Спечелете 7 комплекта PlayStation 4 1 TB с 2 контролера и FIFA 20


Краен срок - 30 септември 2020

Спечели PlayStation 4 в комплект с 2 контролера и FIFA 20

Абонирай се за пакет Diema Xtra за 24 месеца в периода 17.08 – 30.09.2020г., регистрирай се за участие във формата тук и може да спечелиш един от седем комплекта PlayStation 4 1 TB с 2 контролера и FIFA 20.

Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице с постоянен адрес в Република България, което в периода на Участие:
1. сключи нов договор за срок от 24 (двадесет и четири) месеца или като поднови съществуващ договор за нов срок от 24 (двадесет и четири) месеца, като се абонира за пакет А1 ТВ 230+; или
2. сключи нов абонамент за пакет „Diema Xtra“ за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, с месечен абонамент за пакета на стойност не по-ниска от 8,99 лв., след изтичане на промоционалния тримесечен период, като допълнителен пакет към действащ договор за пакет Телевизия и/или Интернет + Телевизия; и
3. посети специалната промо-секция на интернет страницата на Организатора на адрес https://www.a1.bg/diema-xtra и попълни намиращата се там регистрационна форма за участие в Кампанията, като впише в нея три имена на абоната по сключения договор за абонамент по т. 3.1. или т.3.2, имейл адрес, телефон за контакт, номер на ТВ услугата, към която е добавен пакет Diema Xtra; и
4. приеме настоящите Правила.

В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в А1 БЪЛГАРИЯ, в качеството му на предприятие - ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол и членове на техните семейства.

За целите на Кампанията от 10:00 ч. на 17.08.2020 г. на интернет страницата www.a1.bg ще бъде активирана специална страница https://www.a1.bg/diema-xtra , при достъпването на която желаещите ще имат възможност да участват в Кампанията.

Участието в Кампанията се реализира в периода по т. 1.1 от тези Правила при следните условия:

Всеки, който желае да участва в Кампанията и отговаря на условията по т. 3, следва да се регистрира по реда на т.3.2. най-късно до 17:59 часа на 30.09.2020 г. Успешно регистрираните участници, които отговарят на изискванията по т. 3 участват в теглене за награда по т. 5.
Непосредствено след регистриране участникът получава автоматичен отговор с потвърждение на регистрацията в Кампанията.

Всяко физическо лице има право да се регистрира неограничен брой пъти за участие в Кампанията в зависимост от броя на новите абонаменти, които е сключило при условията на т. 3 в Периода на Кампанията, но има право да спечели само една от наградите по т. 5.

Награди
7 (седем) бр. PlayStation 4 1TB Jet Black, в комплект с 2 контролера DS4 и игра FIFA 20

Участниците, които печелят награди се определят чрез електронно теглене, което ще бъде проведено на 05.10.2020 г. В тегленето се включват всички успешно регистрирани Участници, които отговарят на изискванията по т.3 и т.4.2.

Електронното теглене се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

Печелившите Участници ще бъдат обявени на официалната интернет страница на Организатора, на адрес – www.a1.bg след провеждане на тегленето.

След определяне на печелившите Участници за всяка от наградите по т. 5 се изтегля още 1 (един) резервен печеливш Участник за всяка от наградите. Резервният печеливш Участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или да получи наградата в срока по т. 7.5. от тези Правила и/или не отговаря на изискванията по т.3 и т.4.2.

Печелившите Участници, определени по реда на т. 6, ще бъдат информирани за спечелената награда и начина на получаването ѝ чрез телефонно обаждане от служител на Организатора на телефонния номер за контакт, посочен при регистрирането на Участника в Кампанията или на номера, който Участникът ползва в качеството на абонат или потребител на А1 БЪЛГАРИЯ. В случай че съответният печеливш Участник не отговори на телефонното повикване и същият не може да бъде открит в рамките на 1 ден от датата на първото прозвъняване или откаже да получи наградата, за победител се счита резервният печеливш участник, с който се правят опити за връзка по описания в тази точка начин. В случай че и с него не може да бъде осъществен контакт или откаже да получи наградата, същата остава неразпределена и ново теглене не се организира.

Наградата се получава на посочен от печелившия Участник адрес, който се уточнява по време на телефонния разговор по предходната точка, чрез избран от Организатора куриер. Доставката до посочен от печелившия Участник адрес чрез куриер е за сметка на Организатора. Преди получаване на Награда печелившият Участник следва да се идентифицира с представяне на следните документи: лична карта или лична карта и нотариално заверено пълномощно, в случай че наградата се получава от пълномощник на Абоната, който се счита за Участник. Предаването на Наградата се удостоверява чрез издадената товарителница от куриерската услуга.

При получаване на наградата печелившият Участник подписва предоставените от куриера по т.7.2 документи и получава служебна бележка по образец, съобразно изискванията на чл. 45, ал. 7 от Закона за доходите на физическите лица, надлежно издадена от А1 БЪЛГАРИЯ.
7.4. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара