Спечелете музикални нощни лампи Таралеж от Бочко


Краен срок - 30 юни 2020

Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини от веригата на Партньора.

Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:
10 бр. Музикални нощни лампи Таралеж

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие по раздел 4 по - горе на Официалните правила и който е:

1. Харесал официалната Фейсбук страница на Лили Дрогерие https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/, на която се провежда играта;

2. Купил е едновременно един пакет пелени Бочко по избор и един крем при подсичане Бочко 50 мл от търговски обект на Лили Дрогерие по време на периода на промоцията и е регистрирал номера на касовата бележка на www.facebook.com/LillyDrogerieBG. Пакетите пелени Бочко, които участват в промоцията, са от следните разфасовки:
БОЧКО Бебешки пелени размер 2 /Мини/ 2-5 кг., 22 бр., БОЧКО Бебешки пелени размер 3 /Миди/ 4-9 кг., 33 бр., БОЧКО Бебешки пелени размер 4 /Макси/ 7-18 кг., 30 бр., БОЧКО
Бебешки пелени размер 5 /Джуниър/ 11-25 кг., 27 бр.

Регистрирането на една касова бележка означава едно участие, независимо дали с нея са закупени няколко двойки продукти от Промоцията/Играта. Всяка касова бележка, съдържаща закупуване на поне 1 пакет пелени Бочко и 1 крем при подсичане Бочко, може да бъде регистрирана за участие.

В играта може да участва всеки, който е изпълнил изискванията от точка 7.1. и 7.2., както и на раздел 4 по - горе.

Наградите ще се теглят в присъствие на представител от маркетинг отдела на Лили Дрогерие чрез специална програма, разработена за целта. При тегленето на наградите ще бъдат изтеглени още десет резервни участника, на които ще бъдат предоставени посочените в раздел 6 награди, в случай, че първоначално изтеглените печеливши участници не потърсят наградите си в срока по чл. 8.5.

Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници. Всеки участник има право да регистрира една или повече касови бележки в Промоцията/Играта.

Имената на спечелилите ще бъдат обявени на 02.07.2020 г. до 18:00 часа на фейсбук страницата на Партньора. В 7-дневен срок от обявяване имената на печелившите участници на фейсбук страницата на Партньора, представител на Партньора ще се свърже с всеки един от тях, за да получи информация относно най-удобния за него търговски обект на Партньора или адрес, на който желае да получи наградата си, в случай, че в населеното място, в което живее няма търговски обект на Лили Дрогерие.

Наградите ще бъдат предоставени от Възложителя на Промоцията/Играта в посочения от печелившия участник най-удобен за него магазин на Партньора, в срок до 10 дни от датата на посочване на магазина. Наградите се предоставят от Партньора в неговите търговски обекти в рамките на работното време за всеки конкретен обект. При получаването на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.

При липса на магазин на Партньора в населеното място, където живее спечелилия участник, наградата се изпраща по куриер от и за сметка на Възложителя на посочения от печелившия участник адрес.

В случай, че в 7 (седем) дни от публикуване на имената на печелившите участници, Партньорът не успее да се свърже с някой от печелившите, то съответното лице губи правата си върху спечелената награда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара