организаторът си запазва правото и възможността да потърси съдействие от национална агенция по приходите и териториалните й поделения в случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, свързани с нереални касови бонове.

Наградите по т. 6.1, от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е надлежно упълномощено и е съгласно да я приеме от името на спечелилия, като удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера касов бон със съответен код, който е регистриран за участие в томболата и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че касовият бон с уникален код е повреден, дефектен, или номерът от него не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

Краен срок - 30 септември 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара