Спечелете ваучер за 500 лв или смарт гривна Garmin Vivosport™


Краен срок - 8 август 2020

Купете един от следните продукти Допелхерц:
• Магнезий Спорт Директ х 20 сашета
• Магнезий 400 + В витамини х 15 ефервесцентни таблетки
• Магнезий 500 х 30 ДЕПО таблетки
• Магнезий 400 + Калий х 30 таблетки
• Магнезий + Калций + витамин D3 х 30 ДЕПО таблетки
• Магнезий с витамини С + Е х 30 таблетки,
регистрирайте се и спечелете!


Право на участие в играта има всяко дееспособно физическо лице с местоживеене в България, с изключение на: служителите на Куайсер Фарма България ЕООД и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

Участието в играта е обвързано с минимален праг- закупуване на 1 (една) опаковка от серията Допелхерц® Магнезий.

Награди:

3 (три) ваучера Sodexo х 500 лв. за пазаруване в над 12 000 търговски обекта в страната.
Списък на обектите, в които важат ваучерите можете да видите тук

5 (пет) смарт гривни Garmin Vivosport™

    Автоматично синхронизиране със смартфон и достъп до получаване на текстови съобщения, актуализации на социалните мрежи, мейли и др.
    Вграден пулсомер за оценка на сърдечната честота във всеки един момент - следи сърдечния ритъм 24 часа в денонощието
    Вграден GPS - точно проследяване на брой крачки, разстояние, време, скорост на движение, включително и когато спортувате
    Данни за "изгорените" калории
    Проследяване на HRV (вариабилността на сърдечната честота) - важен за изчисляване нивото на стрес и осигурява поддържане на връзка с реакцията на тялото към потенциалните стресови фактори
    Водоустойчив дизайн, удобен за целодневно носене
    Ярък и видим цветен дисплей дори при пряка слънчева светлина
    Достъп до Garmin Connect онлайн общност, в която хората в движение могат да се свързват, следват с функцията LiveTrack и да се състезават помежду си.
    Живот на батерията: до 7 дни в режим на смарт часовник; 8 часа в GPS режим
    Вие избирате цвят и размер

Повече информация за Garmin Vivosport™ можете да намерите тук

30 комплекта с продукти Допелхерц:
Коензим Q10 + Магнезий Екстра х 30 капсули и Витамин D х 45 таблетки

Запазете касовата бележка от закупеният продукт;

! Задължително условие е името на продукта да присъства като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение може да се приемат касови бележки с допълнително написано от фармацевта име на закупения продукт, подпис и печат на аптеката.

! ОРГАНИЗАТОРЪТ умолява участниците в играта да пазят старателно касовата бележка на място, което да съхрани нейната цялост и четливост – награди няма да бъдат предоставяни срещу изтрити касови бележки, на които не се разчитат задължителните елементи от регистрацията.

Попълнете Формуляр за участие в игри на интернет страницата www.doppelherz.promo и регистрирайте своето участие чрез номера от касовата бележка. При регистрацията участникът трябва:

    Да въведе:

а/ име и фамилия;
б/ имейл - Участниците се идентифицират чрез имейл адрес, който трябва да е валиден и действащ;
в/ името на закупеният продукт;
г/  населено място;
д/ номер на касовата бележка.

    Да потвърди (чрез чек-бокс), че:

а/ ще запази касовата бележка и ще предостави копие от нея при спечелване на евентуална награда;

б/ е съгласен с правилата на играта и приема условията за поверителност;

в/ желае или не желае да получава имейли от нас с информация на здравни теми или за нови наши продукти .

На 10.08.2020 на интернет страницата www.doppelherz.promo

 ще бъдат обявени печелившите, избрани на лотариен принцип в присъствието на нотариус. Те ще бъдат уведомени за своята награда чрез имейл съобщение от ОРГАНИЗАТОРА на регистрирания от тях имейл адрес. Заедно с избора на основните печеливши, ще бъдат избрани и двама резервни печеливши участници за всяка една награда, които могат да получат право на наградата в случай, че първоначално спечелилият участник не се яви в срок. В случай, че първият резервен участник получи право на наградата, той ще бъде обявен за "победител" при гореописаните условия. В такъв случай вторият резервен участник ще стане резервен печеливш.

В 5 (пет)-дневен срок след получаването на имейл съобщението, всеки печеливш ще трябва да отговори на имейла като предостави име, фамилия, телефонен номер, адрес за получаване на наградата и снимка на касовата бележка. Ако печелившите не предоставят тази информация в 5 (пет)-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Ако печеливш спечели повече от 1 (една) награда, то при получаване на известие за втората награда не е необходимо да предоставя отново име, фамилия, телефонен номер и адрес за получаване на наградата. Ще се считат за валидни първоначално предоставените данни.

Наградите ще бъдат доставени до всеки печеливш за сметка на ОРГАНИЗАТОРА с куриер в срок до 10 (десет) работни дни след подаването на телефон и адрес за доставка чрез имейл съобщение. Получателите ще бъдат уведомени от служител на ОРГАНИЗАТОРА за ориентировъчната дата на доставка по имейл или телефон. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20(двадесет) работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок спечелилият участник губи правото си да получи наградата.

Наградата се предоставя срещу цяла и четлива касова бележка. Награда няма да бъде предоставяна срещу снимки на изтрити касови бележки, на които не се разчитат задължителните елементи на регистрацията.

Наградите се получават само от лицето, участник в играта. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Участник в играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. При отказ да бъде получена наградата, правото за нейното получаване се погасява незабавно.

Участник в играта, спечелил ваучер за пазаруване на стойност 500 лв или смарт гривна Garmin Vivosport, се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 38, ал.14 от ЗДДФЛ във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ. По повод задължението на ОРГАНИЗАТОРА да декларира, удържа и плаща окончателен данък за предоставените награди и да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на Правилата за поверителност. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара