Спечелете стекове със сайдер 'Крадецът на ябълки'


Краен срок - 20 септември 2020

Играта „Снимки за стек“ се провеждана страницата на „Крадецът на ябълки“ в Инстаграм в периода от 02.09.2020 г. до 20.09.2020 г., включително.

За да се включи в играта, участникът трябва да изпълни условията за участие, посочени по-долу, публикувайки съдържание от свое име по указания начин и съобразно посочените условия.

Всяко лице, което желае да участва в Играта, трябва да приеме настоящите общи условия, да потвърди, че има навършени 18 години, както и в периода на провеждане на Играта да създаде и изпрати на лично съобщение в Инстаграм профила на Крадецът на ябълки създадената от него снимка, включваща продукт от марката „Крадецът на ябълки“.

Всяка от изпратените снимки от участниците се обработва /добавяне на слоган към снимката/ след което същата се публикува в профила на Крадецът на ябълки (https://www.instagram.com/kradecat) в Инстаграм. В разпределението на наградите от Играта участват всички снимки, които са изпратени от участниците и отговарят на условията в предходното изречение.

Всеки участник може да изпрати в периода на Играта една снимка от своя личен профил.

В Играта не се допускат снимки, с нецензурни или обидни думи и изрази, съдържащи еротично и/или порнографско съдържание, съдържание, което насажда омраза срещу група или човек, популяризира или подбужда към дискриминация на расова, етническа, полова, религиозна, възрастова, национална основа, полова идентичност и физически и/или психически увреждания.

С изпращането на съответната снимка победителите се съгласяват и преотстъпват на Организатора правото да използва произведението с рекламна цел в социалните му канали, без териториални ограничения и за максималния срок по закон, без за това да им се дължи възнаграждение. С изпращането на снимка участниците-победители декларират, че са уведомили лицата заснети на фотографското изображение и са получили съгласие от тях за използването на снимките по посочения по-горе начин от Организатора. С изпращането на снимка лицата декларират, че са автори на създаденото произведение.

Наградите се теглят на случаен принцип чрез жребий в присъствието на 2 /двама/ служители на „Ол ченълс комюникейшън“ ЕООД и „Загорка” АД /по един за всяко дружество/, като за целта се съставя Протокол.

В периода на провеждане на Играта се провеждат общо три тегления на награди, като всяко теглене се осъществява след изтичане на съответната календарна седмица (02.09.2020 – 06.09.2020, 07.09.2020 – 13.09.2020 и 14.09.2020 – 20.09.2020 г.). При всяко от тегленията за съответната седмица се определят трима победители от участниците или общо девет победители за периода на Играта. Един участник може да бъде избран еднократно за победител за периода на Играта.

Наградите, които ще бъдат раздадени в Играта са общо 9 стека /всеки стек съдържа 9 бр. кенове от 500 мл/ сайдер „Крадецът на ябълки“ и девет чифта чорапи с логото на „Крадецът на ябълки“ или по 3 стека сайдер и 3 чифта чорапи при всяко теглене, за съответната седмица в периода на провеждане на Играта. Една награда включва - 1 стек сайдер и 1 чифт чорапи.

Победителите от всяко теглене се обявяват на Инстаграм страницата на Крадецът на ябълки в срок до 5 дни от изтичане на съответния период по т.11. Участник, обявен за победител, трябва да се свърже с Организатора чрез лично съобщение на страницата на „Крадецът на ябълки“ посочена в т.1, в срок от 7 (седем) календарни дни, считано от датата на обявяване на победителите, с което да подаде данни за доставка на наградата (трите си имена, адрес за доставка и телефон за връзка). Предоставяните награди са предметни, като не се допуска тяхната замяна или получаване на паричната им равностойност. Ако участник победител не се свърже с Организатора в посочения срок, той губи правото да получи наградата и такава не му се дължи от Организатора.

Наградата се изпраща по куриер на посочения от победителяадрес, като разходите са за сметка на Организатора. Наградата се изпраща в срок до 14 дни от приключване на Играта. Ако участникът не бъде открит в рамките на 3 (три) работни дни на посочените от него координати /адрес и телефон/, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара