Спечели уикенд с новото Mini, като се включиш в томболата

Краен срок - 3 август 2014

Победителят ще спечели пробно шофиране за 1 (един) уикенд на новия автомобил MINI. Конкретният модел на автомобила заедно с неговите характеристики се определя от Организатора и печелившият участник няма право на избор.

Наградата може да се ползва за 1 (един) уикенд в периода от 1 септемви 2014 г. до 30 септември 2014 г. след допълнително уточнение с Организатора на конкретни дати и часове на предаване и връщане на автомобила.

Автомобилът, заедно с необходимите по закон документи, ще бъде предоставен на печелившия участник в офиса на БМВ Фертрийбс ГмбХ - Клон България на бул. “Никола Вапцаров” № 55, Експо 2000, гр. София. Автомобилът ще бъде предаден на печелившия участник с пълен резервоар след кратко представяне на модела и указания за правилната му експлоатация.

Пробното шофиране ще се извърши в съответствие с общите условия и политики на Организатора при провеждането на подобни промоционални дейности (т.нар. тест-драйв), като приемането им от страна на печелившия участник е условие за получаване на наградата и той следва да се задължи да ги спазва при ползване на наградата.

Името на печелившия участник ще бъде избрано на 05.08.2014г. от Организатора на случаен принцип чрез теглене измежду всички валидни регистрации за участие.

След тегленето печелившият участник ще бъде уведомен за спечелването на наградата по електронната поща и/или телефона, предоставени при регистрацията му за участие. При уведомяване на печелившия участник ще бъдат уточнени и условията за ползване на наградата. Организаторът има правото да изиска от печелившия участник предоставянето на документ за самоличност и шофьорска книжка като условие за получаване на наградата, като в случай на отказ печелившият участник губи право да получи наградата и Организаторът процедира по посочения по-долу начин.

Организаторът не носи отговорност, ако не може да се свърже с печеливш участник поради подадени от него непълни или неточни данни. Участник, изтеглен за печеливш от промоцията, губи правото да получи награда, ако в срок до 5 (пет) календарни дни от изпращане на съобщението по електронната поща или от уведомяването по телефон не потвърди приемането на наградата или ако не се яви на определената дата за получаване на наградата. В такъв случай Организаторът има право да изтегли за печеливш нов участник и да му предостави наградата по посочените по-горе ред и условия.

За целите на валидна регистрация за участие в настоящата промоция участниците доброволно предоставят следните лични данни: лично име, фамилия, телефонен номер и адрес на електронна поща.

Не се допуска прехвърляне на наградата на друго лице. Не е възможно парично изплащане и/или замяна на наградата.

Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара