Спечелете над 30 000 парични ваучера и още над 600 000 награди от Chio Chips


Краен срок - 31 юли 2018

Купи пакет Chio Chips с промоционална лента и намери своята награда във всяка 3-та опаковка: талон за Чио Стиклети 35г, талон за Чио пуканки 80 г или ваучер за покупка на стойност от 2,5,10 или 20 лева.

Списък на наградните центрове за промоцията ВСЕКИ 3-ТИ ПЕЧЕЛИ можеш да видиш тук.

Списък на търговските обекти, в които можеш да осребриш спечелените ваучери можеш да намериш тук.

При евентуално възникване на проблем с ползването на ваучерите в конкретен обект от посочената по-горе мрежа от обекти, моля, свържи се с Идънред България на следния телефон 02/ 974 02 20. При възникване на проблем с ползването на талоните в магазините – наградните центрове посочени по-горе моля свържи се с организатора ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ ЕООД на тел. 02/ 948 69 69.

За да участва в играта, потребителят трябва да закупи пакет Чио чипс с промоционална лента, комуникираща промоцията, и може да спечели: талон за Чио Стиклети 35г, талон за Чио пуканки 80 г или ваучер за покупка на стойност от 2,5,10 или 20 лева. Продуктите, участващи в промоцията са: Всички продукти Чио чипс с промоционална лента, комуникираща промоцията.

Общият брой на всички промоционални опаковки Чио чипс, участващи в промоционалната игра е 2 100 000. Из всички тези опаковки с промоционална лента поединично и на случаен принцип са разпределени общо 443857 промоционални талона, указващи, че потребителят печели опаковка от Чио Стиклети 35г , 221 928 промоционални талона, указващи, че потребителят печели опаковка Чио пуканки 80 г. и  34 215 броя ваучери за покупки на стойност от 2, 5, 10, или 20 лева. Не всички опаковки на продукти, участващи в промоцията са печеливши.  Общият брой на печелившите опаковки Чио чипс е 700 000 броя от общо 2 100 000 броя опаковки, участващи в промоционалната игра. Следователно, една трета от участващите в промоцията опаковки Чио чипс са печеливши и всеки трети има реалния шанс да спечели някоя от тях. Разпределението на печелившите опаковки измежду всички опаковки, участващи в промоцията, е на случаен принцип и организаторът не гарантира поредност и подредба на печеливши и непечеливши опаковки.

Всички  талони, намиращи се в опаковките Чио чипс, комуникиращи промоцията, са печеливши. За да може да получи своите Чио Стиклети 35г  или Чио пуканки 80г, участникът трябва да запази печелившия талон и да го предаде в един от магазините - наградни центрове в цялата страна. Пълният списък на магазините- наградни центрове и техните адреси ще бъде публикуван на http://chio.bg за целия период на Играта. Един спечелен талон дава право на 1 брой безплатни Чио Стиклети 35г  или респективно 1 брой Чио пуканки от 80 г ( в зависимост от вида / дизайна на спечеления талон ). Не се допуска замяна на спечелените  талони или на получените в тяхна замяна награди Чио Стиклети 35г  или Чио пуканки 80 г за други продукти, ваучери или за паричната им равностойност.

Всеки от ваучерите за покупка, намиращи се в някои от опаковките на продуктите, участващи в промоцията, е поставен в защитена опаковка. Единичните номинални стойности на ваучерите са 2, 5, 10 или 20 лева. Ваучерите за покупка можете да замените срещу стоки или услуги в мрежа от над 8 000 обекта из цялата страна. Ваучерите за покупка служат като разплащателно средство (средство за замяна) срещу което приносителят им срещу предаване на ваучера в съответния обект има право да получи стоки и услуги от този обект до размера на номиналната стойност на ваучера, указана на самия ваучер. При покупка на стоки или услуги на по-висока стойност от тази посочена на ваучера приносителят на ваучера има право частично да разплати стойността на стоката или услугата с ваучера и да доплати разликата до пълния размер на стойността на стоката или услугата в пари. При покупка на стоки или услуги на стойност по-ниска от стойността на използвания ваучер, на приносителя му не се връща ресто. Не се допуска ваучерите за покупка да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност и приносителят им не може да получи пари срещу тях . Всеки от ваучерите може да бъде използван само в търговски обекти на доставчици, които са сключили договор за обслужване с Идънред. Пълния списък с обектите, в които ваучерите могат да бъдат използвани като разплащателно средство (средство за замяна),  можете да намерите на следния линк: http://www.edenred.bg/bg/търговски-обект/намери-търговски-обект/

Ваучерите могат да се ползват само в рамките на срока им на валидност.  След изтичане на този срок те се считат обезсилени и не могат да служат като разплащателно средство.

Награден фонд:

- Чио Стиклети 35г – 443 857 броя
- Чио пуканки 80 г – 221 928 броя 
- 34 215 ваучера за покупки на обща стойност 70 300 лв.
- 15 ваучера за покупки на стойност  20 лв. всеки
- 50 ваучера за покупки на стойност 10 лв. всеки
- 400 ваучера за покупки на стойност  5 лв. всеки
- 33750 ваучера за покупки на стойност  2 лв. всеки

Горните награди са разпределени из всички опаковки Чио чипс с промоционална лента, комуникираща промоцията и всеки потребител закупил който и да е от тези продукти има шанс да спечели някоя от горепосочените награди, намиращи се в част от опаковките с продукти участващи в промоцията.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара