Спечелете бутилки, кърпи за плаж и възглавнички за път от Petrol


Краен срок - 8 септември 2020

Играта се организира и провежда само за територията на Република България в 26 търговски обекти „Петрол“, обозначени с визията на Играта и посочени в Списък - приложение към Правилата на Играта.

Право да участват в Играта имат всички физически лица над 18 години, с изключение на лицата, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, както и членовете на семействата им („Участник/ци“). Юридически лица нямат право да участват в Играта. 

За да се включив Играта,Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта да извърши следното:
1. да попита дали в бензиностанция „Петрол“, включена  в Играта, има налични скреч карти;
2. пазарува в бензиностанция „Петрол“, включена  в Играта, в рамките на Периода на провеждане на Играта като закупи гориво на стойност не по-малка от 50 (петдесет) лв.;
3. да поиска и получи скреч карта с логото на играта и илюстративни изображения на наградите;
4. да изтрие скреч полето в картата и прочете текста, който ще се открие. В случай, че скреч полето е печелившо (т.е. отпечатан е текст с името нанякоя от изброените по-долу награди), Участникът има правото да получи съответната награда.

В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че за една покупка (с една фискална касова бележка) може да се получи само една скреч карта. За всяко участие е необходима отделна покупка (фискална касова бележкана стойност 50 или повече лева)!

Участникът следва да запази фискална касова бележка, с която участва, тъй като представяне на същата е условие за получаване на скреч карта за участиев Играта.

С предявяването на фискалната касова бележка и заявяването на желание за получаване на скреч карта за участие в в Играта, при съобразяване на реда и условията посочени  в  р. III по-горе, Участникът  може  да  спечели награда  и  да  я  получив бензиностанция Петрол, обозначена с визията на Играта.

Получаването на награда не е гарантирано. Не всички скреч карти са печеливши.

Общият брой награди за Периода на провеждане на Играта е 3 407 (три хиляди четиристотини седем).

В Периода на провеждане на Играта ще се раздават следните награди:
1 899 възглавничкиза път или за плаж;
1424 кърпи за плаж
84 бутилки за напитки.

Награда не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга равностойност.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара