Спечелете пътуване до Бразилия и 1000 футболни топки Nike от Snickers


Краен срок - 27 юни 2018

Продуктите, които дават възможност за участие в Промоцията, са със следните търговски марки и опаковки: промоционални опаковки Snickers 50 гр. и Snickers 75 гр., които съдържат информация за промоцията на самата опаковка.

Възможност да участват в Промоцията имат всички физически лица с местоживеене в Република България, които към момента на регистрацията им в Промоцията са навършили 14 години /Участници/. В случай че Участниците са между 14 и 18 години, те трябва да имат изричното съгласите на свой родител или законен настойник да участват в Промоцията.

За големите награди могат да участват само физически лица с местоживеене в Република България, които към момента на регистрацията им в Промоцията са навършили 18 години /Участници/. Всички потребители под 18 г., към момента на участие в промоцията, няма да бъдат одобрявани за участие за голямата награда и ще бъдат допуснати само до участие в жребия за футнолни топки Nike.

В Промоцията не могат да участват служителите на „Марс инкорпорейтед България” ЕООД, рекламна агенция Grafitti BBDO и всички други рекламни агенции свързани с Промоцията, дистрибутори, разпространяващи продукти на Организатора, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

Участието в Промоцията е обвързано с покупка. За да участва в нея, всеки участник трябва да премине през следните стъпки:

    Да закупи някоя от участващите опаковки Snickers
    Да регистрира своите лични данни във формата за регистрация на сайта https://snickers.bg/.
    Да регистрира 1 код от опаковката, намиращ се от вътрешната страна на промоционалната опаковка Snickers 50 гр. или Snickers 75 гр., за да участва за седмичните награди – една от 1000 футболни топки Nike
    Да регистрира 20 кода от опаковките, намиращи се от вътрешната страна на промоционалните опаковки на Snickers 50 гр. и/или Snickers 75 гр. и да качи видео със своите футболни умения (дриблиране или жонглиране с футболна топка, футболен трик, изпълнение на фаул, дузпа или друго действие, пряко свързано с футболната игра).
    Видеото подлежи на модерация съобразно настоящите правила и нравствените норми и трябва да бъдат одобрено за участие от администраторите на промоцията, за да бъде потвърдено участието за голямата награда – пътуване до Бразилия и среща с Роналдо.
    За потвърждение на участието не се изпраща уведомление до Участника.
    Участниците могат да регистрират кодовете от 12:00 часа на 02.05.2018 г. до 23:59:59 часа на 26.06.2018 г.
    Участниците в Промоцията имат право да участват неограничен брой пъти с регистриране на кодове от промоционалните опаковки Snickers 50 гр. или Snickers 75 гр.
    Всеки регистриран код, както и всяка завършена регистрация за голямата награда, участва в предстоящото теглене, както и във всички тегления до края на играта

В Промоцията ще бъдат разпределени следните награди:

1000 броя футболни топки Nike
Пътуване до Бразилия и среща с Роналдо
Общо 3 големи награди.

Малките награди в играта – 1000 броя футболни топки Nike, ще се теглят в определен ред, на случаен принцип, измежду всички участници, регистрирали поне 1 (един) промоционален код от началото на промоцията до крайния срок за участие.

Големите награди в играта – 3 броя пътувания до Бразилия и среща с Роналдо, ще се теглят на 27.06.2018 г. измежду всички участници, регистрирали поне 20 (двадесет) промоционални кода от началото на промоцията и качили видео с футболен трик до крайния срок за участие, което е било одобрено от Организатора за участие.

Всяко от тегленията ще се извърши чрез специализиран компютърен софтуер. Печелившите ще бъдат определени на лотариен принцип измежду всички регистрирани към момента на теглене. Организаторът няма да използва този софтуер или каквито и да било други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите.

Печелившите за съответния ден ще бъдат публикувани в подстраница „Печеливши” на сайта https://snickers.bg/

В случай че в който и да е интервал на теглене на награди от Промоцията не бъде регистрирано нито едно валидно участие, разиграване на награди не се провежда, а наградите остават на разположение на Организатора.

Всеки потребител има право да спечели само по една малка (футболна топка Nike) и една голяма награда (пътуване до Бразилия и среща с Роналдо).

Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени за това с e-mail съобщение на електронния адрес, който са посочили в електронната форма за регистрация на сайта https://snickers.bg/ до 5 работни дни след тегленето. Имената на печелившите ще бъдат публикувани и на интернет сайта на промоцията https://snickers.bg/

Допълнително условие за голямата награда – пътуване до Бразилия и среща с Роналдо: за да получат наградата си от Промоцията, спечелилите Участници трябва:

Да изпратят на същия имейл адрес, от когото са получили уведомлението, потвърждение, че ще се възползват от наградата си, като предоставят следната информация: име, презиме и фамилия, дата и година на раждане, адрес за доставка и телефон за връзка, както и необходимите данни за издаване на служебна бележка за деклариране на награди на стойност над 30 лв. по ЗДДФЛ.

Ако Организаторът не успее да се свърже с печелившия участник и участникът не се свърже с Организатора в рамките на 30 работни дни след изпращането на уведомителен имейл, печелившият губи правото си да получи наградата.

Наградите ще бъдат изпратени до печелившите участници в срок до 30 календарни дни след съответното теглене чрез куриер. При получаване на наградата участникът трябва да подпише декларация за получаване, която ще му бъде предоставена от куриера на място.
При спечелване на голямата награда – пътуване до Бразилия и среща с Роналдо, освен наградата спечелилият ще получи и служебна бележка за деклариране на награди на стойност над 30 лв. по ЗДДФЛ.

Наградата ще се предостави след показване на документ за самоличност.

Спечелете СЕГА

1 Коментари

  1. Как да си получа наградата топка Nike. Защо още не ми я изпращат. Спечелена е от сина ми Илия Влахов на 13.06.2018г

    ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара