Спечелете всеки ден ваучер на стойност 100 лв от SLS


Краен срок - 15 юли 2018

Участниците в играта гласуват за кадри на деня, публикувани на интернет-страницата www.sport.bnt.bg. Закупуването на стоки, предоставянето на услуги или какъвто и да е залог не е условие за участие в играта с награди. Наградите ще бъдат раздадени след теглене на жребий във вечерното студио - "Трето полувреме" след последния мач за деня.

Участник в играта е лице, което е попълнило задължителните полета с лични данни /име и фамилия, адрес, населено място, телефонен номер, електронна поща и др./, изпратени чрез интернет-страницата www.sport.bnt.bg. В случай, че вписаните данни са непълни и/или неточни, организаторът си запазва правото да изключи участника от жребия. Организаторът си запазва правото да изключи от играта всички участници и свързаните с тях лица, за които се установи, че са злоупотребили със системата.

Организаторът не носи отговорност за каквито и да е последствия, които могат да бъдат причинени на участник в играта при евентуална злоупотреба с играта и системата за нейното провеждане, неактивност на услугата поради неправилно ползване,  неактивност на услугата поради прекъсване на интернет-достъпа, прекъсване на електрическото захранване или други технически трудности, които биха могли да възпрепятстват временно или за по-дълъг период ползването на услугата.

В играта с награди не могат да участват служители и работещи в БНТ, както и членовете на техните семейства, включително лица, служители на спонсора/спонсорите на играта и членовете на техните семейства.

Участниците в играта ще могат да спечелят следните награди - ваучер на стойност 100 лв от верига спортни магазини SLS

В играта "Кадър на деня" участниците гласуват за най-красивото и най-стойностното изпълнение/кадър на деня според тях. Вариантите за отговор винаги са три, като правилен отговор няма, а победителят зависи от субективния вот на участниците. Новите предложения за всеки ден се обявяват на живо в ефира на БНТ всяка вечер след последния мач за деня. Предложението, което получи най-много гласове от участниците, е определено за " Кадър на деня ". Победителят в играта се определя измежду участниците, които са гласували за предложението-победител. Ежедневният победител се обявява всяка вечер в предаването "Трето полувреме" след последния мач за деня. Първите предложения на шампионата ще бъдат обявени в предаването "Трето полувреме" след мача на откриването между Русия и Саудитска Арабия на 14 юни. Тегленето на победителя е на живо в ефира на БНТ. Тегленето на жребия ще се извършва от комисия, назначена от организатора на играта, съставена от водещ, редактор и режисьор на предаването. Жребият се тегли с помощта на компютър, на принципа на случайния избор на номера на участника, участвал в играта.

За резултатите от играта с награди и за изтеглените имена участниците ще бъдат уведомени чрез интернет-страницата, в срок от 24 часa след изтеглянето на жребия. Изтеглените чрез жребий ще бъдат уведомени за получаването на наградата по телефона и/или писмено на адреса, посочен при попълването в приложението на интернет-страницата. При лично получаване награденият може да получи наградата след представяне на документ за самоличност и на уведомление за наградата. В случай, че награденият е непълнолетно лице наградата може да бъде получена от неговите родители или настойници. Срокът за получаването на наградите е до 20 дни след уведомлението. След изтичане на посочения срок награди не се раздават, а награденият губи правото си да изисква получаване на награда. За неполучените награди не се провежда повторен жребий. Всички награди са прехвърляеми върху други лица при условие, че изтегленото лице представи нотариално заверена декларация за прехвърлянето на наградата върху друго лице, която трябва да съдържа лични данни: име, фамилия, адрес по постоянна регистрация на изтегленото лице и на лицето, върху което се прехвърля наградата. За да получи наградата си, печелившият следва да удостовери самоличността си в момента на предаване на наградата, както и да попълни декларация за нейното получаване.  Ако изтегленото лице откаже да получи наградата или награденият не приеме или не предостави необходимите данни, ще се счита, че не желае да получи наградата.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара