Спечелете 3 награди по 2000 лв. и 25 комплекта с мезета и бутилка Пещерска


Играта е приключила!

Печеливши: https://happily-ever-after.bg/winners


Считано от 17.08.2020 г. на специалната уебстраница потребителите ще имат възможност да се включат в Кампанията като се регистрират чрез личните си име, имейл и телефон.

За да участва за награда всеки участник трябва:

    Да се регистрира, предоставяйки своите:
        Имена;
        Имейл;
        Телефонен номер;
        Парола.

    Да попълни заявка за участие във формата за кандидатстване, предоставяйки следната коректно попълнена информация, като за валидна кандидатура се счита тази с коректно попълнени всички полета.
        Да посочи - Обща фамилия на двойката;
        Да посочи - Период, от който са женени;
        Да качи - Обща семейна снимка;
        Да разкаже по оригинален начин - в свободен текст и/или да качи видео-обяснение, за това как се е развил живота им след като са се венчали.

Видео-обяснението, качено чрез споделяне на линк към YouTube видеото, е препоръчително.

Всяка регистрация чрез опция “Младоженци” подлежи на одобрение от администраторите на кампанията.

    В случай че бъде одобрена заявката, участникът ще види статус “ОДОБРЕНА” в своя профил, като регистрацията ще бъде видима сред останалите кандидатури в секцията “Участници“.
    В случай че заявката не бъде одобрена, участникът ще види статус “НЕ Е ОДОБРЕНА” в своя профил. Това означава, че някой от критериите за участие не е спазен и той/тя има право на повторна регистрация. Участникът трябва да се запознае в детайли с условията за участие, посочени в настоящите Правила.

Участниците в Кампанията „И ЗАЖИВЕЛИ ЩАСТЛИВО” участват за награден фонд, съставен от общ брой 28 (двадесет и осем) награди, разпределени в 2 (два) типа както следва:

    СЕДМИЧНИ: общо 25 (двадесет и пет) комплекта, съставени от бутилка Пещерска Отлежала 0.7L и кошница с мезета.
    ГОЛЕМИ: общо 3 (три) броя награди - финансов награден фонд от 2 000 лв.

Печелившите участници за 25-те СЕДМИЧНИ награди се определят чрез система за теглене на награди, с предварително заложен алгоритъм за разпределяне на наградите на случаен принцип, чрез общо 5 (пет) броя тегления, като във всяко теглене се определят 5 печеливши, провеждащи се на следващия работен ден след изтичането на съответния период:

    Период 1: 17.08.2020 г. /00:01 ч./ до 23.08.2020 г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване на печелившите на 24.08.2020 г.
    Период 2: 24.08.2020 г. /00:01 ч./ до 30.08.2020 г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване на печелившите на 31.08.2020 г.
    Период 3: 31.08.2020 г. /00:01 ч./ до 06.09.2020 г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване на печелившите на 07.09.2020 г.
    Период 4: 07.09.2020 г. /00:01 ч./ до 13.09.2020 г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване на печелившите на 14.09.2020 г.
    Период 5: 14.09.2020 г. /00:01 ч./ до 20.09.2020 г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване на печелившите на 21.09.2020 г.

Печелившите участници ще бъдат определяни за съответните периоди чрез система за теглене на награди, с предварително заложен алгоритъм за разпределяне на наградите на случаен принцип между всички, които са изпълнили условията за участие от настоящите Правила.

Печелившите участници за трите броя ГОЛЕМИ награди ще бъдат определени и обявени от жури, съставено от представители на Организатора в края на Кампанията, съответно:

    Период: 17.08.2020 г. до 20.09.2020 г. /23:59 ч./, определяне и обявяване на победителите на Голямата награда на 21.09.2020 г.

Всяка заявка, отговаряща на условията, участва както за ГОЛЕМИ, така и за СЕДМИЧНИ награди, като участник може да спечели само един брой награда за периода на Кампанията.

Печелившите участници ще получават известие на e-mail-а, който са посочили/използвали при регистрацията си, със съобщение, че печелят награда Кампанията, вида награда, както и указание как ще бъде предоставена наградата.

Спечелилият участник следва да върне отговор на уведомителния e-mail с потвърждение на данните си за доставка на наградата в срок от 10 (десет) работни дни от датата на получаване на уведомителния e-mail по т. 2, като предостави трите си имена, актуален телефон за връзка, точен адрес за доставка.

Наградите се получават само лично от участника, след представяне на документ за самоличност, удостоверяващ възрастта на участника, предвид изискванията на настоящите Правила. Седмичните награди ще бъдат предоставяни безплатно на печелившите участници. Преди самата доставка служител на Организатора ще се свърже с печелившия участник чрез обаждане на телефонния номер, който е посочен за връзка. Крайната дата за получаване на наградата е до 30 (календарни) дни, считано от датата на предоставяне на данните за доставка.

В случай, че участникът не бъде открит на адреса в предварително уговореното време между него и куриера, то наградата се връща в офис на куриерската фирма. Наградата ще бъде достъпна в офис на куриерите в рамките на два дни след първото посещение на адреса. Ако печелившият не отиде да вземе наградата си в рамките на тези два дни, то той губи правото си да я получи. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес, както и в случай, че участникът не отговаря на някое от Условията в Промоцията.

При непредоставяне на данните за доставка в срок от 10 (десет) работни дни, участникът губи правото да получи наградата.

Всяка награда, непотърсена в този срок след края на Кампанията, ще бъдe раздадена на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници, отговарящи на условията за печалба. Процедурата се повтаря до момента, в който бъдат раздадени всички награди.
Краен срок - 20 септември 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара