Спечелете 1000 награди от Waya Forte - куфари, плажни чанти, несесери


Краен срок - 1 септември 2020

ПРОМОЦИЯ WAYA 2 GO

Добавихме към опаковката на нашите пробиотични капсули WAYA  скреч eтикет, под който има код. Кодът може да се регистрира на www.waya.bg и да се участва за 1 от 1000 награди! :

    30 x куфара
    50 x плажни чанти
    120 x несесера за козметика
    800 x опаковки WAYA капсули

Препоръчително е правилните пробиотиците да бъдат част от всяка аптечка и винаги с Вас, когато сте на път, почивка или вкъщи…!

Пробиотиците WAYA® съдържат пробиотичната култура Lactobacillus rhamnosus GG, която естествено присъства в нашите черва и е най-изследваният пробиотичен щам в света.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени на:

    1 юли 2020 ( 40 несесера, 20 плажни чанти и 10 куфара)
    1 август 2020 ( 40 несесера, 20 плажни чанти и 10 куфара)
    1 септември 2020 ( 40 несесера, 10 плажни чанти и 10 куфара)

В Периодa на провеждане Организатора пуска на пазара лимитирана серия опаковки Вая форте капсули x 15 със скреч етикет, под всеки от който има уникален код за регистрация, който е комбинация от цифри и латински букви.

За участие в тегленето Участникът трябва да регистрира кода, изписан под Скреч полето на скреч eтикета на лимитираната серия опаковки Вая форте капсули x 15, както и да попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни на адрес www.waya.bg.

За участие в лотарията не е необходимо доказването на покупка на продукт от лимитираната серия Вая форте капсули x 15. Всеки, който отговаря на критериите по т.2.1. , попълни онлайн формуляра с пуснат в продажба от Организатора код и  изисканата информация, има право на участие.

Уникалният код под Скреч етикета може да участва в тегленето на наградите на играта само веднъж.

Всеки участник има право да регистрира неограничен брой кодове от различни Скреч етикети, но може да спечели само една награда в рамките на Играта. В случай че участник е изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от резервен участник.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица.

Регистрираният код от Скреч етикета участва в тегленето за разпределение на наградите.
Участниците, които печелят 1 опаковка WAYA капсули ще бъдат информирани, че техният код е печеливш в момента на регистрация на такъв печелившия код. Организаторът се задължава, чрез онлайн платформата www.waya.bg да организира възможността да бъдат въведени 800 печеливши кода, които да информират за награда от  1 опаковка WAYA капсули.

Организаторът на играта се задължава да обяви на онлайн платформата на играта www.waya.bg. , в срок до 10 работни дни, след всяко от тегленията на случаен принцип, имената на печелившите участници.

Организаторът на играта се задължава да се свърже в срок до 10 работни дни с участниците, които са въвели печеливш код за награда 1 опаковка WAYA капсули и да организира и съгласува с тях условията по доставяне на наградата.

Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт до 5 работни дни след обявяването на имената им от телефонен номер 02/4274958. На този телефон печелившите участници могат и да задават въпроси по теми, свързани с играта.

Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 10 (десет) работни дни, губят правото си да получат наградите си.

Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

Във всеки от случаите, след всяко от тегленията на случаен принцип и преди 01 септември, в които Организаторът не успее да се свърже с печеливш участник или да предостави посочените по-горе награди по други причини, Организаторът се задължава да прехвърли наградата и тя да бъде изтеглена в последния ден и последното теглене, а именно - 01 септември 2020 г.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара