Спечелете ваучери по 10, 50 и 100 лева за гориво от Petrol


Краен срок - 15 август 2020

ПЪТУВАЙ, ЗАРЕЖДАЙ И ПЕЧЕЛИ! ПЕТРОЛ Е ТАМ, КЪДЕТО СИ И ТИ!
Зареди гориво на стойност 40 или повече лева в периода 15 юли – 15 август 2020 г. и регистрирай своя касов бон. Може да бъдеш един от 162 късметлии, които ще получат ваучери за гориво, разпределени по следния начин:
- 12 ваучера Х 100 лева
- 30 ваучера Х 50 лева
- 120 ваучера Х 10 лева

За да се включи в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта да извърши следното:
1. пазарува в бензиностанция на Петрол, включена в Играта, в рамките на Периода на провеждане на Играта като закупи гориво на стойност не по-малка от 40 (четиридесет) лв. и да запази фискалния бон за продажба/зареждане на течни горива;
2. да регистрира своя касов бон като посети сайта на Петрол www.petrol.bg или директно страницата на регистрационната форма bit.ly/gameregistrationform и попълни следните задължителни полета във формата: телефонен номер; номер на бензиностанцията, в която е пазарувал (указан във формата); номера на касовата бележка (указан във формата); номер нулиране („нул“) на касовата бележка (указан във формата); да отбележи, че е съгласен с официалните правила на Играта и политиката за защита на личните данни.
3. да потвърди своето участие като натисне бутон „Изпращане“/ “Submit”.

Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето име по документ за самоличност, което следва да удостовери с представяне на документ за самоличност, в случай че е спечелил една от наградите в Играта.

В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една фискална касова бележка не може да се участва повече от веднъж.

За всяко участие е необходима отделна фискална касова бележка и отделно попълване на регистрационната форма!

Участникът следва да запази фискална касова бележка, с която е участвал, тъй като представяне на същата е условие за получаване на награда в Играта, в случай че Участникът бъде изтеглен като победител.

С регистрацията си в Играта, при съобразяване на реда и условията посочени в р.III по-горе, Участникът може да спечели ваучер за пазаруване в бензиностанция Петрол.
Общият брой награди под формата на ваучери за Периода на провеждане на Играта е 162 (сто шестдесет и два).

В Периода на провеждане на Играта ще се раздават следните награди:
12 награди ваучери на стойност 100 лева;
30 награди ваучери на стойност 50 лева;
120 награди ваучери на стойност 10 лева.

Награда не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга равностойност.

Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

Определянето на печеливш Участник ще се извърши чрез провеждането на томбола на случаен принцип от всички регистрирали се Участници.
През периода на Играта ще се извършат три тегления:
На 3 август 2020 г.
На 10 август 2020 г.
На 17 август 2020 г.

Във всяко от тегленията ще се раздават:
4 награди ваучери на стойност 100 лева;
10 награди ваучери на стойност 50 лева;
40 награди ваучери на стойност 10 лева.

Печелившите участници във всяко теглене ще са 54 /петдесет и четири/ на брой. Те се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично с използване на специализиран софтуер /приложение Pick a winner/ в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

След изтегляне на печеливш Участник се извършва проверка дали отговаря на поставените в настоящите Правила условия. В случай че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият по ред печеливш Участник, който отговаря на условията и е изтеглен като резервен печеливш.

След определяне на печелившите участници се изтеглят резервни печеливши участници за всяка група награди така
- един за награда ваучер на стойност 100 лева
- двама за награда ваучер на стойност 50 лева
- трима за награда ваучер на стойност 10 лева.

Всеки от резервните печеливши Участници може да замести предходния изтеглен, при условие че същият не може да бъде открит и/или да получи наградата в сроковете по т. 18. от настоящите Правила.

Имената на всеки печеливш Участник както и последните три цифри от телефонния му номер, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Петрол на адрес: www.petrol.bg в рамките на деня на провеждане на томболата съответно на 03.08.2020 г., на 10.08.2020 г. и на 17.08.2020г.

Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил награда с обаждане на телефонния номер, посочен от него в регистрационната форма.

Печелившият Участник трябва в срок до 7 (седем) календарни дни, считано от датата на уведомление от страна на Организатора, да изпрати потвърждение, че желае да получи наградата и да посочи конкретна бензиностанция, на която да получи наградата.

Потвърждението следва да бъде изпратено на имейл адрес data@petrol.bg.

В случай, че съответният печеливш Участник не изпрати потвърждение до 3 (три) работни дни след уведомяването му или откаже да получи наградата, за победител се счита следващият резервен печеливш участник. В случай, че не може да се осъществи контакт с него или откаже да получи наградата, се преминава към следващия резервен печеливш. В случай че резервните печеливши не отговарят на условията за получаване на награда или откажат да я получат, същата остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира.

Ако Организаторът не получи от уведомения Участник потвърждение, че ще приеме наградата, в рамките на срока и по начина, посочен в т. 16, и/или не бъде представена касовата бележка, с която Участникът е участвал в Играта, той губи правото да получи наградата си.

Организаторът предоставя наградата в срок до 10 (десет) дни от получаване на потвърждението по т.16. Наградата може да бъде получена в срок до 30 (тридесет) дни от датата на тегленето.
В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които не отговаря, той си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.
За получаване на наградата всеки печеливш Участник следва да се идентифицира с представяне на документ за самоличност, да подпише декларация за съгласие да бъде сниман за целите на Играта по образеца приложен към Правилата и да подпише приемо-предавателен протокол с Организатора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара