Спечелете екшън камера GoPro HERO 12 и 200 комплекта Heineken

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 23 юли 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Heineken за поне 5 лв от магазини Kaufland и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта е валидна в магазини Кауфланд в градовете: София, Перник, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Благоевград, Плевен, Добрич, Силистра, Шумен, Разград, Казанлък, Димитровград, Сливен, Хасково, Ямбол, Враца, Видин, Пазарджик, Монтана, Севлиево, Кюстендил, Ботевград, Търговище, Горна Оряховица, Габрово, Сандански, Кърджали, Дупница, Асеновград, Карлово, Велико Търново, Петрич.

Общият брой на наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците за Срока на Играта, е:

    200 комплекта очила и шапка Heineken
    3 броя екшън камера GoPro HERO 12

Участието в Играта е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора, посочени в т. 11.1 по-долу.

Heineken Original стъклена бутилика за еднократна употреба - 330 мл
Heineken Silver стъклена бутилика за еднократна употреба - 330 мл
Heineken 0.0 стъклена бутилика за еднократна употреба - 330 мл
Heineken Original стъклена бутилика за многократна употреба - 500 мл
Heineken Silver стъклена бутилика за многократна употреба - 500 мл
Heineken Original кен - 500 мл
Heineken Original кен - 330 мл
Heineken Silver кен - 330 мл
Heineken Silver кен - 500 мл
Heineken 0.0 кен - 330 мл
Heineken 0.0 кен - 500 мл
Heineken Original мултипак кен - 4 x 500 мл
Heineken Silver мултипак кен - 4 x 500 мл   
Heineken 0.0 мултипак кен - 4 x 500 мл
Heineken Original мултипак кен - 9 x 500 мл
Heineken Original кег - 5 л

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

1. Да направи покупка по време на Срока на Играта в обект Кауфланд на някой от продуктите, изброени в т. 11.1. по-горе, или комбинация от тях, в една покупка за минимум 5.00 лв., която покупка е регистрирана на една касова бележка.

2.  Да запази и регистрира касовата бележка на https://www.heineken.com/bg/, като при регистрацията посочи име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес, брой закупени продукти, даващи право на участие в Играта, стойността им и да качи снимка на касовата бележка във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. На снимката трябва да се виждат и четирите ъгъла касовата бележка в цялост, с всички посочени в нея реквизити, като обект, дата, код, QR код, закупени артикули, и същата да е четима. Кодът на касовата бележка може да бъде регистриран само веднъж и дава право на едно участие. Регистрираният код трябва да съвпада с кода на касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията.

Ако касовата бележка не отговаря на изискванията, описани по-горе, ако същата не съдържа продукт и/или продукти на Heinеken за минимум 5,00 лв., даващи право на участие в Играта, ако регистрацията на касовата бележка е извършена преди началото или след края на Играта, ако при регистрацията лицето е предоставило непълни или неточни данни или не отговаря на други изисквания, посочени в тези Правила, участието е невалидно.

Участникът трябва да регистрира поне 1 (една) касова бележка с продукт(и) с марка Heineken за минимум 5,00 лв., за да участва с 1 (едно) валидно участие в тегленето за:

    200 комплекта очила и шапка Heineken

Участникът трябва да регистрира поне 3 (три) касови бележки с продукт(и) с марка Heineken за минимум 5,00 лв. на всяка от тях, за да участва с 1 (едно) валидно участие в теглене за 1 (един) от 5 (пет) броя

    3 броя екшън камера GoPro

Един участник може да спечели само една награда от Играта, независимо колко продукти е закупил и колко касови бележки е регистрирал.

Участникът може да регистрира касови бележки по всяко време в Срока на Играта – наведнъж или на няколко пъти, при спазване на ограниченията в т. 11.4.6 по-долу.

Една касова бележка може да се регистрира само веднъж. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта (Heineken), касовата бележка се счита за невалидна.

Печелившите участници се определят на случаен принцип , който ще се извърши автоматизирано от софтуер , като тегленето ще бъде записано. Печелившите ще бъдат обявени на сайта https://www.heineken.com/bg/, чрез публикуване на техните инициали (първата буква от първо име и първа буква от фамилно име), заедно с телефонен номер със заличени последни три цифри не по-късно от 5 работни дни от датата на теглене -  8 август 2024г.

Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички касови бележки, които са регистрирали.

Участник може да регистрира до 20 касови бележки в рамките на деня (24 часа), с което увеличава шансовете си в тегленето за награди.

Спечелилите награда комплект очила и шапка Heineken ще получат наградата си на посочения от тях адрес за доставка в срок до 45 (четиридесет и пет)  дни от деня, в който печелившите участници са били обявени. При доставка на наградата участникът трябва да представи на куриера регистрираната печеливша касова бележка и документ за самоличност.

Печелившите участници ще бъдат уведомени за наградата си от Организатора на предоставения при регистрацията телефонен номер.

Спечелилите екшън камера GoPro ще бъдат помолени да предоставят и три имена и ЕГН с цел изпълнение на задължението по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. На база на получената информация „Загорка“ АД поема ангажимента за деклариране и плащане на данъка по смисъла на чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дължим за всяка предметна печалба, чиято пазарна цена превишава 100 лв. без ДДС. При отказ да бъдат предоставени тези лични данни, Организаторът има право да откаже да предостави наградата.

Организаторът ще се свърже с участниците, спечелили наградата екшън камера GoPro за уточняване на детайлите по получаване на наградите в срок не по-късно от 23.08.2024г.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара