Спечелете 5 подаръчни комплекта от Pazaruvaj.com


Краен срок - 26 октомври 2017

По време на ИГРАТА С НАГРАДИ участниците попълват анкета, която е достъпна чрез приложение за анкета, съхранявано на сървъра на Оператора (http://survey.gkidigital.hu/app/index.php/189837?lang=bg). Сред попълнилите анкетата се извършва теглене на наградите, предложени от Pazaruvaj.com.

Участието в ИГРАТА С НАГРАДИ или получаването на наградата Организаторът не обвързва с плащането на пари или предоставянето на парична изгода от страна на играча, нито с пазаруване или ползване на услуги от Организатора или от други. Въз основа на всичко това ИГРАТА С НАГРАДИ не представлява игра, явяваща се обект на Закон XXXIV от 1991 г. за организирането на хазартни игри, подлежаща на обявяване и лицензиране.

Тегленето на награди се извършва от Организатора в затворена информационна система с произволно генериране, след завършването на ИГРАТА С НАГРАДИ. Идентификацията на потребителя победител (наричан по-нататък “Победител”) се извършава след тегленето на наградите.

Победителите се уведомяват от Организатора в деня на тегленето с e-mail, в който получават информация и за точните условия и срока на получаване на наградата. За пропуски/грешки в дадените от победителя лични данни (напр. грешка в изписването на името, електронния адрес и т.н.) Организаторът не поема никаква отговорност.

Ако победителят в срок от 5 (пет) дни от уведомлението не извърши съгласуването на данните, необходимо за предаването/получаването на наградата, или откаже да сътрудничи, Организаторът може да изключи победителя от участие и да откаже да изпрати наградата.

Награди: 5 бр. подаръчни пакети с лого Pazaruvaj.com, включващи:
        1 голям Лего бележник
        1 мини пазарска кошница
        1 USB флашка

Всички добавъчни данъци и такси, свързани с наградата, се поемат от Организатора.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара