Спечелете ел. тротинетка Xiaomi и комплекти за тренировка от Veet


Краен срок - 31 юли 2020

Всички продукти на Veet участват в Промоцията

В промоцията могат да бъдат спечелени:
- малки награди: 4 бр.комплекта, всеки от които съдържа 1 бр. тренировъчни ластици Let’s Bands – set Lady и 1 бр. Фитнес гривна HUAWEI BAND 4.
- голяма награда: 1 бр; Електрически скутер-тротинетка XIAOMI M365 FBC4003 WH 250 W.
Виж детайлна информация за голямата награда в точка 12.1 от настоящите правила.

За да участвате за спечелването на една от малките награди, трябва да изпълните всяко едно от следните условия:

1. Да закупите продукт(и) Veet на стойност минимум 10 лв. с ДДС от обекти на "Лили Дрогерие" ЕООД или от онлайн магазина на „Лили Дрогерие“ ЕООД;

2. Да влезете на www.veet-game.bg и да регистрирате своите имена, телефон, имейл и номера на касовия бон/фактура и часа на издаване на касовия бон (пример 2121212 12:41) за закупените Veet продукти на минимална стойност 10 лв. с ДДС, както и да потвърдите, че сте съгласни с Правилата на промоцията.

 За да участвате за спечелването на голямата награда, трябва да изпълните всяко едно от следните условия:

1 Да закупите продукт(и) Veet на стойност минимум 10 лв. с ДДС от обекти на "Лили Дрогерие" ЕООД или от онлайн магазина на „Лили Дрогерие“ ЕООД;
2. Да влезете на www.veet-game.bg и да регистрирате своите имена, телефон, имейл и номера на касовия бон/фактура и часа на издаване на касовия бон (пример 2121212 12:41) за закупените Veet продукти на минимална стойност 10 лв. с ДДС, както и да потвърдите, че сте съгласни с Правилата на промоцията.
3 Да запазите регистрираната касова бележка/фактура, с която, в случай че спечелите, ще удостоверите направената покупка.

Участието в Промоцията е доброволно.

Всеки участник може да се регистрира в Промоцията с повече от една касова бележка/фактура за закупени продукти Veet от обекти на "Лили Дрогерие" ЕООД при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на продукти Veet в размер на минимум 10 лв., с включено ДДС и e направена в обекти на "Лили Дрогерие" ЕООД“ или от онлайн магазина на Партньора в периода на промоцията.

Регистрация на уебстраницата на Промоцията ще се счита за невалидна и участникът няма да бъде регистриран като такъв в разпределението за наградата в следните случаи:

1. Ако регистрацията съдържа грешен уникален номер на касова бележка/фактура;
2. Ако регистрацията не съдържа уникалния номер на касовата бележка/фактура;
3. Ако регистрацията съдържа уникален номер на касова бележка/фактура, който вече е бил регистриран;
4. Ако регистрацията е направена след изтичане срока на Промоцията, а именно след 23:59:59 ч. на 31-ви юли 2020 г. или преди нейното начало, а именно преди 00:00:00 ч. на 1-ви юли 2020 г.
5. Ако регистрираната касова бележка/фактура е за продукти Veet, на стойност по-малка от 10 лв. с ДДС.
6. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш;
7. Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на извършване на регистрацията.
8. Ако касовата бележка/фактура не доказва покупка, направена в обекти на "Лили Дрогерие" ЕООД или в онлайн магазина на „Лили Дрогерие”.

Всеки регистриран номер на касова бележка/фактура при спазените условия в точките по-горе, участва в томболата за теглене на наградите.

Печелившият/та на голямата награда и печелившите на малките награди ще се изтеглят чрез специализиран софтуер в периода 03.08-07.08.2020 г., като Победителите ще бъдат известени с email и телефонно обаждане за това, че печелят и ще получат инструкции как да получат наградите си.

В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:

1. Голяма награда: 1 бр. Електрически скутер-тротинетка XIAOMI M365 FBC4003 WH 250 W на обща стойност 669лв. с вкл. ДДС

2. Малки награди: 4 x комплекти, всеки от тях включва 1 бр. тренировъчни ластици Let’s Bands – set Lady, както и 1 бр. Фитнес гривна HUAWEI BAND 4 на обща стойност 107лв с включен ДДС

За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди (голяма и малки) могат да бъдат предоставени само на участници, валидирани от Организатора като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите Официални правила.

Касова бележка/фактура може да бъде регистрирана само веднъж.

В периода 03.08-07.08.2020 г. ще бъдат изтеглени печелившите от специализиран софтуер, пред нотариус, измежду всички регистрирали валидни касови бележки/фактури участници в периода на Промоцията. Спечелилите ще бъдат уведомени по телефона и/или чрез email, с информация как да получат своите награди. Спечелите ще получат наградите си на адрес, посочен от тях. При невъзможност за взимането на наградата от посочения първоначално адрес, разходите по последващи пренасочвания/промени на адреса за получаване, ще бъдат за сметка на спечелилите участници..

В периода 03.08-07.08.2020 г. ще бъде изтеглена и по един резервен участник за всяка една от наградите. Редът за свързване с резервните участници е уточнен в точка 17 от настоящите правила.

Победителите в Промоцията са длъжни да предоставят:
• регистрираната касова бележка/фактура като доказателство за печалбата, както и да докажат, че са с постоянно местожителство в България (съгласно изискванията на член 18 по-долу) при получаване на наградата.
• техни лични данни: три имена, дата на раждане, ЕГН, адрес, които се изискват за процедурата по получаване на наградата и за нейното деклариране, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.

Малките награди ще бъдат изпратени за сметка на Възложителя не по-късно от 10.08.2020. Малките награди се предявяват (удостоверява, че е спечелил чрез изпращане на снимка на регистрирания касов бон на email: veet_promo@abv.bg) от спечелилите участници до 07.08.2020 г., а Възложителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата. Малките награди се теглят наведнъж след изтичане на периода на кампанията.

Голямата награда се предявява (удостоверява, че е спечелил чрез изпращане на снимка на регистрирания касов бон на email: veet_promo@abv.bg) от спечелилия участник до 07.08.2020 г., а Възложителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата. В случай, че победителят не потвърди наградата си до 07.08.2020 г., същият губи правата си върху нея, а Организаторът се свързва с изтегления резервен участник.
В случай, че спечелилият голямата награда не потвърди наградата си с изпращане на снимка на регистрирания си касов бон до 07.08.2020, на 10.08.2020 Организаторът се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за съответната непотвърдена награда, както е описано в точка 14. Резервният победител трябва да предяви наградата си до 5 календарни дни от деня, в който е уведомен. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този период. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара