Спечелете 12 екшън камери GoPro HERO 8


Краен срок - 31 август 2020

ФОТОКОНКУРС / Стани част от календара ни за 2021 г. и спечели екшън камера GoPro HERO 8 с #кодоранжево.

🧡 Качвай ХОРИЗОНТАЛНИ! снимки (да, правилно разбра) с оранжев елемент и слагай #кодоранжево в описанието в периода 01.07 - 31.08

🤝 Следвай профила ни в Instagram - @vivacombg

Не забравяй да разровиш фото архива, защото търсим снимки от всички сезони. ;) В края на фотоконкурса, Веселка Вуткова - директор Корпоративни продажби VIVACOM, Ваня Кирилова, дизайнер на сп. National Geographic и фотографът Николай Пандев - @pandevonium_images ще изберат 12 печеливши. 🤩

Играта се провежда на фен страницата на VIVACOM в Instagram https://www.instagram.com/vivacombg/ Участниците трябва да последват профила на VIVACOM в Instagram. За да е валидно участието в играта трябва да споделят публично в профила си в Instagram хоризонтална снимка с оранжев елемент и да добавят #кодоранжево. Всеки участник може да участва с неограничено количество снимки, публикувани в Instagram с #кодоранжево в периода на фотоконкурса - 01.07.2020 г. - 31.08.2020 г. включително.

След края на конкурса специално селектирано жури ще определени 12 снимки - финалисти, които ще бъдат включени в корпоративния календар на VIVACOM за 2021 г., а техните автори ще получат награда – GoPRO HERO

За да бъдат отпечатани в календата е необходимо финалистите да изпратят снимките си на e-mail pr@vivacom.bg във формат със следните изисквания: - размер – 3000px на дългата
страна (хоризонтални/landscape) - резолюция – 150 dpi - формат на файла – jpeg

Публикуваният кадър следва да бъде авторски, автентично възпроизведен или обработен допълнително и да отговаря на 3-те критерия: да притежава потенциал за споделяне, да бъде оригинален, без неговото заснемане да излага на риск здравето и живота на неговия автор и/или други участници. Изображенията в поста следва да отговарят на добрите нрави, да не са от еротичен и/или порнографски характер или да внушават насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, възхваляващи или оневиняващи жестокост, насилие, или такова, което е в противоречие с българското законодателство, обществения ред и добрите нрави. Публикувана снимка, която противоречи на горните изисквания, се дисквалифицира и не участва при избора на печелившите. Организаторът не носи отговорност за изображението и/ или съдържанието на снимките/ кадрите, както и в случаи, че има нарушени авторски права от участник в Кампанията, използвал и публикувал чужда/ неавторска снимка/, както и в случаи, в които изображението съдържа лични данни, като имена, изображение, телефонен номер и други на участника или други лица.

Кадри, съдържащи лични данни, за които авторът не може да представи съгласие за
обработването на тези данни, няма да бъдат допускани.

В случай че в публикуваното съдържание присъства лице, различно от автора,
последният отговаря за полученото съгласие на изобразеното лице, респ. негов родител
или настойник, в случай че лицето е малолетно или непълнолетно. Необходимо е авторът
да докаже полученото съгласие. Организаторът не носи отговорност за публикуването в
Кампанията на изображенията на лица, чието съгласие не е било надлежно предоставено,
в т.ч. публикуването на снимки на малолетни или непълнолетни лица.

Всеки участник в настоящата Кампания носи отговорност при публикуване на своя снимка
за спазването и ненарушаване на авторските права, в т.ч. получаване на съгласие от
изобразеното лице при портретна фотография, респ. негов родител или настойник, в
случай че лицето е малолетно или непълнолетно.

С публикуването на снимка за участие в Кампанията всеки потребител декларира и
гарантира, че същият е личен авторски и се съгласява той да бъде използван за целите
на настоящата Кампания, в това число да бъде копиран, допълнително редактиран и
публикуван на фен страницата на VIVACOM в Instagram
https://www.instagram.com/vivacombg/ , в случаи че неговият автор бъде избран като
печеливш. Последващото използване на снимките за целите на корпоративен календар
за 2021 г. е безвъзмездно за автора и не е свързано с финансови или друг тип материални
придобивки.

Награди: 12 х GoPRO HERO 8

Както и включване на снимките – финалисти в корпоративния календар на VIVACOM за
2021 г.

При получаване на наградата печелившият следва да попълни в 2 екземпляра издаден
от VIVACOM документ с цел изпълняване от страна на VIVACOM задълженията по Закона
за данъците върху доходите на физическите лица.

Финалистите ще бъдат избрани от специално жури в състав: Веселка Вуткова (Директор Корпоративни комуникации VIVACOM), Ваня Кирилова (дизайнер на сп. „National Geographic България“) и Николай Пандев (фотограф).

Победителите ще бъдат обявени в периода 1-10 септември чрез story в профила на
VIVACOM в Instagram (@vivacombg) със своето профилно име в Instagram и избраната
снимка.

Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от избиране на печелившите
участници да се свърже с победителите на посочените от тях профили в Instagram чрез
лично съобщение. За да получи наградата си, победителят следва в рамките на 2 работни
дни да върне отговор като предостави в лично съобщение до Организатора в Instagram
следните данни: три имена; телефон за връзка и адрес на офис на куриерска фирма
"Еконт Експрес" ООД за доставка на наградата и да даде съгласието си за обработване
на тези лични данни. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не
получи съгласие за обработка на личните му данни, както и съответните декларации за
уреждане на права върху снимките, или не получи обратна връзка от него в рамките на
2 работни дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да
получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред, изтеглен
резервен печеливш. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е
предоставил невалидни данни – грешни имена; грешен номер за връзка или грешен,
непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата.

Организаторът ще предостави наградата на печелившия в посочен от него офис на
куриерска фирма "Еконт Експрес" ООД. При получаване на наградата, печелившият
трябва да представи документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на
самоличността му. Документът за удостоверяване на самоличността няма да бъде копиран
и/или сканиран.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара