Спечелете 4 телефона iPhone 6 и 5000 персонализирани чаши от NESCAFÉ®

Краен срок - 12 април 2015

1. Купувай продукти NESCAFÉ® 3in1 или NESCAFÉ® 2in1. Участващи продукти: NESCAFÉ® 3in1 Classic, NESCAFÉ® 3in1 Classic с каймак, NESCAFÉ® 3in1 Strong, NESCAFÉ® 3in1 Cool, NESCAFÉ® 2in1

2. Регистрирай касовите бележки за закупени NESCAFÉ® 3in1 или NESCAFÉ® 2in1 продукти

Когато достигнеш сумата от 3лв. и 15 стика от закупени NESCAFÉ® 3in1 или NESCAFÉ® 2in1 продукти

• Разбираш веднага дали печелиш персонална NESCAFÉ® чаша с отпечатано твое послание на нея.

• Всяка седмица може да печелиш 1 от 1250 чаши NESCAFÉ®.

• Ако спечелиш чаша, сумата от 3 лв, с която си спечелил чашата се изважда от общата сума, като можеш да продължиш да регистрираш касови бележки, за да участваш в седмичната томбола за спечелване на iPhone 6.

За срока на промоцията, могат да бъдат спечелени общо:

(а) 5 000 червени NESCAFE® чаши с персонализирани с лични послания;

Всеки потребител, закупил минимум 15 стика и регистрирал касови бележки за закупени продукти, участващи в промоцията, на стойност минимум 3 лева, може да спечели чаша.

(б) 4 мобилни телефона iPhone 6 16GB Space Gray;

При закупени минимум 55 стика и регистрирани касови бележки от закупени продукти, участващи в промоцията, на стойност минимум 17 лева, потребител може да спечели телефон iPhone 6 (16GB Space Gray).

Потребител, който желае да участва в промоцията, закупува някои от продуктите, изброени по-горе се регистрира в сайта на промоцията.

За да се регистрира, потребителят попълва две имена, електронен адрес (e-mail), телефон за връзка и парола. Алтернативно, потребителят може да използва личния си профил в социалната мрежа Facebook. Регистрирайки се чрез профила си във Facebook, потребителят се съгласява с правилата на промоцията.

Въведете сумата на участващите в промоцията продукти, дата и номер на касовата(ите) бележка(и).

След това участникът въвежда сума, номер и дата на касова(и) бележка(и) от закупените продукти, участващи в промоцията. Данни от касови бележки могат да се регистрират 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата в периода на промоцията.

Играйте за червена NESCAFE® чаша.

(4) При регистрация на касови бележки от закупени минимален брой 15 стика на продукти, участващите в промоцията, на стойност не по-малка от 3 лева, участникът веднага разбира дали печели една от 5000 броя червени NESCAFE® чаши, персонализирани с лично послание.

(5) На случаен принцип, през първите 12 дни от промоцията ще бъдат изтеглени по 178 чаши на ден, а последните 16 дни - по 179 броя чаши на ден.

(6) Един участник може да спечели само една NESCAFE® чаша в рамките на една седмица от промоцията. За целия срок на промоцията (4 календарни седмици), участник може да спечели до 4 NESCAFE® чаши, ако изпълни условието съгласно т. 4 по-горе за всяка седмица.

(7) Ако участник не спечели NESCAFE® чаша през първата, втората или третата седмица, той/тя може да участва за спечелването на NESCAFE® чаша през следващата седмица, само ако закупи нови 15 или повече стика за минимум 3 лева.

(8) Когато потребител спечели NESCAFE® чаша, последно въведените 3 лева, с които е спечелил наградата, се изваждат от общата сума, с която участникът играе за телефон iPhone 6.

(9) Участник, спечелил NESCAFE® чаша, попълва в автоматично генериран прозорец посланието, което иска да бъде отпечано на чашата и въвежда точен адрес за доставка на наградата.

(а) Всяко послание трябва да е в словна форма (думи), до 50 знака. Посланията, които са на български език, е препоръчително да бъдат изписани на кирилица.

(б) Организаторът си запазва правото да не отпечатва послания, които счете за нецензурни, уронващи достойнството на хора или групи хора, призоваващи към насилие или по друг начин нарушаващи добрите нрави или неотговарящи на имиджа и добрата репутация на Организатора.

(в) Посланията не трябва да съдържат слогъни, търговски марки или други отличителни белези на други компании. Търговските марки на Организатора ще бъдат изписани по начина, по който са регистрирани.

(г) Организаторът може да коригира посланията, така че да бъда поправени случайно допуснати правописни и други грешки.

Играйте за iPhone 6.

(10) За да участва за спечелване на телефон iPhone 6 (16GB Space Gray), участникът следва да регистрира касови бележки, по начина, посочен в т. 3 по-горе, от закупени минимален брой 55 стика от продуктите, участващи в промоцията, на стойност не по-малка от 17 лева.

(11) За едно участие се приема закупени 55 броя стика и достигнати 17 лева от регистрирани касови бележки. Всеки потребител има право на неограничен брой участия за телефон iPhone 6.

(12) Един потребител може да спечели само веднъж телефон iPhone 6 за целия срок на промоцията.

(13) Всяка седмица за срока на промоцията ще се тегли по един телефон iPhone 6, като тегленето ще се осъществява от специализиран софтуер в ден понеделник, следващ седмицата, за която се отнася наградата. Печелившият ще се обяви не по-късно от 18:00 часа във вторник на интернет адрес: www.promo.nescafe.bg.

(14) Изтеглят се три резервни участници, в случай че не може да се установи контакт със спечелилия за получаване на наградата.

(15) Ако участник не спечели телефон iPhone 6 през първата, втората или третата седмица, той продължава да участва в томболата за телефон всяка следваща седмица до края на промоцията.

Пазете касовите бележки и опаковките.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани касови бележки и опаковките на закупените и участващи в промоцията продукти до 60 дни след края на промоцията.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара