Спечелете 90 оригинални топки от Световното първенство


Краен срок - 15 юли 2018

Цел на Играта е потребителите да дадат своята прогноза за предстоящите футболни срещи (може да се гласува и даде прогноза само и единствено за предстояща футболна среща). В рамките на Играта един от Участниците (дефинирани по-долу), избран чрез жребий, ще спечели една от наградите предоставени от Visa.

За да участвате в играта следва да дадете своята прогноза за предстоящ двубой и да  попълните необходимите данни за идентификацията Ви като участник. Играта се провежда на интернет страницата на играта www.sportal.bg/bnt/wc_visa.php. Участието в играта не е обвързано с покупка.

Участник е всяко дееспособно физическо лице, което е дало своята прогноза в Играта. Всяко лице може да гласува неограничен брой пъти.

За да е валидно участието в Играта всеки Участник, трябва да предостави данни за контакт, включващи име и електронна поща (e-mail), телефон и адрес се изисква само и единствено от печелившите в играта, с цел доставяне на спечелената награда.

Организаторът на играта е администратор на лични данни, който поема задължението да събира и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с Играта и в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и приложимото законодателство на ЕС. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в Играта.

Печелившите Участници са 90 като всеки от тях ще получи по една оригинална топка на Световното първенство.

Печелившите Участници, които ще получат награди, ще бъдат избрани чрез теглене на жребий на случаен принцип от базата данни, включваща всички Участници. Тегленето на печелившите ще се извърши на 16.07.2018. Имената на печелившите ще бъдат обявени на интернет страницата на https://www.sportal.bg/bnt/wc_visa_texts.php?winners

Наградата ще бъде предоставена на печелившите Участници, при условие че същите отговарят на условията на настоящите Официални правила и предоставят следната информация:

(i)   име, фамилия и електронна поща - email

 (ii)   телефонен номер и адрес на територията на Република България;

Служител на Организатора ще се свърже с всички печеливши Участници, чрез посочения от тях адрес на електронна поща, за да ги уведоми за Наградата и реда за получаването й. Печелившите Участници могат да се свържат с Организатора СПОРТАЛ.БГ АД на Телефон: +359 2 971 03 11.

За получаването на някоя от  90 награди е необходимо следното:

Печеливш Участник, който е уведомен по електронна поща, трябва да установи контакт с Организатора най-късно до 23:59 ч. на 23.07.2018 г., за да бъде организирано получаването на Наградата му. В случай че в посочения срок не бъде установен контакт с печеливш Участник, независимо по каква причина, този Участник губи правото да получи наградата.

Всички награди ще бъдат изтеглени от компютър, чрез теглене на жребий на случаен принцип от база данни, включваща всички Участници, дали прогноза за двубой. За избора ще бъде съставен съответен протокол.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара