Спечелете 100 велосипеда BMX


Краен срок - 15 ноември 2020

Период на Играта: от 15.05.2020г до 15.11.2020г или до изчерпване на опаковките с промоционална лента!

Участието в играта е обвързано с покупка на продукт, предлаган от организатора.

Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички дееспособни физически лица, закупили продукти Випа, с промоционална лента указваща промоцията.

За да участва в играта, потребителят трябва да закупи продукти  Випа  с промоционална лента, комуникираща промоцията, в който може да намери талон с изображение буква, която е една от всички нужни за изписването на думите Vipa chips.


В един пакет може да има само един талон. За да събере всичките букви нужни за изписването на думите Vipa chips, потребителят трябва да закупи минимум 9 продукта участващи в играта с промоционална лента. Участващи в промоцията  са следните продукти: Чипс Випа 40гр, Чипс Випа 60гр, Чипс Випа 120гр – всички продукти  са с промоционална лента, комуникираща промоцията. Общият брой на всички промоционални опаковки Випа, участващи в промоционалната игра са 425949 бр.

Из всички тези опаковки с промоционална лента поединично и на случаен принцип са разпределени талоните с инициал буква.

Всички  талони, намиращи се в опаковките Випа, комуникиращи промоцията, са не печелившидо окончателното събиране на всички талони с букви образуващи думите Vipa chpis. Събирането на всички букви от думите Vipa chips, автоматично дава правото на 1бр. Награда велосипед  BMX!

Общият брой награди от играта на  Випа са 100 бр. Велосипеди BMX.

Разпределението на талоните  измежду всички опаковки, участващи в промоцията, е на случаен принцип и организаторът не гарантира поредност и подредба на талоните. Всички  талони, намиращи се в опаковките Випа, комуникиращи промоцията, участват в играта. За да може да получи своите награди, участникът трябва да събере всички букви от думите Vipa chips, да ги запази  и да ги предаде към организатора по следните начини: Лично на оторизиран представител на организатора, пощенски плик, куриер или лично на адрес на организатора: гр. Пловдив ул. Полет 84 като във всички начини на предаване на талоните, печалившия трябва да предостави трите си имена, телефонен номер и адрес за доставка на наградата. Една композиция от събрани купони дава право на една награда!

За контакти с организатора на Играта: 032/964438

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара