Спечелете 60 бутилки Black Ram с персонализиран етикет


Краен срок - 15 юни 2020

Премини през легендата на едно уиски
Спечели Blend с твоето име

Можеш ли да блендираш уиски? Впусни се в пътешествие през различните процеси, докато се пробваш в нашата виртуална дестилерия.

Справиш ли се успешно може да спечелиш бутилка с персонализиран от теб етикет.

Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да посети интернет страницата на Промоцията, да отговори правилно на 5 въпроса и да се регистрира, попълвайки регистрационна форма със следните данни: собствено и фамилно име, телефонен номер и имейл адрес.

Организаторът на промоцията или негов подизпълнител ще се свърже с печелившия, за да организира предоставянето на наградата чрез куриер, в рамките на 7 дни след обявяването на победителите във фейсбук страницата на Промоцията. Спечелилите бутилка Black Ram с персонализиран етикет участници се съгласяват да предоставят на Организатора или негов подизпълнител личните си данни – име и адрес, необходими за изготвянето на приемо-
предавателен протокол при получаване на наградата си. При получаване на наградите спечелилите участници се идентифицират с лична карта, а когато наградата се получава от пълномощник, упълномощеният представя писмено пълномощно (в оригинал) и лична карта.
Организаторът на Промоцията не носи отговорност спрямо Участник, предоставил невалидни

Печелившите в Промоцията ще се определят посредством изтегляне на случаен принцип от всички регистрирали се участници чрез специализиран софтуер - https://www.random.org.

Обявяването напечелившите ще се извършва с публикуване на първото им име и първата буква от фамилията им във фейсбук страницата на Промоцията:
-Първа седмица: 25.05.2020 г.– 15 печеливши;
-Втора седмица: 1.06. 2020 г.– 15 печеливши;
-Трета седмица: 8. 06. 2020 г.– 15 печеливши;
-Четвърта седмица: 15.06. 2020 г.– 15 печеливши.

Промоцията е валидна за всички физически лица с местоживеене територията на Република България, навършили 18 години, с изключение служителите на “ПАУЪР БРАНДС” ЕООД и свързаните с него лица, както и техните семейства. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара