Спечелете Samsung Galaxy Note 8


Краен срок - 14 ноември 2017

Направи нещо голямо. Спечели Samsung Galaxy Note 8!

Първият разговор по GSM мрежа в България е бил проведен през 1995 година. Използван е телефон на Siemens с монохромен дисплей, антена и дебелина от 4 сантиметра. Технологиите се промениха драстично и вече няма граници на това какво можем да правим със смартфон и мобилен интернет.

Изгледайте първото видео от поредицата и отговорете в коментар на въпроса:„С коя държава е проведен първият GSM разговор от България?“

Ще зададем три въпроса и един от отговорилите правилно ще спечели Samsung Note8.

Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.

Наградата в Кампанията е мобилен телефон марка Samsung, модел Galaxy Note8 – 1 (един) брой награда.

Всеки, който отговаря на условията на настоящите Правила има възможност да спечели наградата по т. 5.1. по-горе.

Наградите се разпределят чрез електронно теглене (томбола) сред всички лица, които отговарят на условията на настоящите Правила. За участие в томболата се изисква коментар под един от трите поста, които ще бъдат публикувани по време на играта, с верен отговор на един от трите въпроса:
1. С коя държава е проведен първият телефонен разговор в България?
2. Според вас, какъв е бил текстът на първия SMS в България?“ Избере един верен от три отговора.
3. Кога е направена демонстрация на 4,5G мрежа в България?

След определяне на печелившия Участник, по реда на тези Правила, се изтеглят още 2 /двама/ резервни печеливши Участници. Всеки един от резервните печеливши Участници може да замести предходния изтеглен, при условие че последният не може да бъде открит и/или откаже да получи наградата в сроковете по т. 7 от тези Правила.

Печелившият участник и двете резерви, ще бъдат обявени във Facebook страницата на Организатора, достъпна на следния адрес - https://www.facebook.com/MobiltelBG до 5 работни (пет) дни след официалния край на Кампанията.

Печелившият Участник следва да изпратят лично съобщение, съдържащо най-малко телефон и адрес във Facebook страницата на MobiltelBG (https://www.facebook.com/MobiltelBG), за да разбере как да получи своята награда. Печелившият участник ще бъде обявен и във Facebook страницата - Мтел (https://www.facebook.com/MobiltelBG).

В случай че печелившият Участник не потърсят наградата си като изпрати съобщение до Facebook страницата на Мтел (https://www.facebook.com/MobiltelBG), в срок от 3 (три) дни след обявяването му за победител, за победител се счита първият Участник, който е изтеглен в резервния списък с двама заместващи победители. В случай че и с двамата резервни участници не може да бъде осъществена връзка или същите откажат да получат наградата мобилен телефон марка Samsung, модел Galaxy Note8, същата остава неразпределена и ново преразпределяне не се организира.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара