Спечелете парични награди в конкурса на есе на 'Моите пари'

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 януари 2022

Участието в Конкурса не е обвързано с поръчка или покупка.

Право на участие в Конкурса има всяко физическо лице студент, навършило 18-годишна възраст, в редовна/задочна форма на обучение, в бакалвърски, магистърски и докторски степени, с постоянно местожителство/постоянно пребиваване в Република България, което е изпълнило Условията за участие (посочени подробно в настоящите Официални правила), с изключение на:

• Лица, отговарящи на посочените по-горе условия за участие, но над 29 годишна възраст;

• Служители на "МОИТЕ ПАРИ" ООД, както и членовете на техните семейства и други свързаните с тях лица по смисъла на §1, т.4 на Закона за кредитните институции;

• Служители на банки или други небанкови финансови институции, както и членовете на техните семейства и други свързаните с тях лица по смисъла на §1, т.4 на Закона за кредитните институции.

С участието си в Конкурса участниците декларират, че имат навършена 18-годишна възраст, имат постоянно местожителство/постоянно пребиваване в Република България и не попадат сред някое от лицата, изключени от правото на участие.

Организаторът има право да отстрани от участие всяко лице, което попада сред изключените от право на участие, което не отговоря на което и да било от условията на Конкурса или ги нарушава, или направи опит чрез неверни данни или измама да се възползва от нея.

Конкурсът ще се проведе в три кръга:

• Първи кръг до 31.01.2022 г. включително – изпращане на есе по предварително зададена тема „Защо е важно да сравняваме банкови продукти, преди да изберем най-изгодния?“. Есето трябва да бъде до 500 думи и следва да бъде изпратено чрез онлайн формулярът на уебсайта на Конкурса – sravni.moitepari.bg

• Втори кръг, до 11.02.2022 г., включително – оценяване на есетата от жури и избиране на 20 финалиста, които ще се борят за наградите

• Трети кръг, 13.02 – 28.02.2022 г., включително – гласуване от публиката за един от финалистите, който желаят да подкрепят

В случай, че участник в Конкурса бъде избран за един от 20 финалисти, то следва да представи снимка, мотивационен текст до 100 думи защо той трябва да спечели една от наградите, както и кратко видео. Съгласно представената информация ще бъде създадена отделна страница за всеки финалист на sravni.moitepari.bg, където публиката ще може да гласува.

Организаторът уведомява участника, в случай, че бъде избран за финалист в срок от 3 работни дни.

Имената на финалистите ще бъдат обявени на официалния уебсайт на Конкурса sravni.moitepari.bg, както и на www.moitepari.bg.

Наградният фонд се определя на база натрупаните кликове на бутон „Сравни“ на уебсайта www.moitepari.bg, извършени в някои от следните категории:

• Ипотечни кредити
• Потребителски кредити
• Бързи кредити
• Бизнес кредити
• Кредитни карти
• Дебитни карти
• Депозити
• Спестовни сметки
• Взаимни фондове
• Пенсионни фондове

Наградите ще бъдат 3 парични, както следва:

• Първа награда - 50 % от натрупания награден фонд
• Втора награда - 33 % от натрупания награден фонд
• Трета награда - 17 % от натрупания награден фонд
• Специална награда на Журито

Ориентировъчна минимална стойност на паградния фонд 3000 лв. В случай, че не бъдат достигнати 30 000 клика на бутона „Сравни“, то разликата ще се допълни от Организатора.

1 клик на бутона “Сравни” = 1 стотинка, която ще бъде добавена от нас към наградния фонд.

Събраният моментен нафраден фонд ще бъде видим в реално време на уебсайта на www.moitepari.bg в активен брояч, които измерва броя на кликовете и показвайки техния еквивалент в парична равностойност.

От едно IP могат да бъдат максимум 20 кликания на бутон „Сравни“ на ден. Всяко следващо ще бъде записано, но няма да бъде добавено към наградния фонд.

Условия за получаване на наградата

Наградата се изплаща еднократно на посочена от участника- финалист банкова сметка.
Наградата е персонална и не може да бъде прехвърляна.
Не се допуска замяна на наградата за друга алтернатива. 

Post a Comment

По-нова По-стара