Спечелете оригинални награди от филма „Мисията невъзможна: Разпад“


Краен срок - 27 юли 2018

Наградите са само и единствено 30 бр. двойни билета за филма „Мисията невъзможна: Разпад“ и 30 бр. оригинални награди от филма „Мисията невъзможна: Разпад“, които са само и единствено:

- 10 бр. оригинални поставки за телефон от филма „Мисията невъзможна: Разпад“;

- 10 бр. оригинални термоса от филма „Мисията невъзможна: Разпад“

- 10 бр. оригинални безжични слушалки от филма „Мисията невъзможна: Разпад“;

Наградите се раздават в комплект: 1 двоен билет с 1 бр. оригинална предметна награда от филма „Мисията невъзможна: Разпад“

Всеки Участник има право и възможност да използва една и съща регистрация в рамките на дадена сесия на Играта и да дава по един отговор на всеки въпрос чрез своята регистрация.

Участието в Играта се осъществява с отбелязването на отговор в анкета, състояща се от 4 (четири) въпроса, с по един възможен отговор от 3 (три) зададени, на интернет страницата www.kino.nova.bg/film. С регистрацията и посочването на отговор в анкетата се приема, че конкретния Участник е приел безусловно настоящите Правила, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя на Организатора на Играта личните си данни за обработване за целите на Играта.

Печелившите в Играта се определят чрез жребий измежду всички Участници дали по един верен отговор на всички 4 (четири) въпроса за периода на Играта.

Жребият се провежда от Организатора, на случаен принцип, чрез независима онлайн платформа, в рамките на 7 дни след края на играта.

Наградите се осигуряват от „Форум Филм България” ЕООД, ЕИК 200522737. Наградите /30 двойни кинобилета за филма „Мисията невъзможна: Разпад“ и 30 бр. оригинални предметни награди от филма „Мисията невъзможна: Разпад“/ ще бъдат обявени на сайта на играта: www.kino.nova.bg/film - в рамките на 7 дни след края на играта.

Спечелената награда /комплект от 1 бр. двоен билет и 1 бр. оригинална предметна награда от филма „Мисията невъзможна: Разпад“ / от печелившия Участник се предава, ако са налице кумулативно всички изброени по-долу условия:

Участникът трябва да предостави вярно и коректно своите имена, имейл адрес и адрес за кореспонденция.

Със спечелилия Участник следва да се уточнят детайлите за получаването на конкретната награда от представител на „Форум Филм България”. В случай че спечелилият Участник не отговаря на съобщенията, изпратени му до e-mail адреса, посочен в регистрацията, и в рамките на 3 (три) дни от обявяването на печелившите не осъществи контакт с Организатора, за печеливш се обявява следващ Участник, изтеглен с жребий.

Наградата се предава от „Форум Филм България” по куриер и/или по мейл на посочения от спечелилия Участник адрес и имейл адрес. Билетите могат да се ползват от 30.07.2018 г. до 26.08.2018 г. Билетите са валидни до 26 август включително и могат да се ползват в кино салоните на Синема Сити и кино Арена в страната, според програмата на кината в ден и час, избран от победителя.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара