Спечелете дивани Бохо, 20 ваучера по 100 лв и още 50 награди


Играта е приключила!

Печеливши:
1-во теглене 16.09.2020 г.
Диван "Бохо" печели: ДАНИЕЛ ИВАНОВ

Ваучер на стойност 100 лв. печелят:
ЛЮБОМИР СКУМОВ
ИВА ИВАНОВА
КРАСИМИР ИВАНОВ
IVO NIKOLOV
ГЕОРГИ ДОНКОВ
DJEMAL ENGYAROV
РАЛИЦА ВОДЕНИЧАРОВА
НАЙДЕН НАЙДЕНОВ
МАГДАЛЕНА МАНEВА НУНЕВА
ЛЮДМИЛА МИРЧЕВА

2-во теглене 01.10.2020 г.
Диван "Бохо" печели: Любомир Миланов - гр. БОТЕВГРАД

Ваучер на стойност 100 лв. печелят:
Жан Жеков - гр. БУРГАС
Радка Петкова - гр. СЛИВЕН
Алекс Бояджиян - гр. РУСЕ
Атанаска Стефчова - с. ПЕТРЕЛИК
Димитър Фердинандов - гр. СОФИЯ
Даниел Балабанов - гр. СОФИЯ
Цветан Петров - с.КЛИМЕНТ
Ясен Стилиянов - гр. ВАРНА
Мария Златева - гр. ВАРНА
Галина Бочукова - с. СКУТАРЕ📣 До командния център във всеки дом:
😎 Обявяваме нова мисия през септември – ГОЛЯМА ТОМБОЛА със СТРАХОТНИ НАГРАДИ!

Включете се с три лесни стъпки:
1. Елате в най-близкия ни магазин и направете поръчка за над 50 лева.
2. Вземете скреч карта и открийте своя уникален код. 3. Регистрирайте кода на https://promo.videnov.bg/ и стискайте палци!

🎁 Потвърждаваме наградите: ДВА стилни дивана с кодово име Бохо, 20 ваучера по 100 лева и още 50 допълнителни награди за дома!

Нека мисията „Подготви дома си за награди“ да започне сега!

В Кампанията може да участва всяко физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което в периода на Кампанията направи поне една покупка на място в магазин на Организатора на стойност над BGN 50, получи скреч карта и регистрира уникалния код от скреч картата на promo.videnov.bg.

Пълен списък с магазините на Организатора, включително техните адреси, може да бъде открит на https://videnov.bg/stores

Наградите в Кампанията са следните:

    два вида големи награди:

    2 броя диван Бохо – по един брой за всяко от двете тегления, като описание на тази награда може да бъде открито на следния линк: https://videnov.bg/raztegatelen-glov-divan-boho; и

    20 броя ваучери, всеки на стойност от BGN 100 – по 10 броя за всяко от двете тегления, като всеки един от ваучерите е със срок на валидност до 30 ноември 2020 г. (след този срок ваучери от тази Кампания няма да бъдат приемани);

    не може да бъде заменян за паричната му равностойност;
    при покупка под неговата стойност, разликата не се възстановява;
    при покупка над неговата стойност се изисква доплащане;
   се използва еднократно и само при покупка на място в магазин на Организатора (т.е. не може да се използва при онлайн пазаруване), а нарушаването на неговата цялост води до неговата недействителност и невъзможност да бъде използван.

    два вида моментни награди:

    25 броя етажерки за стена Дара, като описание на тази награда може да бъде открито на следния линк: https://videnov.bg/etazherka-dara; и

    25 броя табуретка Варио, като описание на тази награда може да бъде открито на следния линк: https://videnov.bg/taburetka-vario-1

Всеки, който в периода на Кампанията направи покупка на място в магазин на Организатора на стойност над BGN 50 (петдесет лева), има право да получи скреч карта, която при изтриване разкрива уникален код.

Няма ограничение в броя на покупки над BGN 50, които дават право да се получи скреч карта – всяка покупка в периода на Кампанията над BGN 50 на място в магазин на Организатора дава право на купувача да получи скреч карта.

Всеки притежател на скреч карта/и с уникален код може да участва в томбола за големите награди, като попълни на promo.videnov.bg съответната регистрационна форма, в която посочи своите име, фамилия, номер на поръчка и уникалния код от скреч картата/ите, съгласи се с настоящите официални правила и правилата за обработка на личните данни.

През периода на Кампанията се провеждат две тегления на томбола за големи награди: (i) първото теглене е на 16 септември 2020 г.; (ii) второто теглене е на 1 октомври 2020 г.

Регистрациите за участие важат само за тегленето, за което са направени. Регистрациите за участие за първото теглене не се прехвърлят за второто теглене. Регистрацията за първото теглене е валидна до 23.59 часа на 15.09.2020 , а за второто теглене до 23.59 часа на 30.09.2020.

На едно теглене участник може да спечели най-много една голяма награда независимо от боря уникални кодове, които е регистрирал за това теглене (например участник, спечелил в едно теглене диван Бохо, не може да спечели и ваучер в същото теглене; а участник, спечелил в едно теглене един ваучер, не може да спечели в същото теглене втори ваучер или диван Бохо).

На всяко теглене ще бъдат изтеглени 11 печеливши за големи награди: (i) 1 печеливш за диван Бохо; и (ii) 10 печеливши за 10 броя ваучери.

Тегленето на печелившите от томболата става посредством специален софтуер.

Организаторът се свързва с печелившите на телефонния номер, който те са посочили за контакт при регистрацията си. В случай на невъзможност до три пъти да бъде осъществен контакт с даден печеливш, той губи правото си да получи наградата, а Организаторът изтегля нов печеливш на негово място. Участниците, спечелили големи награди, се съгласяват да бъдат заснети и снимките им, заедно с техните имена, да бъдат обявени от Организатора по начина, посочен в т. 7.10.

Печелившите се обявяват на promo.videnov.bg и файсбук страницата на Организатора www.facebook.com/MebeliVidenov/.

Големите награди се доставят от Организатора безплатно както следва:

    диван Бохо се доставя от Организатора до адрес в България, посочен от печелившия, а при желание на печелившия и се монтира от Организатора безплатно;

    ваучерите се доставят до магазин, който е най-удобен за съответния печеливш да получи ваучера лично.

   Механизъм за участие, спечелване и получаване на моментните награди

   За да разбере дали печели моментна награда, всеки, който в периода на Кампанията направи покупка на място в магазин на Организатора на стойност над BGN 50 (петдесет лева), трябва да изтрие на място в магазина своята скреч карта и да провери дали освен уникалния код тя съдържа и изписано „печелиш ЕТАЖЕРКА” или „печелиш ТАБУРЕКТА”. Ако скреч картата съдържа изписан подобен печеливш текст, за да получи съответната моментна награда, купувачът трябва да покаже скреч картата на някой от продавач консултантите на Организатора, преди да напусне магазина.

    Ако купувачът не покаже скреч картата с печеливш текст за моментна награда, преди да напусне магазина, той губи правото да получи моментната награда, указана в скреч картата.

    Всяка моментна награда се получава с доставката заедно с покупката от направената поръчка от клиента.

Краен срок - 30 септември 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара