Спечелете телевизор LG, спортни гривни и комплекти Durex Intense


Краен срок - 22 юли 2018

В промоцията могат да бъдат спечелени:

– малки награди: 45 комплекта Durex Intense (1 комплект съдържа: 1 опаковка презервативи Durex Intense 10бр., 1 опаковка Durex Intense гел)

– седмични награди: 6 x 2 спортни гривни модел MYKRONOZ ZEFIT 3 HR

– голяма награда: 1 телевизор LG 55UK7550MLA 4K Ultra HD LED

За да участвате за спечелването на една от малките награди, трябва да изпълните всяко едно от следните условия:

Да влезете в интернет страницата на кампанията http://www.stadiumoflove.bg  и да се регистрирате, като въведете необходимата информация по указания в интернет страницата начин, както и да потвърдите, че сте съгласни с настоящите Правила.

За да участвате в спечелването на една от седмичните награди, трябва да изпълните всяко едно от следните условия:

Да закупите продукт(и) Durex на стойност минимум 20 лв. с ДДС;

Да влезете в интернет страницата на кампанията http://www.stadiumoflove.bg  и да се регистрирате, като регистрирате и номера на касовия бон/фактура за закупените Durex продукти на минимална стойност 20лв с ДДС, въвеждайки необходимата информация по указания в интернет страницата начин, както и да потвърдите, че сте съгласни с настоящите Правила.

За да участвате за спечелването на голямата награда, трябва да изпълните всяко едно от следните условия:

Да закупите продукт(и) Durex на стойност минимум 20 лв. с ДДС;

Да влезете в интернет страницата на кампанията http://www.stadiumoflove.bg  и да се регистрирате, като регистрирате и номера на касовия бон/фактура за закупените Durex продукти на минимална стойност 20лв с ДДС, въвеждайки необходимата информация по указания в интернет страницата начин, както и да потвърдите, че сте съгласни с настоящите Правила.

Да запазите регистрираната касова бележка/фактура, с която, в случай че спечелите, ще удостоверите направената покупка.

Всеки участник може да се регистрира в Промоцията, с повече от една касова бележка/фактура за продукти Durex, при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на продукти Durex в размер на минимум 20.00 лева, с включено ДДС. Една касова бележка/фактура дава право само на една регистрация, независимо от стойността на касовата бележка/фактура. За избягване на неясноти, един участник в Промоцията може да спечели само една награда от вид (една голяма награда, една седмична и една малка награда), независимо от броя на регистрираните касови бележки/фактури за продукти Durex.

Всеки регистриран номер на касова бележка/фактура участва в томболата за теглене на голямата награда до края на Промоцията.

Печелившите на малките награди ще се теглят всеки ден от периода на промоцията. Печелившите на малките награди ще се теглят чрез уебсайта random.org. Победителите ще бъдат обявени в секция Печеливши на интернет страницата http://www.stadiumoflove.bg, която ще се обновява всеки ден. Победителите ще бъдат уведомени по e-mail. 11.1. Печелившите на седмичните награди ще се теглят всяка седмица от периода на промоцията на следните дати: 14.06.2018, 21.06.2018, 28.06.2018, 05.07.2018, 12.07.2018г, 19.07.2018г. Печелившите на седмичните награди ще се теглят чрез уебсайта random.org. Победителите ще бъдат обявени в секция Печеливши на интернет страницата http://www.stadiumoflove.bg. Победителите ще бъдат уведомени по e-mail.11.2. Печелившият/та на голямата награда ще се тегли чрез томбола в периода 23-24 юли 2018 г., в присъствието на нотариус. Печелившият/а ще бъде обявен/а в секция Печеливши на интернет страницата на кампанията: http://www.stadiumoflove.bg и ще бъдe уведомен/a по телефон и/или e-mail.

За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди (голяма, седмични и малки) могат да бъдат предоставени само на участници, валидирани от Организатора като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите Официални правила.

Касова бележка/фактура може да бъде регистрирана само веднъж.

В периода 23-24 юли 2018 г. ще бъде изтеглен/а печелившият/а Участник за голямата награда в присъствието на нотариус измежду всички регистрирали валидни касови бележки/фактури участници в периода на Промоцията. Спечелилият голямата награда ще бъде уведомен по телефона и/или чрез e-mail, с информация как да получи своята награда. Начинът за получаване на наградата може да включва вземането и от специално указано място, в който случай съответните разходи по получаване на наградата ще бъдат за сметка на съответния печеливш Участник.

В периода 23-24 юли 2018 г. ще бъде изтеглена и 1 резерва. Редът за свързване с резервата е уточнен в точка 17 от настоящите правила.

Победителите в Промоцията са длъжни да предоставят:
регистрираната касова бележка/фактура като доказателство за печалбата, както и да докажат, че са с постоянно местожителство в България (съгласно изискванията на член 18 по-долу) при получаване на наградата
техни лични данни: три имена, дата на раждане, номер на ЛК, които се изискват за процедурата по получаване на наградата, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.

Малките и седмичните награди ще бъдат изпратени за сметка на Възложителя не по-късно от 03.08.2018. Малките и седмичните награди се предявяват от спечелилите участници до 27.07.2018 г., а Възложителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата.

Голямата награда се предявява от спечелилия участник до 07.08.2018 г., а Възложителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата. Голямата награда също ще бъде изпратена за сметка на Възложителя. В случай, че победителят не потвърди наградата си до 07.08.2018г., на 08.2018 Организаторът се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за съответната непотвърдена награда, както е описано в точка 14. Резервния победител трябва да предяви наградата си до 8 календарни дни от деня, в който е уведомен. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този период. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара