Спечелете Apple iPad 10.2'' или масло за твоя автомобил


Играта е приключила!

Печеливши:
Награда – Apple iPad 10.2”

Elena Kostadinova - https://www.facebook.com/elena.kostadinova.98

Награда – Масло за твоят автомобил

Petar Tseperski - https://www.facebook.com/legendxs

2. Evelin Hristova - https://www.facebook.com/profile.php?id=100012393737835
3. Aleksandrina Koteva - https://www.facebook.com/aleksandrina.koteva💥 Включи се в новата ни игра със супер награди! 💥
Ето как:

1 Харесай нашата страница.
2 Сподели ни в коментар каква марка и модел е твоят автомобил.
3 Отбележи 3-ма приятели в коментар. 😊

А наградите, за които участваш са:
🎁 1 бр. Apple iPad 10.2”
🎁 3 бр. Масло за твоя автомобил

🎉 Победителите ще бъдат обявени на 30.04.2020 🎉

В тази Игра потребителите трябва да харесат страницата на Cyclon Lubricants Bulgaria, да отговорят на въпроса „Каква марка и модел е тяхната кола“ и да отбележат 3-ма свои приятели в коментар под публикацията от 19 февруари 2020 г. на страницата на Организатора.

Победителите в Играта ще бъде оповестен след 15:30 ч. на 30.04.2020 г. чрез съобщение, публикувано на стената на страницата на Cyclon Lubricants Bulgaria

- Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги от търговските обекти на Организатора от страна на Участника.
- Всеки потребител има право да участва в Играта само с 1 (един) коментар.
- С публикуване на коментар, отговарящ на определените по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал, съгласен е и приема настоящите Общи правила.

Право на участие има всяко физическо лице, български гражданин, което е навършило 18 години и има местоживеене в България. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право да отстрани Участник от Играта. Публикуваното от Участниците съдържание не трябва да съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя на Играта публикуваното от Участниците съдържание на Facebook страницата.

Изпълнителят известява спечелилите участници чрез публикуване на съобщения на страницата на Cyclon Lubricants Bulgaria, в които са упоменати името/имената на печелившия/печелившите участник/участници и неговата/техните снимка/и.

За да получи наградата си, печелившият участник следва да изпрати своите лични данни – три имена, ЕГН, точен адрес и телефон за връзка под формата на лично съобщение в страницата на Cyclon Lubricants Bulgaria, в срок до  5 (пет) дни от уведомяването. Участниците се съгласяват да предоставят личните си данни по посочения начин за целите на получаване на определената за тях награда. Получените лични данни няма да бъдат използвани за други цели, с изключение на личните данни на печелившите. Получените лични данни на участниците, които не печелят предметни награди на стойност над 100 лева, ще бъдат изтрити след провеждане на Играта и обявяване на победителите. Също така, всеки участник може и сам да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани за целите на Играта и преди нейното приключване, в който случай Организаторът следва незабавно да ги изтрие. Личните данни на участниците, спечелили предметни награди на стойност над 100 лева, ще бъдат съхранени за срок от 5 години и предоставени на НАП, във връзка с необходимост от данъчно облагане на получената награда.

Всеки участник в Играта има възможността да спечели 1 от 1 бр. Таблет Apple iPad 10.2” или 1 от 3 бр. Масло за автомобил.

Спечелените награди не могат да се преотстъпват на друго лице, както и да бъдат разменяни за паричната им равностойност.

Деклариране на наградите по закона за данъците върху доходите на физическите лица
Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни награди на стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

Дължимят данък в размер на 10% от стойността на спечелената предметна награда ще бъде деклариран и внесен от „БУЛВАРИЯ – АВТОМОБИЛНИ ПРОДУКТИ ЕООД“.

Краен срок - 30 април 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара