Спечелете смартфон Motorola g9 play


Краен срок - 10 септември 2020

Най-хубаво е когато споделяме любимите си спомени, защото ги изживяваме отново.

Затова те предизвикваме да споделиш снимка с твой любим човек като използваш хаштаг #ShareWithMotorola и може да спечелиш най-новият moto g9 play – смартфонът с функциите, които наистина имат значение!

Може да се включиш в играта до 10 септември. ✌️ Не забравяй да ни тагнеш, за да споделим и ние снимката ти!

Играта се организира в социалните профили на Motorola във Facebookи Instagram на следните адреси: https://www.instagram.com/motorolabg/и https://www.facebook.com/MotorolaBG.

Участието в играта е безплатно и не е обвързано с покупка на стока и/или услуга.

С участието си в Играта всяко лице-участник потвърждава, че е прочело и приело настоящите Правила и да е предоставило доброволно необходимите лични данни.

В Играта участват всички лица, които отговарят на условията на Раздел 3 и които в периода на провеждане на Играта са: публикували и споделили пост като са използвали хаштаг #ShareWithMotorola и са отбелязали профила на Motorola. Задължително условие е публикуваният и споделен пост да е с публичен достъп.

Всеки участник има право да публикува и сподели повече от един пост.

При създаването на постовете не трябва да са използвани вече създадени творчески продукти /снимки, видео клипове и др./ от трети лица. Не се допускат постове, с нецензурни или обидни думи и изрази, съдържащи еротично и/или порнографско съдържание, съдържание, което насажда омраза срещу група или човек, популяризира или подбужда към дискриминация на расова, етническа, полова, религиозна, възрастова, национална основа, полова идентичност и физически и/или психически увреждания.

Наградата, предоставена от Организатора, е един брой смартфон motorola g9 play и се изпраща на печелившия в рамките на 1 месец от края на играта.

Печелившият участник ще бъде обявен на 15.09.2020 г. в страниците на организатора във Фейсбук и Инстаграм.

Тегленето ще се извърши чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, определящ печеливш на случаен принцип измежду всички участници, отговарящи на условията, посочени в раздел 4.

Наградата може да бъде получена само лично или от законен представител на печелившия. Допуска се наградата да бъде получена от лице, различно от печелившия участник, ако последният удостовери писмено, че друг човек ще вземе наградата му.

В случай, че печелившият не се свърже с Организатора в 5-дневен срок  от обявяване на печелившия участник на лично съобщение във Facebook или Instagram, той губи правото си за получаване на наградата. В този случай Организаторът предоставя наградата на резервен печеливш - изтеглен на случаен принцип участник. Името на резервния печеливш не се оповестява публично, докато той не стане официален претендент за награда. Условията в настоящия раздел се прилагат и по отношение на участник определен за резервен печеливш.

В личното съобщение в съответния социален профил и в срока по т. 6.4. печелившият участник предоставя на Организатора своите имена, адрес за получаване на наградата и телефон за контакт.

Наградата се изпраща по куриер за сметка на Организатора до посочен от Печелившия участник адрес. Наградата се изпраща в срок до 1 месец след края на играта.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара