Спечелете 10 бр. комплекти Baby Lips продукти и 2 фотосесии с Venzy от Maybelline

Краен срок - 31 март 2015

Всеки, който желае да участва в Кампанията, следва да се регистрира в приложението Селфи с Venzy като въведе две имена и имейл за контакт. С регистрацията в Кампанията участникът приема общите правила.

Участникът трябва да избере снимка на Venzy, към която да добави своя собствена снимка така, че да постигне ефект на „селфи“ – самоснимка. След това участникът трябва да избере своя Baby Lips рамка и да завърши участието си като качи снимката в приложението.

В разпределението на наградите ще участват само тези, които са успели да завършат процеса по регистрация.

Всеки Участник има право да участва един път в Кампанията, като името му ще присъства в списъка за теглене на печелившите един път.

Участниците, които са завършили успешно процеса по регистрация, участват в томболата.

Награди:

2 бр. фотосесии с Venzy
10 бр. комплекти Baby Lips продукти

Чрез томбола, от всички Участници, качили своя снимка с Venzy и завършили успешно процеса по регистрация, ще бъдат избрани спечелилите наградите.

Чрез избор от жури, състоящо се от представители на организатора, от всички Участници, качили своя снимка с Venzy и завършили успешно процеса по регистрация, ще бъдат избрани спечелилите наградите.

Участниците в Кампанията, които печелят награда чрез томбола се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него. Тегленето ще се извърши в срок от един календарен месец след приключването на Кампанията.

Печелившият Участник ще бъде информиран за спечелената награда и начина на получаването й чрез изпращане на e-mail от служител на Организатора на e-mail адреса, посочен от съответния Участник в регистрацията му във Facebook. В случай, че не е осъществена връзка с печелившия участник в рамките на 3 (три) дни от изпращането на e-mail или от обаждането за а победител се счита първият резервен печеливш участник, на който се изпраща съобщение по реда на тази точка. В случай, че и той не отговори в срока по тази точка, за победител се счита вторият резервен печеливш участник, на който също се праща съобщение.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара