Спечелете безплатни продукти VIDAS


Благодарим за огромния интерес към VIDAS!

Радваме се да разберем колко много хора очакват с нетърпение нашите здравословни напитки!

Част сте от истинска РЕВОЛЮЦИЯ!

За три дни имаме над 15 000 души участваши в кампанията.

ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ на всички! 🙏🏻

100% от предвиденото количество награди е изчерпано.

Играта приключи...но VIDAS приказката продължава!

Очаквайте още много изненади!

Щастливият екип на VIDAS

П.П. След валидиране на резултатите, ще се свържем чрез имейл с всички участници, които са се класирали за едно от нивата, за да уточним подробности.    За да участва в Кампанията, всеки участник трябва дa:
    Стъпка 1: Посети сайта www.vidas.bg
    Стъпка 2: Регистрира за участие, като:
        въведеш име и е-мейл адрес;
        Кликайки на бутона “Да, искам!” потвърждава, че желае да участва и се съгласява с Официалните правила на Кампанията;
    Стъпка 3: Покани приятели да се регистрират, като сподели своя личен URL/линк чрез имейл, Facebook, Viber, WhatsApp, и др.

Награди:

     I-во ниво: При 5 уникални регистрации през личния URL линк на даден участник, участникът печели микс от всички вкусове напитки Vidas – общо 5 бутилки в разфасовка от 500 мл. Продуктовият микс подлежи на промяна по преценка на организатора на Кампанията, но никога не е по-малко количество от 5 бутилки от 500 мл.

II-ро ниво: При 10 уникални регистрации през личния URL линк на даден участник, участникът преминава в следващото ниво от награди: Получава 15 бутилки в разфасовка от 500 мл. или еквивалента в литри на това количество (пример: 7,5 бутилки в разфасовка от 1 литър) безалкохолни напитки Vidas. Продуктовият микс от вкусове и видове продукти (газирани и/или негазирани безалкохолни напитки) подлежи на промяна по преценка на организатора на Кампанията, но никога не е по-малко от 7,5 литра.

III-то ниво: При 30 уникални регистрации през личния URL линк на даден участник, този участник преминава във финалното ниво от награди - печели 183 бутилки безалкохолни напитки Vidas в разфасовка от 500 мл. или еквивалента в литри на това количество от други разфасовки (91,5 литра общо). Продуктовият микс от вкусове и видове продукти (газирани и/или негазирани безалкохолни напитки) подлежи на промяна по преценка на организатора на Кампанията, но никога не е по-малко от 91,5 литра.

Регистрациите се натрупват за целия период на Кампанията и участника се класира за едно от трите посочени нива по-горе, в зависимост от окончателният брой уникални регистрации, получени през личния URL линк на съответния участник.

Проследяването и контрола за коректността на Кампанията се извършва чрез специално разработен за целта софтуер. Един участник може да спечели само едно от трите нива за периода на Кампанията.

Един участник може да спечели една награда за целия период на Кампанията.

За уникална регистрация по смисъла на тази Кампания се счита коректно въведени Име, Фамилия и Имейл адрес. Един участник може да направи само 1 (една) регистрация в рамките на периода на Кампанията. Всеки пореден опит ще бъде зачетен като невалидна регистрация.

Участниците постигнали едно от трите нива в Кампанията ще бъдат известени чрез имейл, изпратен от Vidas до имейл адреса, подаден при регистрацията. Периодът на известяване е до 48 часа след края на периода на Кампанията.

Печелившите ще трябва да отговорят на изпратения имейл, като в отговора предоставят мобилен номер за връзка. На база предоставения мобилен номер, Представител на организаторите на Кампанията ще се свърже с печелившия участник, за да потвърди коректността на данните и получи допълнителна информация за доставка на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи имейла за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Раздаване на наградите:

    Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в следните срокове:
        За I-во и II-ро ниво: в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка.
        За III-то ниво: срока за доставка ще бъде договорен индивидуално с всеки печеливш, предвид голямото количество продукти.
    Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
    Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност.

ЛИНК за участие

2 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара