Спечелете 10 таблета Apple iPad mini 3

Краен срок - 6 септември 2015

Право на участие в томболата има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /Участник/, което се е регистрирало за участие в томболата на Организатора през съответната седмица от провеждането й, посредством  електронна форма за регистрация, налична на интернет страницата на “Изи Асет Мениджмънт“ АД в периода от 01.07.2015 г. до 06.09.2015 година.

Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.

За да се регистрира успешно за участие в томболата, всеки участник следва да попълни в електронната форма за участие, следната вярна информация: Име, фамилия, мобилен телефонен номер и/или e – mail адрес. Участието в томболата не е обвързано с кандидатстване или получаване на потребителски кредит от страна на желаещите да участват в нея.

Всеки участник, успешно регистрирал се за участие в томболата през съответната седмица, на интернет страницата на Организатора, има възможност за спечелване на следната награда: таблет – Apple iPad mini 3.     

Един участник може да спечели само една награда.

Един участник може да се регистрира за участие в томболата само веднъж и да участва в тегленето на наградата само веднъж. Независимо от обстоятелството, че всяка седмица от провеждането на томболата се тегли по една награда, всеки участник има възможността да спечели наградата само веднъж, а не 10 поредни пъти. Всяка седмица през периода на провеждане на томболата (10 поредни седмици), измежду участниците, регистрирали се през предходната седмица, се тегли печелившия.

Всяка Сряда в рамките на срока на томболата, всички регистрирали се през предходната седмица, участват в тегленето на наградата, посредством автоматичен софтуер, заложена в системата на Организатора. Десет поредни седмици ще бъде теглена по една награда на седмица (всяка седмица по един таблет) измежду участниците, регистрирали се предходната седмица. Първото теглене на наградата ще се проведе на 08.07.2015година.

Тегленето на печелившия участник се извършва на случаен принцип. След изтегляне на печелившия участник, името му ще бъде публикувано на интернет сайта и Facebook страницата на Организатора.

След изтегляне името на печелившия участник, същият ще бъде потърсен на предоставения от него при попълване на електронната форма за регистрация телефонен номер за уведомяването му за спечелената награда, уговаряне на условия (адрес за посещение на регионален офис на Организатора, приблизителен час на посещението и др. под.)  за получаването й както и за потвърждение на предоставените от него данни.

Всеки спечелил участник има възможност да получи спечелената награда от адреса на съответния регионален офис на Организатора, разположен най – близо до настоящия адрес на печелившия участник.

В случай, че по настоящия адрес на спечелилия участник няма офис на Организатора или спечелилият е възпрепятстван по обективни причини да посети най – близкия такъв, трябва да предостави на Организатора адрес, на който да бъде да посетен и наградата да му бъде предоставена от представител на Организатора.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара