Спечели 220 награди с Болярка: телевизори, лаптопи, телефони и тениски


Краен срок - 15 август 2014

Опаковки, участващи в Промоцията “СПЕЧЕЛИ С БОЛЯРКА 2014”, са опаковките бира
- БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 0.5 л., с основен етикет
- БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 1.0 л., с основен етикет
- БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 2.0 л., с основен етикет
- БОЛЯРКА СВЕТЛО КЕН в алуминиева опаковка 0.5 л., с основна визия, означен с промоционален стикер “СПЕЧЕЛИ С БОЛЯРКА 2014”.

Всеки потребител, закупил, събрал и изпратил по време на промоционалния период
10 етикета в произволна комбинация от опаковките БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 0.5 л., БОЛЯРА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 1.0 л. и БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 2.0 л.,
или
10 стикера от БОЛЯРКА КЕН 0.5 л., означен с промоционален стикер “СПЕЧЕЛИ С БОЛЯРКА 2014”
или комбинация от 10 промоционални стикера и/или основни етикета от упоменатите по-горе разфасовки
има възможност, при желание от негова страна, да участва в промоцията.

Събраните етикети и/или стикери следва да бъдат изпратени в предварително определената продължителност на промоцията на адрес: Пивоварна “БОЛЯРКА ВТ” АД, ул. „Христо Ботев” 90, п.к. 68, град В. Търново 5000. Всеки участник трябва да посочи трите си имена, да изпрати актуален телефон за обратна връзка и точен адрес за получаване на наградата. Изпращането на събраните етикети и/или стикери е вадилно единствено, ако е в рамките на промоционалния период.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип посредством томбола в присъствието на нотариус на два етапа, както следва:

Награда
Първо теглене 25.07.2014г.
Второ теглене 25.08.2014 г.,
Общ брой
Телевизор 2 3 5
Лаптоп 2 3 5
Телефон 2 3 5
Рекламна тениска 102 103 205

На първия етап ще бъдат изтеглени 108 участника, които печелят една от обявените 108 награди.

На втория етап ще бъдат изтеглени 112 участника, които печелят една от обявените 112 награди.

Всеки участник има право многократно да участва в томболата, изпращайки нови 10 етикети и/или стикери. Всички неизтеглени в първо теглене писма запазват правото си на участие за награда във второ теглене.

Спечелилите от томболата ще бъдат уведомявани по телефона от представител на Организатора на промоцията. Организаторът не носи отговорност в случай, че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт или не кореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградите, или по друг начин е предоставил неправилни или неточни данни за участие.

Телефонната линия 0700 17 771 (на цената на селищен разговор във фиксираната мрежа на БТК), обслужваща промоцията, е с работно време всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа през целия период от започване на промоцията до крайната дата – 15.08.2014г. включително.

Наградите се доставят безплатно - чрез куриер и подписване на Приемо-предавателен протокол за получаване на наградата, на печелившите участници, в работно време от 09.00 до 18.00 часа на посочения адрес за доставка, в срок от 15 (петнадесет) работни дни от датата на изтегляне на съответния печеливш. При получаването на всяка от наградите печелившият трябва да докажe, че e пълнолетен, чрез представяне на документ за самоличност. Ако печелившият участник е непълнолетен, той губи право да получи спечелената от него награда.

Наградата се получава лично от спечелилия участник или от лице, писмено упълномощено за това от него.

Наградите от промоцията “СПЕЧЕЛИ С БОЛЯРКА 2014” са:N
Награда Общ брой награди Количество нужни събрани и изпратени етикети/ стикери за участие в томболите
1 Телевизор
5
10 етикета в произволна комбинация от опаковките БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 0.5 л., БОЛЯРА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 1.0 л. и БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 2.0 л.,

или

10 стикера от БОЛЯРКА КЕН 0.5 л., означен с промоционален стикер “СПЕЧЕЛИ С БОЛЯРКА 2014”

или комбинация от 10 промоционални стикера и/или основни етикета
2 Лаптоп
5
10 етикета в произволна комбинация от опаковките БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 0.5 л., БОЛЯРА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 1.0 л. и БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 2.0 л.,

или

10 стикера от БОЛЯРКА КЕН 0.5 л., означен с промоционален стикер “СПЕЧЕЛИ С БОЛЯРКА 2014”

или комбинация от 10 промоционални стикера и/или основни етикета
3 Телефон
5
10 етикета в произволна комбинация от опаковките БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 0.5 л., БОЛЯРА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 1.0 л. и БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 2.0 л.,

или

10 стикера от БОЛЯРКА КЕН 0.5 л., означен с промоционален стикер “СПЕЧЕЛИ С БОЛЯРКА 2014”

или комбинация от 10 промоционални стикера и/или основни етикета
4 Рекламна тениска
205
10 етикета в произволна комбинация от опаковките БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 0.5 л., БОЛЯРА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 1.0 л. и БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 2.0 л.,

или

10 стикера от БОЛЯРКА КЕН 0.5 л., означен с промоционален стикер “СПЕЧЕЛИ С БОЛЯРКА 2014”

или комбинация от 10 промоционални стикера и/или основни етикета


Участвай в КОНКУРСА

Post a Comment

По-нова По-стара