Спечелете хамаци, възглванички, фризбита и сокове Olympus


Краен срок - 15 септември 2020

Играта се организира и провежда в магазини от търговската мрежа на територията на Република България, в които се продават продукти с марка Olympus и които са приели да участват в промоцията и да спазват Официалния правилник.

Играта ще се провежда само за времето, в което промоутъри /лица, посредством които се провежда играта на територията на търговските обекти/ присъстват в магазина. Часовият интервал за провеждане на играта всеки ден може да бъде различен.

При провеждане на Играта в участващите магазини ще има екип от поне двама промоутъри, които ще разясняват на всеки, който иска да участва в Играта, условията за участие и вида награди, които могат да се спечелят.

Участието в Играта е обвързано с покупка.

Всеки желаещ да участва в Играта трябва да закупи 2 сока Olympus от 1 литър в периода на Играта в участващите магазини.

Всеки, който закупи 2 сока Olympus от 1 литър и покаже касовата си бележка и закупените бутилки сок на промо екипа, намиращ се след касова зона, има възможност да спечели награда, като „откъсне“ портокал от инсталацията — портокалово дърво. Към всеки портокал има „листенце“, на което пише дали и какво печели участникът.

 Наградите в промоцията са следните:
· Сок Оlympus, 500 мл;
· Брандирано фризби;
· Брандирана надуваема възглавничка;
· Брандиран хамак.

За горепосочения механизъм на Играта важи следният механизъм на печалба: Ако на изтегленото листенце е изписано „Сок портокал 500 мл“, „фризби“, „възглавничка“ или „хамак“, участникът печели съответната награда. Ако на изтегленото листенце е изписано „Късмет следващия път“, участникът не печели награда.

Печелившите не могат да разменят или заменят спечелената награда с паричната й равностойност или да я заменят с други подобни продукти.

Играта се провежда само на територията на търговския обект и само в присъствието на промоутъри.

Всеки един клиент може да участва многократно в играта след всяка своя покупка на 2 броя сокове Оlympus от 1 литър, от участващите в промоцията търговски обекти,в периода на провеждане на играта.

С една покупка не може да се участва два пъти.

Повече информация за Играта можете да намерите безплатно при промоутърите в магазина или на интернет страницата, посочена в т. 1.3.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара